Denník N

Emeritné sudkyne píšu sudcom: Je nám ľúto, že ste mlčali, ale ešte sa to dá zmeniť

Zdalo sa, že po niekoľkoročnom úsilí sa odchodom Štefana Harabina z najvyšších súdnych funkcií stav a vnímanie justície pomaly mení. Zdanie klamalo.

Ľudmila Babjaková, Mária Tóthová, Mária Laufová
Autorky sú emeritné sudkyne

Od sudcu sa očakáva, že bude zdržanlivý. Nie je na mieste, aby sa vyjadroval ku všetkému, ale tiež nie je na mieste, aby mlčal vo chvíli, keď už nie je možné mlčať.

Nedávno sme si pripomenuli 10. výročie „Piatich viet“, ktoré podpísalo 116 sudcov kritizujúcich autoritatívne trendy riadenia justície. Aspoň časť sudcov vtedy nemlčala a dokázala sa týmto trendom postaviť na odpor a bojovať s tým, čo s nimi súviselo. Zdalo sa, že po niekoľkoročnom úsilí sa odchodom Štefana Harabina z najvyšších súdnych funkcií stav a vnímanie justície pomaly mení. Ale ako mnohokrát, aj teraz sa ukázalo, že zdanie klame.

Udalosti posledných dvoch mesiacov okolo „Kočnerovej Threemy“ a s ňou spájaných sudcov v plnej nahote odhaľujú, že problém justície môže byť oveľa hlbší, a ešte viac otriasa už aj tak chabou dôverou spoločnosti k súdnictvu. A tu už sudcovia nemali mlčať.

Aj keď sa sudcovia nerozhodujú na základe verejnej mienky, treba brať do úvahy, že už samotné podozrenia sudcov zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, z korupčného ovplyvňovania rozhodovania súdov vyplývajúceho z kontaktov s osobou obvinenou z objednávky vraždy novinára a to takým štýlom a v takom rozsahu, ako je verejne prezentované, sú spôsobilé zničiť povesť nielen jednotlivcov – dotknutých sudcov, ale celého sudcovského stavu.

Sudcovia musia prihliadať aj na celospoločensky uznávané hodnoty, musia dodržiavať sudcovskú etiku a cítiť zodpovednosť aj voči sudcovskému stavu. Aj keď z trestného hľadiska treba rešpektovať prezumpciu neviny a vyšetrovanie skutkov, pri ktorých je podozrenie z trestnej činnosti, treba nechať na orgány činné v trestnom konaní, nie je v tejto situácii v záujme ochrany dobrého mena justície mysliteľné, aby dotknutí sudcovia súdili, akoby sa nič nestalo. Nejde o „obyčajné“ podozrenie účastníka konania, že sudca bol v jeho veci podplatený, lebo nerozhodol v jeho prospech. Ide o podozrenie z rozsiahlej sofistikovanej trestnej činnosti, ktorá je pre dobrú povesť súdnictva zničujúca.

Pravdou je, že zarážajúce informácie o nej v tomto štádiu prenikajú na verejnosť hlavne cez médiá, ale sú podložené určitými konkrétnymi krokmi orgánov činných v trestnom konaní voči konkrétnym osobám a vo veci je začaté trestné stíhanie. Ak by dotknutým sudcom skutočne záležalo na dobrej povesti súdnictva a aj ich samotných ako sudcov, mohli a mali požiadať o prerušenie výkonu funkcie sudcu či o neplatené voľno, kým sa situácia nevyjasní a neočistia svoje meno. Takýto postoj by bol prejavom integrity sudcu.

Je nám ľúto, že v tejto situácii si dotknutí sudcovia v záujme ochrany dobrej povesti svojej a tiež dobrej povesti justície nedokázali aspoň dočasne vyzliecť talár a stiahnuť sa do úzadia.

Je nám ľúto, že v tejto situácii nezareagovali ani sudcovské rady domovských súdov týchto sudcov, ktoré majú možnosť byť v bezprostrednom kontakte s jednotlivými sudcami aj kolektívom sudcov na konkrétnom súde, môžu apelovať na dodržiavanie etických princípov a v konečnom dôsledku majú možnosť využiť aj disciplinárnu právomoc v záležitostiach porušenia sudcovskej etiky.

Je nám ľúto, že ani súdna rada sa týmto záležitostiam z tohto pohľadu dostatočne nevenovala a namiesto toho jej predsedníčka len vyzvala sudkyňu Jankovskú, aby zvážila podanie žiadosti o prerušenie výkonu funkcie sudcu. Z pozície jej funkcie však bolo vhodné a potrebné aj z etického hľadiska detailne a citlivo vyhodnotiť všetko, čo je v tejto súvislosti možné zistiť a použiť a čo negatívne ovplyvňuje povesť sudcov ako stavu –napríklad aj to, za akých okolností a akým spôsobom sa Monika Jankovská vzdala funkcie štátnej tajomníčky a znovu sa ujala funkcie sudcu: bez najmenšej známky pokory, bez úcty k spoločnosti a sudcovskej funkcii, akoby ju táto funkcia mala chrániť. Snáď sa zriadená komisia niekam posunie.

Je nám ľúto, že v tejto situácii, pri nečinnosti kompetentných orgánov súdnictva, nedokázali zareagovať ani samotní sudcovia. Neveríme, že im je to všetko ľahostajné, skôr si myslíme, že sú celou situáciou zaskočení, zhrození, ponížení. Práve preto nemali mlčať, ale mali dať najavo, že sú z nej znepokojení, a ubezpečiť verejnosť, že pokiaľ sa podozrenia potvrdia, nejde o zlyhanie celého sudcovského stavu, ale o zlyhanie jednotlivcov, od ktorých sa dištancujú. Ešte stále je to možné.

Vážení sudcovia, aj keď už pár rokov nie sme vo výkone súdnictva, na dobrej povesti súdnictva nám záleží. V tejto situácii cítime potrebu vyzvať všetkých sudcov, ktorí sú ešte vo výkone svojho povolania, aby nemlčali, aby medzi sebou hovorili o etických problémoch ich povolania, vytláčali zo svojich radov tých, ktorí nie sú hodní obliekať talár, a aby vo svojich radoch podporovali tých, ktorí sa o to snažia, a nie tých, ktorí tieto problémy odsúvajú, zahmlievajú a prekrývajú materiálnymi požiadavkami.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie