Denník N

Sexualita v staršom veku sa nemusí skončiť, ale ani vyzerať ako v reklame na Viagru

Kniha Neviditeľná staroba z edície .txt. Foto - Kapitál
Kniha Neviditeľná staroba z edície .txt. Foto – Kapitál

Kedysi bola téma sexuality v staršom veku tabu. Dnes sa už o nej hovorí viac, no najmä v súvislosti s tým, ako byť stále aktívny, príťažlivý a udržať si sexuálnu túžbu. Kniha Neviditeľná staroba sa na to pozerá inak a rozbíja stereotypné obrazy o výskumy a skúsenosti autoriek s dôrazom na rôznorodosť.

Knižná edícia .txt mesačníka Kapitál vznikla v roku 2018 na základe spolupráce s bratislavským umeleckým zoskupením Apart a pražským združením pre výskum kolektívnej praxe Display.

Dosiaľ v nej vyšli dve knihy: Iné telá o živote (žien) s postihnutím, respektíve s chronickým alebo vážnym ochorením a Neviditeľná staroba, ktorá sa venuje starnutiu v špecifickom kontexte prežívania sexuality. V oboch prípadoch ide o mini-antológie, ktoré spája predovšetkým to, čo mám chuť nazvať kumuláciou inakostí.

Práve násobenie iného, okrajového a zväčša aj marginalizovaného, ktoré zatiaľ edíciu charakterizuje, totiž najvypuklejšie poukazuje na to, že život je oveľa komplexnejší, než ho často – napríklad v úsilí upratať si v ňom – chceme vidieť.

A práve vrstvenie inakostí pomáha nevymetať zo zorného poľa to, čo sa do zjednodušenej schémy ľudského poznania obyčajne nezmestí. Takéto uvažovanie možno charakterizovať ako dobrovoľne nemainstreamové.

Niežeby dnes uvažovanie o sexualite nebolo súčasťou hlavného prúdu. Práve naopak. Vieme že, sexualita priťahuje pozornosť, vieme i to, že „predáva“. Ide však o to, ako a čo o sexualite vypovedáme – v akom rámci ju uchopujeme a nakoľko sme si vedomí, čo týmto rámcovaním robíme. Autorky textov v knihe Neviditeľná staroba to vedia veľmi dobre.

Spoločenské tabu nahradil obraz aktívnej staroby – a aktívneho sexu

Knihu tvoria tri pomerne stručné štúdie. Prvá je pôvodná (v tomto prípade česká), druhé dve sú prekladové. Základným východiskom všetkých troch štúdií je nasvecovanie prežívania sexuality v kontexte starnutia, a to tak u heterosexuálnych mužov a žien, ako aj u LGBT osôb.

Všetky tri štúdie pri tom viac-menej explicitne konštatujú, že spoločenské tabu týkajúce sa sexuality a erotického prežívania starnúcich a starých ľudí,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Kultúra

Teraz najčítanejšie