Denník N

Slobodu ani po 30 rokoch nemôžeme považovať za samozrejmosť

Autorka je poslankyňa Európskeho parlamentu za stranu Smer

Pád komunistického režimu nepochybne priniesol pozitívny zlom. Zároveň bol však spojený aj s niektorými prehnanými očakávaniami o tom, ako sa životy ľudí prakticky zo dňa na deň zmenia k lepšiemu. Zmena systému bola skutočne revolučná, no zmeny v spoločnosti sa dejú evolučne, a teda prirodzene trvajú omnoho dlhšie, než aké boli očakávania ľudí na novembrových námestiach.

Mnohí sa objektívne nestali „víťazmi“ uskutočnených zmien, sú sklamaní z vlastného ekonomického postavenia či vyhliadok do budúcnosti. Aj preto sa s istým sentimentom pozerajú do minulosti. Na nikoho však nesmieme zabúdať alebo ignorovať jeho pohľad na uskutočnené zmeny. Naopak, potrebujeme omnoho lepšie poznať, počúvať a dôsledne reagovať na potreby a požiadavky tých, ktorí sa s odkazom Novembra a so súčasným demokratickým usporiadaním spoločnosti nedokážu do dnešných dní v dostatočnej miere stotožniť.

Od Nežnej revolúcie sme prešli dlhú cestu. Jej 30. výročie, ktoré si pripomíname, nám však okrem súvisiacich osláv prináša aj možnosť zamyslieť sa nad tým, čo všetko nám priniesla a akým spôsobom je spravovaná spoločnosť, v ktorej žijeme. Funguje správne polícia a súdy, je možné účinne sa domáhať spravodlivosti? Podporujeme dostatočne mladých ľudí a ich rodiny, aby sa vedeli v našej krajine plnohodnotne uplatniť? Staráme sa primerane o našich seniorov, aby mohli za svoje celoživotné úsilie dôstojne prežívať jeseň svojho života? Tieto, ale aj mnohé iné otázky sú nielen v týchto dňoch nanajvýš relevantné.

Aj z uskutočnených prieskumov vyplynulo, že sme k zmenám, ktoré nám priniesol november 1989, menej kritickí, ako to bolo v minulosti. Veľká väčšina oslovených respondentov oceňuje najmä možnosť študovať, pracovať či cestovať do zahraničia, slobodný prístup k informáciám, možnosť slobodne sa vyjadrovať a zúčastňovať na verejnom živote, ale aj prístup ku vzdelaniu, vyššiu životnú úroveň či možnosť aktívne ovplyvňovať politické rozhodnutia. Pozitíva vidia aj v pracovných príležitostiach a súvisiacich šanciach na získanie slušného spoločenského postavenia. Naopak, kriticky je situácia vnímaná najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti, úrovni sociálnych istôt či z hľadiska bezpečnosti a kriminality.

Najdôležitejším výdobytkom Nežnej revolúcie je nepochybne sloboda, ako naplnenie jednej z prirodzených potrieb väčšiny z nás. Sloboda dať svojmu životu smerovanie, aké si sami želáme, a schopnosť meniť veci podľa vlastného uváženia a rozhodnutí. Sloboda so sebou priniesla aj zodpovednosť – tak za seba, ako aj za krajinu, v ktorej spoločne žijeme a o ktorej osude a smerovaní môžeme rozhodovať v demokratických voľbách. Toto všetko nemôžeme ani po 30 rokoch zďaleka považovať za samozrejmosť.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie