Denník N

Čo mohli a mali v prípade Jankovská okamžite urobiť sudcovia a minister

Monika Jankovská. Foto N - Vladimír Šimíček
Monika Jankovská. Foto N – Vladimír Šimíček

Nemohúcnosť po zadržaní telefónov sudcov a bývalej štátnej tajomníčky je len predstieraná.

Autorka je bývalá ombudsmanka

Presviedčajú verejnosť, že by chceli konať, ale nedá sa. Kým nebude obvinenie, kým nedostanú bližšie informácie od orgánov činných v trestnom konaní. Kým nebude toto a kým nebude tamto. Klasika ako v Čistom dni, nedá sa nič robiť, čakáme. Minister spravodlivosti, predsedníčka súdnej rady, predseda krajského súdu, možno aj iní funkcionári a sudcovia nemôžu nič robiť, lebo orgány činné v trestnom konaní ešte nikoho zo sudcov neobvinili. A zároveň im vyčítajú, že neadekvátne zasiahli voči podozrivým sudcom, keď im vzali mobily – skoro ako Jánošík.

Podľa § 5 ods.6 z. č. 385/ 2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov „predpokladmi sudcovskej spôsobilosti sú morálny štandard a integrita sudcu pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie“. Podľa odseku 4 tohto ustanovenia tieto musí sudca súčasne spĺňať po celý čas trvania sudcovskej funkcie. Teda nie iba počas jej aktívneho vykonávania.

Medzi základné povinnosti sudcu zákon ustanovuje, že sa sudca v občianskom živote, pri výkone funkcie musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie. V záujme záruky a nestrannosti výkonu sudcovskej funkcie je podľa zákona sudca „povinný odmietnuť akýkoľvek zásah, nátlak, vplyv alebo žiadosť, ktorých cieľom by mohlo byť ohrozenie nezávislosti súdnictva“.

Podľa § 116 tohto zákona porušenie povinnosti sudcu spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý čas trvania funkcie sudcu je závažným disciplinárnym previnením sudcu, a takým je aj neodmietnutie akéhokoľvek zásahu do jeho činnosti, ktorý ohrozuje nezávislosť súdnictva, teda jeho nezávislé rozhodovanie. Podľa zákona ide o závažné disciplinárne konanie sudcu, za ktoré, ak sa preukáže, nemôže sudca v disciplinárnom konaní skončiť inak ako zbavením sudcovskej funkcie. Oprávnenie podať návrh na začatie disciplinárneho konania, a teda predtým skúmať konanie a postup sudcu v občianskom živote a aj pri rozhodovaní, majú iba zákonom ustanovené osoby, a to minister, predsedovia súdov, sudcovská rada príslušného súdu a za prieťahy v konaní verejný ochranca práv.

Chápem dotknutú sudkyňu, nedávno ešte političku za najsilnejšiu koaličnú vládnu stranu, že spochybňuje všetko, o čom sa verejnosť dozvedela, veď jej ide o veľa.

Koho správanie v týchto dňoch nechápem, sú

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Monika Jankovská

Komentáre

Teraz najčítanejšie