Denník N

Danko ide chrániť ľudí pred informáciami

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Andrej Danko je nevyčerpateľnou studnicou hlúpych nápadov, ako deformovať volebné pravidlá.

Ondrej Dostál je predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS)
Juraj Petrovič je podpredseda OKS a predseda Programovej rady OKS

Parlamentný výbor pre verejnú správu včera schválil Dankov nápad predĺžiť predvolebné moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky. V septembri predseda Danko vyrukoval s nápadom predĺžiť už aj tak neprimerane dlhý dvojtýždňový zákaz zverejňovania predvolebných prieskumov na 30 dní. Neprešiel ani mesiac a z 30 dní má byť dokonca neuveriteľných 50 dní.

Problém je, ako to už pri Dankových nápadoch obvykle býva, s obsahom aj formou. A v tomto prípade je čerešničkou na torte aj dankovsky hlúpe zdôvodnenie návrhu.

Forma: Prílepok

Danko sa s presadzovaním svojich nápadov nebabre. V júni si nechal odsúhlasiť svoj Lex Kiska znevýhodňujúci novo založené strany ako poslanecký návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Pri predlžovaní moratória na prieskumy sa tiež nemieni zaťažovať normálnym legislatívnym procesom a chce ho presadiť ako prílepok k úplne inému návrhu zákona v druhom čítaní.

Moratórium je upravené v zákone o volebnej kampani. Ten momentálne v parlamente otvorený nie je a keby ho chcel Danko novelizovať štandardným spôsobom, musel by ho dať no novembrovú schôdzu do prvého čítania a druhé a tretie čítanie by sa mohlo uskutočniť až budúci rok. Danko to obišiel tým, že svoj nápad sa pokúsi zrealizovať ako prílepok k poslaneckému návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý je v druhom čítaní.

Svojím návrhom novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva chcú smeráci Kéry a Nemky zakázať, aby sa na kandidátnych listinách uvádzali v kolónke zamestnanie vlastné mená a ich skratky. Moratórium na volebné prieskumy s tým návrhom nemá nič spoločné a navyše je upravené v inom zákone.

V rozpore so zákonom

Zákon o rokovacom poriadku pritom takzvané prílepky vyslovene zakazuje v § 94 ods. 3: „Pri prerokúvaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom zákona.“ Český ústavný súd dokonca prílepky označil za protiústavné. Sme však na Slovensku a porušovanie tohto ustanovenia je na Slovensku pomerne bežné.

Danko sa teraz cez prílepok pokúsi zrealizovať svoj najnovší nápad. Zákon o volebnej kampani je totiž evidentne iný zákon ako zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Je to síce zdanlivo lepšie, ako keby sa mal zákon o volebnej kampani novelizovať prostredníctvom prílepku k novele zákona o horskej službe, veď oba zákony v názve obsahujú slovo „volebný“, ale prílepok je to rovnaký. Ide o dva odlišné zákony a moratórium na volebné prieskumy obsahovo nijako nesúvisí s tým, čo si kandidáti uvádzajú na kandidátnej listine v kolónke zamestnanie.

Obsah: Nezmyselný zákaz

Podľa čl. 26 ods. 4 ústavy: „Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ Už súčasný 14-dňový zákaz na šírenie výsledkov volebných prieskumov je zrejme protiústavný. Ktorý z ústavou stanovených dôvodov by mal odôvodňovať zákaz šírenia tohto typu informácií? O tom, prečo by to malo byť dokonca nevyhnutné, ani nehovoriac.

Ak zákon zakáže zverejňovanie prieskumov 50 dní pred voľbami, nezakáže ich robenie. Kandidujúce politické strany si naďalej budú môcť nechať robiť volebné prieskumy, verejnosť sa však k ich výsledkom nedostane. Dankovci chcú ľuďom uprieť informácie, ktoré oni sami mať budú.

Hlúpe zdôvodnenie

Dankov nápad sa pretavil do pozmeňujúceho návrhu, ktorý vo štvrtok odsúhlasil výbor pre verejnú správu. Sú pod ním síce podpísaní traja poslanci z troch koaličných strán, zdôvodnenie je však také hlúpe, ako keby ho písal sám Danko.

Dočítame sa v ňom okrem iného toto: „Prieskumy verejnej mienky aj z vyjadrenia niektorých agentúr podliehajú vplyvom politických strán, ktoré sa snažia prieskumami verejnej mienky ovplyvňovať mienku voličov. Dôkazom toho sú prieskumy verejnej mienky nasledujúce po sebe v krátkom časovom období, ktoré sa výrazne od seba líšia.“

Dankova slepota

Danko bez akýchkoľvek dôkazov obviňuje výskumné agentúry, že manipulujú výsledky svojich prieskumov v záujme nejakých politických strán. Teda vlastne „dôkazom“ má byť skutočnosť, že sa výsledky od seba líšia. Je fakt, že okrem serióznych agentúr, ktoré pôsobia transparentne, existujú, a svoje výsledky zverejňujú, aj menej seriózne agentúry. Dokonca je pravdepodobné, že niektoré z nich naozaj produkujú vymyslené výsledky, ktoré majú poslúžiť niekoho záujmom. Hádzať však všetky agentúry do jedného vreca je rovnaký nezmysel, ako zakázať všetky politické strany s odôvodnením, že niektoré z nich šíria extrémistické názory, alebo že na čele niektorých z nich stoja hlupáci.

