Denník N

Odobraté mobily sú testom užitočnosti súdnej rady

Zo zasadnutia súdnej rady v roku 2017. Foto N – Tomáš Benedikovič
Zo zasadnutia súdnej rady v roku 2017. Foto N – Tomáš Benedikovič

Zodpovednosť riešiť krízovú situáciu, v ktorej sa nachádza slovenské súdnictvo, má medzi inými aj Súdna rada SR. Má nástroje a aj príležitosť ubezpečiť verejnosť o nezávislosti a nestrannosti výkonu súdnej moci. Aby k tomu došlo, musí prerušiť mlčanie o zásadných otázkach sudcovskej etiky a začať aktívne používať svoje právomoci.

Autor je člen predsedníctva a odborník strany Spolu pre otázky právneho štátu

Od odobratia mobilných telefónov niektorým sudcom v súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti ubehol viac ako mesiac. Dotknutí sudcovia a sudkyne naďalej pojednávajú a súdna rada aj ministerstvo spravodlivosti mlčia.

Namiesto uistenia verejnosti o vôli riešiť krízovú situáciu či stanoviť jasné a zrozumiteľné pravidlá pre podobné prípady, cítiť zo strany kompetentných zatiaľ len opatrnosť.

Príležitosť ozvať sa

Na pondelkové rokovanie súdnej rady zaradila jej predsedníčka Lenka Praženková aj diskusiu o súčinnosti s Generálnou prokuratúrou SR. Išlo tak po mesiaci o prvú príležitosť diskutovať a vyjadriť sa k téme odobratých mobilov.

Súdna rada by ako orgán vydávajúci zásady sudcovskej etiky mala využiť súčasnú situáciu na prijatie stanoviska k základným otázkam nezávislosti a nestrannosti sudcov. Vyjadriť by sa mala predovšetkým k dvom základným bodom.

  • Aké sú obmedzenia komunikácie a stretávania sa sudcov a sudkýň s osobami, ktorých integrita je dôvodne spochybnená?
  • Ako riešiť situáciu, keď predchádzajúca komunikácia so závadovými osobami ovplyvňuje sudcovu schopnosť vykonávať svoje povinnosti?

Zodpovedanie týchto základných otázok sudcovskej etiky by malo byť hlavným bodom zasadnutia súdnej rady. Nie je jasné, prečo bolo zaradené až ako desiate v poradí, napríklad až za žiadosť sudcu o preloženie na iný súd.

Právomoci ležia na stole

Medzi kľúčové právomoci predsedníčky súdnej rady patrí návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcom a sudkyniam a aj možnosť navrhnúť dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Dôvodom môže byť závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu. Tým môže byť aj porušenie povinnosti sudcu spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý čas trvania funkcie sudcu.

Na takéto konanie však, pochopiteľne, potrebuje predsedníčka súdnej rady relevantné podklady. Zákon o súdnej rade preto poskytuje široké právomoci vo vzťahu k zisteniu skutočností potrebných na výkon jej pôsobnosti. Teda aj na zistenie, či sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu bude vykonávať riadne po celý čas jej trvania.

Súdna rada je okrem iného oprávnená nahliadať do spisov či vykonávať úkony potrebné na zistenie skutočností a zabezpečenie dôkazov potrebných pre rozhodovanie. Všetky orgány verejnej moci, vrátane súdov, sú povinné poskytnúť rade súčinnosť. Napríklad aj dokumenty a informácie potrebné na rozhodnutie.

Povinnosť konať

Dôvera občanov Slovenska v štát a jeho inštitúcie sa posledné roky otriasa v základoch. Vrátiť ľuďom presvedčenie, že pravidlá platia pre všetkých rovnako a že polícii, prokuratúre a súdom možno veriť, je práca pre mnohých aktérov. Pre niektorých z nich je to však jeden zo základných dôvodov ich existencie.

Najvýznamnejšou pôsobnosťou súdnej rady je podľa ústavy zabezpečovanie plnenia úloh verejnej kontroly súdnictva. Túto pôsobnosť si má súdna rada plniť okrem iného aj prijímaním opatrení na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo.

Pondelkové zasadnutie žiadne konkrétne výsledky neprinieslo. A zriadenie komisie môžeme hodnotiť iba ako pokračovanie mlčania v základných otázkach sudcovskej etiky.

V čase, keď už aj tak vysokú nedôveru prehlbujú podozrenia z trestnej činnosti sudcov, si nemôžeme dovoliť váhanie či ďalšie zdržiavanie.

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie