Denník N

Ad.: Spojenectvo Mosta a SMK treba privítať (21. októbra 2019)

Čaputová na tábore v Gombaseku. Foto N - Robert Barca
Čaputová na tábore v Gombaseku. Foto N – Robert Barca

Ako členka výboru prezidentky SR pre menšiny si dovolím reagovať na časť komentára pána Kalmána Petőcza, v ktorom vyčíta slovenskej občianskej spoločnosti, vrátane slovenských politikov, nedostatočne úprimný záujem o maďarskú menšinu. V rámci celej skutočne dôležitej diagnózy, ktorá by mala byť publikovaná aj v maďarčine, sa spomedzi slovenských politikov konkrétne venuje len konaniu prezidentky SR. Tá si podľa jeho komentára nenašla ani len čas na zvolanie poradného výboru menšín, čím podporuje vedomie menšín, že „je vždy niečo dôležitejšie ako ich práva a záujmy“.

Rada by som spresnila, že poradný výbor prezidentky mal svoje prvé stretnutie už začiatkom októbra. Keďže išlo o pracovné stretnutie, nebolo zo strany kancelárie prezidentky medializované. Nešlo totiž o „ukázanie sa navonok“, ale o stretnutie poradného tímu v neformálnej atmosfére, na ktorom sme diskutovali o spôsobe spolupráce a návrhoch spoločných aktivít do budúcnosti, napríklad aj o návšteve miest a obcí na južnom Slovensku.

Formát poradného výboru zastupujúceho viacero menšín, viacero názorov, s rodovo vyváženým zastúpením, má podľa môjho názoru potenciál prinášať v budúcnosti presne ten typ politiky, ktorá menšiny negetoizuje a nestereotypizuje ako jednotvárnu skupinu.

Prezidentkina aktivita smerom k menšinám sa nezačala v októbri. Už pár týždňov po inaugurácii som ju sprevádzala na návšteve Gombaseckého letného tábora maďarskej mládeže, kde diskutovala s účastníkmi a ktorý navštívila ako prvá slovenská prezidentka vôbec. Kolegovia vo výbore z rusínskej menšiny pripravovali začiatkom septembra stretnutie s Rusínmi v Prešove, na ktorom sa zaujímala o ich situáciu aj v spojitosti s vyľudňovaním tohto regiónu.

Členovia výboru zastupujúci Rómov pripravili diskusiu, na ktorej sa mala možnosť porozprávať s rómskymi študentmi a bližšie spoznať nielen ich úspechy, ale aj prekážky, ktorým v našej spoločnosti čelia. V Zborove sa zúčastnila lekcie programu Omama, ktorý pomáha znevýhodneným rómskym deťom od narodenia rozvíjať ich schopnosti tak, aby mali šancu uspieť v škole aj v živote.

Samozrejme, predstavy a očakávania spojené s prezidentkou sú obrovské, majú ich rôzne skupiny ľudí a vo výraznej miere aj maďarská menšina. Dajme priestor slovenskej političke, ktorá sa snaží vytvoriť povedomie spoločného domova nám všetkým a podľa môjho názoru má dobrú vôľu pomáhať vytvárať puto, ktoré nás všetkých spája ako ľudí a súčasne rešpektuje naše rozdielnosti.

Zuzana Čaputová

Teraz najčítanejšie