Denník N

V ktorých nemocniciach sa najviac umieralo? Pozrite si rebríčky

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

V menších regionálnych nemocniciach je pomer úmrtí na počet hospitalizácií vyšší ako vo veľkých štátnych nemocniciach.

V ktorých nemocniciach na Slovensku pacienti najčastejšie umierajú? Pri veľkých štátnych univerzitných a fakultných nemocniciach dosiahli najhoršie výsledky zdravotnícke zariadenia v Trnave, Žiline a Nových Zámkoch.

Ukázali to rebríčky, ktoré zostavil inštitút INEKO s Denníkom N. Údaje o nemocniciach nájdete na webe Nemocnice.ineko.sk.

Štátne nemocnice

Štátna nemocnica Celková úmrtnosť
Fakultná nemocnica Trnava 3234 z 83 351 : 3,9 %
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3829 z 105 245: 3,6%
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3098 z 92 056 : 3,4 %
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 4294 z 141 724: 3,0 %
Univerzitná nemocnica Bratislava 9627 z 318 095:3,0 %
Priemer za všetky štátne (univerzitné a fakultné) nemocnice 40 542 z 1 372 576 : 3,0 %
Fakultná nemocnica Trenčín 2751 z 97 046 : 2,8 %
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 2829 z 100 320 : 2,8 %
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4575 z 166 030:2,8 %
Fakultná nemocnica Nitra 2812 z 104 589: 2,7 %
Univerzitná nemocnica Martin 2275 z 99 031 : 2,3 %
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 1218 z 65 089 : 1,9 %

Zdroj: INEKO, zdravotné poisťovne, 

údaje sú z rokov 2009 až 2013 (VšZP a Union) a 2010 až 2013 (Dôvera)

Inštitút INEKO pri zostavení rebríčkov vychádzal z dát zdravotných poisťovní, ktoré majú informácie z nemocníc. Aby boli rebríčky čo najreprezentatívnejšie, do úvahy vzal inštitút čo najdlhšie obdobie údajov – v poisťovniach Union a vo Všeobecnej zdravotnej od roku 2009 do roku 2013 a v poisťovni Dôvera od roku 2010 do roku 2013.

Išlo o počet úmrtí z celkového počtu hospitalizácií.

Nemocnica v Trnave, ktorá skončila v celkovej úmrtnosti ako prvá, sa k výsledkom konkrétne nevedela vyjadriť.  „Nevieme sa k tomu relevantne vyjadriť, nakoľko nevieme, akým metodickým postupom sa dopracovali k prezentovaným dátam. Máme tiež relatívne nízky počet lôžok, čo môže ovplyvňovať tieto štatistické ukazovatele,“ hovorí nemocnica.

Bližšie sme sa pozreli aj na niektoré konkrétnejšie dôvody úmrtia, a to po operáciách a po mozgovej porážke.

Úmrtnosť po mozgovej porážke
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 573 z 3 095 : 18,5 %
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 591 z 3244 : 18,2 %
Fakultná nemocnica Trnava 668 z 3713 : 18,0 %
Fakultná nemocnica Trenčín 544 z 3067 : 17,7 %
Univerzitná nemocnica Martin 256 z 1492 : 17,2 %
Priemer za všetky štátne (univerzitné a fakultné) nemocnice 5842 z 37 936 : 15,4 %
Fakultná nemocnica Nitra 593 z 3875 : 15,3 %
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.  A. Reimana Prešov 460 z 3136 : 14,7 %
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 304 z 2086 : 14,6 %
Univerzitná nemocnica Bratislava 1108 z 8262 13,4 %
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 603 z 4826 : 12,5 %
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 142 z 1140 : 12,5 %

Zdroj: INEKO, zdravotné poisťovne,

údaje sú z rokov 2009 až 2013 (VšZP a Union) a 2010 až 2013 (Dôvera)

Niektoré nemocnice s hodnotením nesúhlasia.  „Podľa našej evidencie máme úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu 13,24-percentnú, podiel úmrtí z počtu operovaných pacientov máme 0,53 percenta,“ tvrdí nemocnica v Nových Zámkoch. 

Podľa údajov poisťovní je ich úmrtnosť po mozgovej porážke viac ako 18 percent a po operáciách 3,1 percenta. Na otázku, ako si nemocnica tieto rozdiely vysvetľuje, povedala:  „Naše čísla sú pravdivé a overiteľné.“

Úmrtnosť po operácii
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 710 z 22 663 : 3,1 %
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1464 z 51 503: 2,8 %
Fakultná nemocnica Trenčín 688 z 26 360 : 2,6 %
Fakultná nemocnica Trnava 576 z 23 785 : 2,4 %
Univerzitná nemocnica Martin 681 z 33 036 : 2,1 %
Priemer za všetky štátne (univerzitné a fakultné) nemocnice 8530 z 414 478 : 2,1 %
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 704 z 34 962 : 2,0 %
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 616 z 32 996 : 1,9 %
Fakultná nemocnica Nitra 507 z 27 448 : 1,8 %
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 721 z 39 177 :  1,8 %
Univerzitná nemocnica Bratislava 1687 z 104 402:1,6 %
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 176 z 18 146 : 1,0%

Zdroj: INEKO, zdravotné poisťovne,

údaje sú z rokov 2009 až 2013 (Union), 2010 až 2013 (Dôvera), 2009 až 2011 a 2013 (VšZP)

Veľké štátne nemocnice majú často nižšie percentá úmrtí ako menšie regionálne nemocnice. Analytik INEKO Dušan Zachar hovorí, že štátne fakultné a univerzitné nemocnice sú homogénnejšie ako regionálne nemocnice a majú podobný mix oddelení aj pacientov. „Preto sú nemocnice v tejto kategórii navzájom lepšie porovnateľné,“ hovorí.

Zároveň však pripomína, že parameter úmrtnosti nezohľadňuje, aký pacient do nemocnice príde.  „Teda napríklad zdravotný stav a diagnózy. Aj preto bez takzvaného rizikového váženia, teda zohľadnenia stavu pacienta pri vstupe, nie sú vždy priamo porovnateľné medzi rôznymi zariadeniami,“ dodal.

Regionálne nemocnice

Regionálnych nemocníc je viac ako štátnych. Viaceré z nich poskytujú len málo starostlivosti.

Aby boli dáta porovnateľné a neboli príliš skreslené pre malý počet hospitalizácií či operácií, dali sme si pri rebríčkoch obmedzenia.

Rozdiely medzi regionálnymi nemocnicami sú väčšie ako medzi štátnymi. Podľa Zachara z INEKO je to preto, že aj keď sa nazývajú všeobecné, sú často veľmi rozdielne a každá sa špecializuje na liečenie úplne odlišných ochorení.

„Preto v nich môžu dominovať určité vekové skupiny pacientov či vážne diagnózy, pri ktorých je už dopredu jasné, že majú vyššie riziko úmrtnosti,“ hovorí.

Je napríklad podľa neho logické, že ak má nemocnica prevažne oddelenia typu paliatívnej medicíny, geriatrie, starostlivosti o dlhodobo chorých či anesteziológie a intenzívnej medicíny, bude aj miera celkovej úmrtnosti v nej vyššia. „Čo však nemusí znamenať, že poskytuje menej kvalitnú zdravotnú starostlivosť ako ostatné všeobecné nemocnice,“ dodal.

Pri celkovej úmrtnosti sa do rebríčka dostali len nemocnice, ktoré mali od roku 2009 aspoň 10-tisíc hospitalizácií.

Najhoršie skončili všeobecné nemocnice vo Veľkom Krtíši, v Malackách a v Komárne.

„Nemocnica v Malackách počas obdobia, ktoré analyzujete, prevádzkovala nielen geriatrické oddelenie, ale aj oddelenie pre dlhodobo chorých. Tieto oddelenia sú podľa celoslovenského priemeru všeobecných nemocníc práve oddelenia s najvyššou úmrtnosťou a nie všetky všeobecné nemocnice ich majú. To môže byť jeden z ukazovateľov, prečo sú čísla vyššie ako pri ostatných nemocniciach,“ hovorí nemocnica v Malackách.

Ostatné oslovené zdravotnícke zariadenia na otázky nereagovali.

 

Všeobecná nemocnica Celková úmrtnosť
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš 1039 z 15 216 : 6,8 %
Nemocničná, a. s., Nemocnica Malacky 1065 z 16 750 : 6,4 %
Forlife n. o., Všeobecná nemocnica Komárno 2631 z 43 579 : 6,0 %
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. 934 z 16 313 : 5,7 %
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 2249 z 41 424 : 5,4 %
Mestská nemocnica Prof. Rudolfa Korca, Zlaté Moravce 594 z 11 266: 5,3 %
Nemocnica Zvolen a. s. (vrátane prevádzky v Krupine) 2234 z 43 124 : 5,2 %
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava 575 z 11 114 : 5,2 %
Nemocnica s poliklinikou, n. o., Kráľovský Chlmec 820 z 17 121 : 4,8 %
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2569 z 53 689 : 4,8 %
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. 1129 z 25 006 : 4,5 %
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. 2267 z 51 356 : 4,4 %
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o. 451 z 10 231 : 4,4 %
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. 1128 z 26 653 : 4,2 %
Nemocnica s poliklinikou Myjava 780 z 18 831 : 4,1 %
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2121 z 52 816 : 4,0 %
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o. 1992 z 50 684 : 3,9 %
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. 1460 z 37 882 3,9 %
Nemocnica Alexandra Wintera n. o. Piešťany 1 064 z 27 916 3,8 %
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. 1354 z 35 915 : 3,8 %
Nemocnice s poliklinikami, n. o. Levice a Topoľčany 3155 z 84 608 : 3,7 %
Nemocnice a polikliniky, a. s. Žiar nad Hronom a Rimavská Sobota 3334 z 90 495 : 3,7 %
Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s. 1384 z 38 450 : 3,6 %
Priemer za všetky všeobecné nemocnice 56 338 z 1590 239 : 3,5 %
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 1191 z 34 976 : 3,4 %
Vranovská nemocnica, a. s. 1290 z 37 950 : 3,4 %
Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s. r. o. 485 z 14 276 : 3,4 %
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 813 z 24 741 : 3,3 %
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. 1990 z 61 302 : 3,2 %
Nemocnica s poliklinikou, n. o. Revúca 451 z 14 655 : 3,1 %
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín 1127 z 36 907 : 3,1 %
Nemocnica Snina s. r. o. 558 z 18 790 : 3,0 %
NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov 1 171 z 41 195 2,8 %
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 1295 z 46 943 : 2,8 %
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. 1241 z 46 036 : 2,7 %
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1580 z 59 845 : 2,6 %
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 829 z 35 943 : 2,3 %
Nemocnica na okraji mesta, n. o., nemocnica Partizánske 519 z 22 628 : 2,3 %
Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 490 z 21 522 : 2,3 %
Nemocnica Poprad, a. s. 1454 z 81 636 : 1,8 %
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 600 z 33 952 : 1,8 %
Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica 906 z 53 304 : 1,7 %
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. 408 z 36 706 : 1,1 %
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice 41 z 10 714 : 0,4 %

V rebríčku sú uvedené len tie nemocnice, v ktorých bolo za sledované obdobie aspoň 10 000 hospitalizácií.

Zdroj: INEKO, zdravotné poisťovne,

údaje sú z rokov 2009 až 2013 (VšZP a Union) a 2010 až 2013 (Dôvera)

Tak ako pri štátnych nemocniciach, aj pri regionálnych sme sa pozreli na úmrtia po mozgovej príhode a po operáciách. Priemer vo všeobecných a v štátnych nemocniciach je v týchto kategóriách porovnateľný.

Pri úmrtiach po porážke sa do rebríčka dostali len nemocnice, v ktorých bolo aspoň sto pacientov s touto diagnózou.

Úmrtnosť po mozgovej príhode
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. 98 z 299 : 32,8 %
Nemocnica Handlová – 2. súkromná nemocnica, s. r. o. 294 z 1032 : 28,5 %
Mestská nemocnica prof. Rudolfa Korca, Zlaté Moravce 34 z 122 : 27,9 %
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. 36 z 138 : 26,1 %
Nemocnica s poliklinikou, n. o. Revúca 70 z 326 : 21,5 %
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. 215 z 1 084 : 19,8 %
Pro Vitae, n. o., všeobecná nemocnica Gelnica 47 z 240 : 19,6 %
Nemocnica Alexandra Wintera, n. o. Piešťany 140 z 737 : 19,0 %
Nemocnica na okraji mesta, n. o., nemocnica Partizánske 206 z 1104 : 18,7 %
Nemocnica Krompachy spol. s r. o. 27 z 145 : 18,6 %
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš 164 z 883 : 18,6 %
Nemocnica s poliklinikou Myjava 51 z 275 : 18,5 %
Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, a.s. 344 z 1879 : 18,3 %
Nemocnice s poliklinikami, n. o., Levice a Topoľčany 494 z 2699 : 18,3 %
Nemocnice a polikliniky, a. s., Žiar nad Hronom a Rimavská Sobota 498 z 2905 : 17,1 %
Forlife n.o., Všeobecná nemocnica Komárno 419 z 2461 : 17,0 %
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. 212 z 1250 : 17,0 %
Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o. 71 z 421 : 16,9 %
Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec 159 z 943 : 16,9 %
Nemocnica Snina s. r. o. 113 z 675 : 16,7 %
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 183 z 1 101 : 16,6 %
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. 105 z 644 : 16,3 %
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 268 z 1663 : 16,1 %
Nemocnica Zvolen a. s. (vrátane prevádzky v Krupine) 250 z 1575 : 15,9 %
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava 18 z 117 : 15,4 %
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o. 333 z 2190 : 15,2 %
Priemer za všetky všeobecné nemocnice 8543 z 56 423 : 15,1 %
Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s. r. o. 21 z 141 : 14,9 %
NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov 171 z 1153 : 14,8 %
Hospitale, s. r. o., Šahy 77 z 531 : 14,5 %
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. 389 z 2709 14,4 %
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. 178 z 1243 : 14,3 %
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 313 z 2277 : 13,7 %
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. 212 z 1557:  13,6 %
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 310 z 2312 : 13,4 %
Nemocničná a. s., Nemocnica Malacky 93 z 695 : 13,4 %
Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s. 260 z 1967 : 13,2 %
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín 220 z 1667 : 13,2 %
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 116 z 912 : 12,7 %
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 447 z 3753 : 11,9 %
Nemocnica Poprad, a. s. 273 z 2351 11,6 %
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 186 z 1 677 : 11,1 %
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o. 10 z 102 : 9,8 %
Vranovská nemocnica, a. s. 154 z 1576 : 9,8 %
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. 122 z 1440 : 8,5 %
Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica 90 z 1 171 : 7,7 %

V hodnotení sú len nemocnice, v ktorých bolo za sledované obdobie aspoň 100 prípadov porážky.

Zdroj: INEKO, zdravotné poisťovne,

údaje sú z rokov 2009 až 2013 (Union), 2010 až 2013 (Dôvera), 2009 až 2011 a 2013 (VšZP)

V prípade operácií sa do rebríčka dostali len regionálne nemocnice, v ktorých od roku 2009 až  do roku 2013  urobili aspoň tisíc operácií.

Úmrtnosť po operácii
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš 95 z 1 736 : 5,5 %
Mestská nemocnica Prof. Rudolfa Korca, Zlaté Moravce 72 z 1 946:  3,7 %
Nemocnica s poliklinikou Myjava 135 z 3799 : 3,6 %
Nemocnica s poliklinikou, n. o. Revúca 48 z 1354 : 3,5 %
Nemocnica Krompachy spol. s r. o. 101 z 2908 : 3,5 %
Forlife n.o., Všeobecná nemocnica Komárno 307 z 9156 : 3,4 %
Nemocnice a polikliniky, a. s., Žiar nad Hronom a Rimavská Sobota 390 z 12 234 : 3,2 %
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. 139 z 4552 : 3,1 %
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava 73 z 2464 : 3,0 %
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. 258 z 8810 : 2,9 %
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 545 z 19 049 : 2,9 %
Nemocničná a. s., Nemocnica Malacky 53 z 1961 : 2,7 %
NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov 169 z 6465 : 2,6 %
Nemocnica Zvolen a. s. (vrátane prevádzky v Krupine) 160 z 6150 : 2,6 %
Nemocnice s poliklinikami, n. o, Levice a Topoľčany 531 z 20 824 : 2,5 %
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 297 z 12 191 : 2,4 %
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 175 z 7409 : 2,4 %
Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s. 114 z 4838 : 2,4 %
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 200 z 8494 : 2,4 %
Vranovská nemocnica, a. s. 93 z 3 989 : 2,3 %
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 98 z 4268 : 2,3 %
Hospitale, s. r. o., Šahy 23 z 1017 : 2,3 %
Priemer za všetky všeobecné nemocnice 6 279 z 293 249 : 2,1 %
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. 161 z 7674 : 2,1 %
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o. 289 z 14 735 : 2,0 %
Nemocnica na okraji mesta, n. o., nemocnica Partizánske 71 z 3 720 : 1,9 %
Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec 39 z 2 107 : 1,9 %
Nemocnica Poprad, a. s. 401 z 22 258 : 1,8 %
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 101 z 6006 : 1,7 %
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. 163 z 10 631 : 1,5 %
Nemocnica Alexandra Wintera n. o. Piešťany 83 z 5425 : 1,5 %
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. 45 z 2955 : 1,5 %
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. 106 z 7107 : 1,5 %
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. 71 z 4 798 : 1,5 %
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. 129 z 8842 : 1,5 %
Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica 222 z 15 582 : 1,4 %
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 63 z 4783 : 1,3 %
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. 29 z 2254 : 1,3 %
Nemocnica Snina s. r. o. 50 z 3914 : 1,3 %
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín 60 z 5676 : 1,1 %
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 79 z 8321 : 0,9 %
Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s. r. o. 19 z 2601 : 0,7 %
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice 6 z 2092 : 0,3 %
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o. 4 z 2736 : 0,1 %
Nemocnica svätého Michala, a. s., Bratislava 2 z 2459 : 0,1 %

V hodnotení sú len nemocnice, v ktorých bolo za sledované obdobie aspoň 1000 operácií.

Zdroj: INEKO, zdravotné poisťovne,

údaje sú z rokov 2009 až 2013 (Union), 2010 až 2013 (Dôvera), 2009 až 2011 a 2013 (VšZP)

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie