Denník N

Ako by mali štátni zamestnanci komunikovať na sociálnych sieťach?

Foto - Prezidentská kancelária
Foto – Prezidentská kancelária

Urážlivý status pracovníčky prezidentskej kancelárie na adresu účastníkov pochodu za život potvrdzuje, že o etike v štátnej službe sa na Slovensku stále málo vie a hovorí.

Autorky sú členky Rady pre štátnu službu
Autorky vyjadrujú svoj osobný názor,
ktorý nie je oficiálnym stanoviskom Rady pre štátnu službu.

Nedávno medializovaná kauza vyjadrenia pracovníčky tlačového odboru prezidentky SR ukazuje, aké je dôležité dbať na etiku štátnych zamestnancov a aj ich aktivity mimo priameho výkonu pracovných povinností. Vychádzame z verejne dostupných informácií, že pracovníčka tlačového odboru sa na svojom súkromnom účte na Instagrame vyjadrila o účastníkoch Národného pochodu za život urážlivým spôsobom. Napriek tomu, že išlo o súkromný účet, uzavretý len pre jej priateľov, reagoval na ňu poslanec parlamentu, čo si následne vyžiadalo reakciu prezidentky. Jednoduché, súkromné vyjadrenie štátneho zamestnanca tak vyprovokovalo reakciu predstaviteľov najvyšších štátnych orgánov aj záujem médií.

Príklad potvrdzuje zistenia Rady pre štátnu službu, že o etike v štátnej službe sa na Slovensku stále málo vie a hovorí, štátni zamestnanci sa v problematike dobre neorientujú a aj inštitúcie (služobné úrady) majú rôzny prístup. Rada pre štátnu službu bola zriadená ako orgán dohľadu nad etikou v štátnej službe ako súčasť nového zákona o štátnej službe, ktorého jedným z hlavných cieľov bolo zvýšiť dôveru verejnosti v štátnu službu. Vyjadrovanie štátnych zamestnancov v práci aj mimo nej nepochybne na dôveru v štátnu službu vplýva.

Štátni zamestnanci môžu byť ako občania a tiež kvalifikovaní odborníci aktívni v rôznych oblastiach spoločenského diania. Môžu prejavovať svoje názory prostredníctvom komunikácie na sociálnych sieťach, vystupovať v médiách, zúčastniť sa zhromaždení či venovať sa prednáškovej a publikačnej činnosti. Ich účasť vo verejnom živote môže mať celospoločenský prínos. Zároveň však takéto ich aktivity môžu narážať na viaceré etické zásady – politickú neutralitu, nestrannosť, pravidlá o konflikte záujmov a profesionalitu.

Komunikácia na sociálnych sieťach stiera hranice medzi verejnou a súkromnou sférou. Štátni zamestnanci rovnako ako všetci občania požívajú právo na súkromie a slobodu prejavu. Prínos štátneho zamestnanca k verejnej diskusii môže byť významný, no osobitne pri komunikácii na sociálnych sieťach treba mať na pamäti, že názory sa tu prezentujú v krátkom formáte, ktorý neumožňuje vysvetliť všetky súvislosti a argumenty.

Dôležitý je aj spôsob vystupovania štátneho zamestnanca – malo by byť kultivované, nie hanlivé, postavené na objektívnych zisteniach a faktoch.

Štátny zamestnanec by mal zvažovať, ako bude jeho vyjadrenie vnímané a aký môže mať dosah. Mal by napríklad zvažovať:

  • aká je jeho pozícia, zvlášť opatrný treba byť pri vysokých pozíciách štátnych zamestnancov, kde sa vyjadrenia na sociálnych sieťach môžu vnímať ako verejné vyjadrenia, respektíve môžu byť spájané s úradom, kde štátny zamestnanec pracuje;
  • či obsah vyjadrenia súvisí s agendou štátneho zamestnanca, či v súčasnosti má vplyv alebo budúcnosti možno predpokladať, že bude rozhodovať alebo mať vplyv na rozhodovanie v danej téme;
  • či sa to môže považovať za verejné vyjadrenie;
  • či jeho vyjadrenie je dostupné široko alebo len pre uzavretú skupinu;
  • akému počtu ľudí sa informácia prostredníctvom sociálnej siete dostane, pri obmedzených skupinách a súkromných účtoch by mal štátny zamestnanec zvažovať, koľko ľudí môže mať k vyjadreniu prístup;
  • otázku, čo je cieľom jeho vyjadrenia: obohatiť verejnú diskusiu o odborné stanovisko alebo vyjadriť občiansky postoj?;
  • otázku, či môže jeho vyjadrenie negatívne ovplyvniť dôveru a vnímanie služobného úradu;
  • či dodržal zdvorilý a slušný tón diskusie.

Zverejnený prípad môže slúžiť na to, aby sa o týchto otázkach začalo diskutovať a pomohlo štátnym zamestnancom aj úradom predchádzať problematickým prípadom. Prijatie etického kódexu, ktoré sa predpokladá do konca roka, je len prvým z krokov, a ako všeobecne záväzný právny predpis neposkytne odpovede na všetky konkrétne otázky, ktoré praktický život štátnym zamestnancom prinesie. Oveľa dôležitejšie je viesť štátnych zamestnancov k tomu, aby o etike aktívne premýšľali pri všetkých svojich aktivitách, zvažovali ich dosah a aby sami seba vnímali ako súčasť stavu, ktorý má požívať vysokú dôveru verejnosti a konanie jednotlivca ju môže ovplyvniť.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie