Denník N

Ako na štvrtý Ústavný súd vybrať ochrancov demokracie

Foto – TASR
Foto – TASR

Vo finálnej fáze výberu ústavných sudcov sa venuje málo pozornosti pohľadu kandidátov na poslanie Ústavného súdu a na vzťah politiky a práva.

Autor je spolupracovník Katedry politológie FiF UK

Aj napriek „nekonečnému príbehu“ opakovaní volieb kandidátov na ústavných sudcov v parlamente a verejných vypočúvaní, ktoré ich umožnili lepšie spoznať, prevažujúca slovenská diskusia o profile „ideálneho“ ústavného sudcu bola limitovaná zjednodušene chápanými kategóriami odbornosti a morálky.

Znakom istého stupňa vyspelosti vo fungovaní inštitúcií pritom je, že odbornosť ako dichotómia (kandidát je buď odborník, alebo nie) prestane byť témou. Právnikom, ktorí odborné štandardy nespĺňajú celkom jednoznačne, totiž ani nenapadne kandidovať, prípadne sú diskvalifikovaní úplne na začiatku. Slovenským ekvivalentom takéhoto predvýberu sú inštitúcie, ktoré môžu nominovať uchádzačov do výberového procesu na Ústavný súd.

Aký Ústavný súd?

Morálka zostáva v hre. Dobre to ilustrujú viaceré prípady výberu na Najvyšší súd Spojených štátov, vrátane toho ostatného, kde navrhnutie a neskôr zvolenie experta s pochybným morálnym zázemím (ktoré sa preukázalo na jeho vypočúvaní v Senáte) predstavuje pokles v porovnaní so štandardom z ostatného približne polstoročia. Kľúčovou témou sa však stáva aj samotný obsah právneho myslenia uchádzačiek a uchádzačov, ich pohľad na poslanie inštitúcie, ktorú chcú reprezentovať, a na ich úlohu ako jednotlivcov pri napĺňaní tohto poslania.

Ak má slovenský Ústavný súd

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Voľba ústavných sudcov

Komentáre

Teraz najčítanejšie