Denník N

Verejné vypočutie pri výbere lídrov v štátnej službe zvyšuje dôveru verejnosti

Verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v júni 2019. Foto – TASR
Verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v júni 2019. Foto – TASR

Prekvapivé je, že najmenej informácií o svojom vedení zverejňujú regulačné orgány.

Autorky sú členky Rady pre štátnu službu. V článku vyjadrujú svoj osobný názor, ktorý nie je oficiálnym stanoviskom Rady.

 

V poslednom období sme mohli sledovať verejné vypočutia kandidátov na najvyššie posty v súdnictve (voľba ústavných sudcov, predsedu Najvyššieho súdu SR) či v štátnej správe – predseda úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Podnikatelia požadujú, aby sa verejné vypočutie uskutočnilo aj pri výbere predsedu telekomunikačného úradu. Takéto vypočutie prispieva k transparentnosti a objektivite výberu, umožňuje vybrať najkvalitnejšieho uchádzača a zvyšuje jeho legitimitu na danej pozícii, a celkovo prispieva k vyššej dôvere v štát a jeho inštitúcie.

Podľa Správy o stave a vývoji štátnej služby za rok 2018, ktorá vychádza z rozsiahleho dotazníkového prieskumu Rady pre štátnu službu medzi štátnymi zamestnancami, respondenti za dva najväčšie problémy štátnej služby považujú politizáciu a nestabilitu (56 %) a  negatívne vnímanie štátnej služby i nedôveru verejnosti (41 %). Uvádzajú ešte nízku profesionalitu (21 %) a chýbajúcich dôveryhodných lídrov (18 %). Ide o problémy, ktoré by transparentný a kvalitný výber predstaviteľov inštitúcií a vrcholového manažmentu v štátnej službe mohol pomôcť vyriešiť.

Top manažment v štátnej službe

V krajinách EÚ sú výberové procesy v štátnej službe postavené na dvoch základných princípoch – práve každého kvalifikovaného jedinca uchádzať sa o miesto v štátnej službe a záujme na výbere najkvalitnejších kandidátov.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Úrad na ochranu whistleblowerov

Voľba ústavných sudcov

Komentáre

Teraz najčítanejšie