Denník N

Najskôr o Jankovskej mlčali, potom zahmlievali, teraz robia zúfalé pokusy

Monika Jankovská. Foto N - Vladimír Šimíček
Monika Jankovská. Foto N – Vladimír Šimíček

Niekedy vyráža dych, ako dokážu niektorí právnici s kamennou tvárou prekrúcať zmysel a podstatu práva.

Autorka je bývalá ombudsmanka

Verejnosť nadobudla pochybnosti o čestnosti sudcov, ktorým polícia odobrala mobily pre podozrenie z možného páchania trestnej činnosti. Od predstaviteľov súdnych a správnych orgánov, ktoré majú zákonné oprávnenie uplatňovať voči sudcom zodpovednosť za porušenie povinností sudcu, sa ani po uplynutí niekoľkých týždňov od odobratia mobilov verejnosť nedočkala zodpovedného stanoviska k morálke a integrite týchto sudcov.

Pritom podľa zákona o sudcoch a prísediacich sú morálny štandard a integrita sudcu predpokladmi sudcovskej spôsobilosti na vykonávanie sudcovskej funkcie. Porušenie povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý čas trvania funkcie sudcu je, ak sa preukáže v disciplinárnom konaní, závažné disciplinárne previnenie. Zákon o sudcoch a prísediacich v § 116 ods.3 písm. d s ním spája nezlučiteľnosť s funkciou sudcu.

A verejnosť sa namiesto jasného stanoviska súdnych a správnych orgánov najprv dočkala ich mlčania. Potom zahmlievania. A napokon, podľa mňa, zúfalých pokusov vysvetliť svoje váhavé konanie-nekonanie tak, aby to aspoň na prvý pohľad vyzeralo, že sa v tejto situácii správajú seriózne, uvážlivo a zodpovedne. Lenže v skutočnosti sa tak podľa mňa nesprávajú, ani tak nekonajú.

V zisťovaní okolností a toho, či niekto zo sudcov, sudkýň, ktorým polícia odobrala mobily, porušil povinnosti sudcu ustanovené v zákone o sudcoch a prísediacich, a či niektorý z dvoch predsedov súdov porušil v zákone o súdoch ustanovené povinnosti pri organizácii práce súdu a prideľovaní spisov, im vraj bránila zásada trestného konania, prezumpcia neviny. Až do vznesenia obvinenia orgánmi činnými v trestnom konaní sa nedá nič robiť.

Novo oznámenou prekážkou využitia ich kompetencie už

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie