Denník N

Začína sa výstava Ceny Oskára Čepana 2019, pozrite si, ktorí autori sú vo finále

Autorom vizuálnej identity COČ 2019 je Peter Liška
Autorom vizuálnej identity COČ 2019 je Peter Liška

Východoslovenská galéria v piatok otvára spoločnú výstavu pätice finalistov, ktorých na základe predošlej práce vybrala medzinárodná porota. Koncom novembra porota vyberie jedného víťaza.

„Táto finálová päťka sa naozaj našla, hoci sa o to nijako nepričinili a ‚našla‘ ich porota. Spája ich však omnoho viac než len to, že sa spolu ocitli vo finále. Zaoberajú sa rozličnými témami, ale všetky sú absolútne súčasné a rezonujú nielen na umeleckej scéne, ale aj v spoločnosti a v bežnom živote. Verím preto, že sa to pretaví a ukáže aj v ich finálovej výstave,“ hovorí Lucia Gavulová, šéfka súťaže.

Cena Oskára Čepana sa na Slovensku udeľuje od roku 1996 umelcom a umelkyniam do 40 rokov. Ocenenie je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards –, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy. Víťaz ocenenia získa rezidenčný pobyt v New Yorku, finančnú odmenu a produkciu samostatnej výstavy v galerijnej inštitúcii.

Výstavu tohtoročných finalistov, ktorými sú Jan Durina, Dávid Koronczi, Milan Mazúr, Erik Sikora a Gabriela Zigová, otvoria vo Východoslovenskej galérii 8. novembra. Kurátorom výstavy je Václav Janoščík.

O finalistoch a o víťazovi či víťazke tento rok rozhoduje porota v zložení: Rainer Fuchs (šéfkurátor mumok, Viedeň), Lora Sariaslan (pedagogička na University of Amsterdam, Amsterdam), Vjera Borozan (kurátorka, riaditeľka projektu Artyčok TV a pedagogička na Akademii výtvarných umění, Praha), Jaro Varga (vizuálny umelec, Praha, Bratislava) a Bartholomew Ryan (nezávislý kurátor, držiteľ titulu MA z Centra kuratoriálnych štúdií na Bard College, Minneapolis, USA). Meno víťaza sa dozvieme 29. novembra.

Profily finalistov dopĺňajú krátke dokumenty Vladimíry Hradeckej.

Finalisti Ceny Oskára Čepana 2019

Jan Durina. Foto – Ivan Kalev

Jan Durina

* 1988, Liptovský Hrádok

Jan Durina komunikuje so svetom cez svoje umelecké alter ego prostredníctvom obrazu, zvuku, performatívnych aktov, tvorby odevov, masiek a rôznych iných aktivít, ktoré mu v daných situáciách umožňujú čo najautentickejšie sa vyjadriť. Neupína sa tak k jednému médiu či rukopisu; jeho umením je všetko, čo môže byť vyjadrovacím prostriedkom pocitov a vnútorných stavov. Publikum si v rámci tohto procesu pripúšťa k telu niekedy viac, inokedy menej. S cieľom získania odstupu od diváka a tlmočenia určitých posolstiev dal viackrát vzniknúť novým identitám, do ktorých sa projektoval. Identita je jedno z kľúčových slov, ktoré možno s jeho tvorbou spájať. Ďalšími by boli emócie, vnútorné prežívanie, svet, príroda… Jeho výpoveď je naliehavá, lebo je bytostná. Alebo inak – bez možnosti tvorby umenia by nebol schopný bytia.

Prečítajte si rozhovor Zuzany Gažíkovej s Janom Durinom na portáli Artalk.cz.

Bakalárske štúdium absolvoval v rokoch 2007 až 2011 v ateliéri prof. Anny Tretter na Katedre nových médií Fakulty umení TU v Košiciach a od roku 2009 do roku 2010 v ateliéri fotografie na Akadémii výtvarného umenia v Krakove. V magisterskom štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Katedre intermédií v ateliéri A. Čierneho (2012 – 2014). Žije v Berlíne.

***

Dávid Koronczi. Foto – Ivan Kalev

Dávid Koronczi

* 1990, Lučenec

Autor je aktívny na rôznych úrovniach súčasnej umeleckej a pedagogickej prevádzky s presahmi k aktivizmu. Bdelo pristupuje k všetkému, čo si vyžadujú ich špecifiká, pričom plynule prechádza z jednej oblasti do druhej, vzájomne ich prepája a podporuje ich obsahy. Je grafickým dizajnérom, kurátorom, organizátorom a umelcom. Motivuje ho multimediálne prepájanie každodennosti s umeleckými stratégiami a komunitami. Cez komunikačné kanály umenia a kultúry v širšom zmysle skúma vzťahy v rozsahu od najbližších po geopolitické. Hľadá odpovede na otázky súvisiace s identitou a zároveň premýšľa o planetárnych vzťahoch a spôsoboch udržateľnejšieho a vyrovnanejšieho života. Hľadá zážitky a príbehy, ktoré vedú ku kritickému mysleniu. Autorské projekty tvorí kolektívne, model spolupráce je preňho kľúčový ako na medziľudskej, tak na medzidruhovej úrovni.

Prečítajte si viac v rozhovore Miroslavy Urbanovej s Dávidom Koronczim pre Artalk.cz.

Bakalárske štúdium absolvoval na Inštitúte kreatívnej fotografie na Sliezskej univerzite v Opave; magisterské štúdium v rokoch 2015 až 2017 v Ateliéri IN Ilona Németh na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde je aktuálne druhý semester asistentom v Ateliéri vvv (vizuálne, verbálne, verejné) Martina Piačeka.

***

Milan Mazúr. Foto – Ivan Kalev

Milan Mazúr

* 1989, Žilina
Autorov vizuálny jazyk balansuje na hrane spektakularity súčasnej masovej vizuality a jej preverovania, vrátane kritických a sociálnych súvislostí. Videá a filmy, ktoré tvorí, sú súčasťou širšie koncipovaných inštalácií, v ktorých často využíva kontrast obyčajnosti a expresívnej dekonštrukcie. Kontinuálne sa pohybuje medzi submisivitou umelej sladkosti konzumnej kultúry a všadeprítomnosťou existenciálnej úzkosti. Súvisí to s autorovým pocitom mentálneho vyprázdňovania viacerých oblastí súčasnej spoločnosti, najmä v sociokultúrnej a verejnej sfére, na ktoré reaguje. Z formálneho hľadiska sa venuje skúmaniu stratégie budovania videoesejí v kontexte pohyblivého obrazu, experimentálneho filmu a site-specific. Za svoje témy označuje napríklad vyprázdnenú naráciu, magický realizmus, symptómy súčasnej globalizovanej spoločnosti, senzualizmus…

Prečítajte si rozhovor Michaely Kučovej s Milanom Mazúrom na portáli Artalk.cz.

Bakalárske štúdium absolvoval v rokoch 2009 až 2013 na Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici v Ateliéri intermédií u Miroslava Nicza. V magisterskom štúdiu pokračoval na pražskej UMPRUM (2013 – 2016) v Ateliéri intermediálnej konfrontácie u Jiřího Davida a Milana Saláka, kde v roku 2018 získal aj doktorandský titul. Žije v Prahe.

***

Erik Sikora. Foto – Ivan Kalev

Erik Sikora

* 1986, Košice

Inšpirovaný rôznymi vplyvmi nachádza najprirodzenejší spôsob vyjadrenia cez performatívne stratégie. Obsahy, ktoré touto formou tlmočí, sa týkajú problematických otázok počnúc národnou identitou až po ekológiu a udržateľnosť. Jeho výstupy majú často podobu prednášky alebo koncertu, väčšinou mimo priestoru galérie. S divákom vtedy komunikuje naživo, v opačnom prípade prostredníctvom nahratého videa, ktorého je hlavným protagonistom. Predkladá svoje teórie, nápady, pozorovania, ktoré zväčša dospievajú k určitému záveru, napríklad aj v podobe manuálu, návodu. Má rád, keď majú ľudia k jeho výstupom voľný prístup aj mimo inštitucionálnu prevádzku umenia (preto ich sprístupňuje a šíri na webe), keď si záznam môžu pozrieť vtedy, keď majú čas a chuť.

Prečítajte si viac o tvorbe Erika Sikoru v rozhovore s Petrom Megyešim pre Artalk.cz.

V rokoch 2005 až 2011 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde postupne prešiel ateliérmi Nových médií I. Michaela Bielického a Markusa Huemera, Maľby II. Vladimíra Skrepla, hosťujúcej pedagogičky Magdaleny Jetelovej, Konceptuálnej tvorby Miloša Šejna a Tomáša Vaněka a hosťujúceho pedagóga Floriana Reithera a Gelitin Group.

***

Gabriela Zigová. Foto – Ivan Kalev

Gabriela Zigová

* 1989, Trenčín

Zaujíma ju človek ako jednotlivec, ale aj ľudia ako masa a s tým súvisiace špecifické sociálne situácie. Od toho možno odvodiť záujem o prácu s ľudským telom, a to formou performance alebo rôznych presahových vyjadrení (tanec, gestický prejav, divadlo). Fotografia je pre ňu prirodzeným záznamovým prostriedkom. V rámci site-specific pracuje s duchom miesta a obyčajne v širšom politickom kontexte. Umenie je pre ňu spôsobom komunikácie, ktorú vedie v intuitívnom a osobnom duchu. Aktuálne má na jej tvorbu najvýraznejší vplyv metropola Londýn, v ktorej žije, pracuje a popritom sa usiluje naplno koncentrovať na umeleckú tvorbu, čo je vyčerpávajúce i fascinujúce zároveň.

S Gabrielou Zigovou sa pre Artalk rozprávala Barbora Komarová.

V roku 2015 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Ateliéri In Ilony Németh na Katedre intermédií. Počas štúdia sa zúčastnila štipendijných pobytov na Fakulte výtvarných umení Vysokej školy technickej v Brne a Akadémii umení vo Viedni.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Vizuálne umenie

Kultúra

Teraz najčítanejšie