Odborná verejnosť, seriózne médiá aj ľudia, ktorí sledujú verejné dianie, dokážu pomerne spoľahlivo rozlíšiť seriózne agentúry, ktoré robia výskumy pravidelne, zverejňujú použitú metodiku, majú transparentné financovanie a sú kontrolované aj prostredníctvom členstva v Slovenskej asociácii výskumných agentúr (SAVA), od tých menej serióznych či úplne neserióznych, ktoré zverejňujú a robia výskumy len občas, nie je známe, akú metodiku používajú, nemožno ich kontrolovať a podľa zverejnených informácií o ich financovaní je skoro nemožné, aby sa k výsledkom dopracovali inak, ako že si ich vycucajú z prsta.

Existencia neserióznych agentúr je dôvod na to, aby sme k výsledkom prieskumov pristupovali opatrne a vždy sa pozreli aj na to, kto prieskum robil. Ale určite to nie je dôvod na to, aby sme zverejňovanie výsledkov zakazovali všetkým agentúram.

Ak niekto nevidí ten rozdiel, je slepý. Alebo slepý nie je, ale tvári sa tak, aby mohol presadiť do zákona ďalší absurdný zákaz.

Ochrana voličov pred informáciami

Danko považuje voličov za hlupákov, ktorí sami – na rozdiel od politikov – nedokážu rozlišovať kvalitu informácií, preto je potrebné ich pred tými informáciami ochrániť. V zdôvodnení Dankovho nápadu sa ďalej uvádza: „Dôsledkom takého tzv. informovania voličov je, že volič je zmätený a je iba na ňom, ktorému prieskumu sa rozhodne dôverovať, a na základe ktorého prieskumu si utvára názor na prípadnú úspešnosť politickej strany vo voľbách. Sme toho názoru, že v tomto prípade sa zákonom neobmedzuje právo voliča na informácie, ale naopak, je snaha chrániť voliča pred dezinformáciami a účelovými informáciami. Je potrebné priznať, že samy politické strany nemajú dôveru v uverejňované prieskumy verejnej mienky a na vlastné náklady si zabezpečujú prieskumy, ktoré používajú pre seba na účely lepšieho manažovania volebnej kampane a politickej reklamy. Tým vlastne potvrdzujeme, že voličove právo na informácie už dnes je porušované prinajmenšom v tom, že volič má iné informácie ako politická strana. Táto téma dlhodobo rezonuje v spoločnosti a viackrát sa nielen voliči, ale aj politické strany o podobných manipuláciách presvedčili. Je potrebné vysloviť súhlas s hlasmi, ktoré tvrdia, že volič má právo na informácie, zároveň však dodávame, že volič má zároveň právo na ochranu pred dezinformáciami. Návrh zmeny zákona má ambíciu chrániť voliča pred cielenými informáciami zameranými na jeho ovplyvnenie v prospech určitej politickej strany a nechať ho samého urobiť si úsudok podľa programu a činnosti vybranej politickej strany, ktorú sa rozhodne voliť.“

Je až neuveriteľné, ako sa k takémuto pohľadu na svet môže niekto verejne priznať. Danko vie, že volič je zmätený. A je iba na voličovi, ktorému prieskumu sa rozhodne dôverovať. No to predsa nemožno pripustiť! O tom, ktorému prieskumu dôverovať, by mal rozhodovať niekto múdrejší. Napríklad taký Danko. A keď nemôže, tak radšej zverejňovanie výsledkov výskumov na 50 dní zakáže.

Práca pre Ústavný súd

Dankovi neležia v žalúdku extrémistické názory šíriace nenávisť, ani cielené dezinformácie šírené ako súčasť hybridnej vojny, ktorú vedie Putinovo Rusko s demokratickým Západom. Danko má problém s publikovaním výskumov verejnej mienky.

Na to, že Danko prichádza s hlúpymi nápadmi, sme si už akosi zvykli. Väčšia hanba je, že mu ich zrejme aj teraz väčšina parlamentu pomôže preniesť do zákona.

Odvčera máme Ústavný súd v plnom zložení. Dankova bizarná ochrana voličov pred informáciami je vec, na ktorú by sa mal veľmi rýchlo pozrieť.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie