Denník N

Štrnásť adeptov na Cenu Akadémie

Medzi nominovanými inscenáciami je aj Pieskovisko z DAD Prešov. Foto - Branislav Štefánik
Medzi nominovanými inscenáciami je aj Pieskovisko z DAD Prešov. Foto – Branislav Štefánik

Akadémia divadelných tvorcov zverejnila nominácie na premiérové ocenenie za inscenáciu sezóny.

Jedným z vlajkových projektov Akadémie divadelných tvorcov je Cena Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny. Zo 40 inscenácií, ktoré do prvého ročníka ceny prihlásilo 27 štátnych, zriaďovaných i nezávislých divadiel, komisie posudzovateľov vybrali štrnásť. Z nich vzíde laureát, ktorý bude vyhlásený 13. decembra počas slávnostného galavečera v Modrom salóne Slovenského národného divadla.

Bratislava I
Divadlo Aréna: Biblia (réžia Rastislav Ballek). Divadlo jedného herca o vzťahu Boh – človek a človek – Boh cez texty z Biblie, sprevádzané symfonickým orchestrom a akčnou maľbou protagonistu otvára otázky, kde v tomto vzťahu sme zlyhávali a neustále i zlyhávame…

Mestské Divadlo P. O. H.: Ujo Váňa (Marián Pecko). Téma duševne osamoteného a bilancujúceho človeka uprostred egoistickej spoločnosti a kladenie si otázky, prečo žijeme na „tomto“ mieste a neustále vytvárame živnú pôdu pre bolesť.

Bratislava II
Divadlo AntiTeatro: Masa a moc (Anton Korenči ml.). Nezvyčajný inscenačný tvar zdivadelnenej Canettiho filozofickej eseje je umocnený aj sakrálnym priestorom Klarisiek, kde sa inscenácia odohráva…

Činohra SND: Projekt 1918 (Michal Vajdička). V obrazoch monarchie cez posádku na periférii, konca vojny, bodu zániku monarchie a vzniku Československa režisér nestavia pomníky, naopak, s nadhľadom kreslí hmýrenie národností vo „veľkom močiari“ monarchie, z ktorého sa vydelilo (vykrojilo?) Československo.

Činohra SND: Ruské denníky (Roman Polák). Svet mladého dievčaťa sa rozpadá, v dramatickom oblúku sledujeme, ako sa pokúša spolu s rodinou udržať hodnoty, v ktorých vyrastala a ktoré sa v revolučných časoch v Rusku menia vo svoj krvavý opak…

Západ
Divadlo Jána Palárika, Trnava: Kopanec (Viktor Kollár). Dokumentárna hra nemeckých autorov vyskladaná z autentických výpovedí o vražde kamaráta, nebezpečenstve spoločnosti bez pozitívnych myšlienok, perspektívy, vzdelania, výchovy k tolerancii a k inakosti, o svete, v ktorom sa rodí neofašizmus.

Divadlo Andreja Bagara, Nitra: Mechanický pomaranč (Juraj Augustín). Inscenácia prózy Anthonyho Burgessa je filozoficky provokatívna, obzvlášť v otázkach etiky a morálky či pohľadu na násilie, je sugestívna, paradoxne cez sarkastický nadhľad…

Divadlo Pôtoň, Bátovce: Pastierska symfónia (Iveta Ditte-Jurčová). Ide o divadlo asociatívne, experimentujúce i s objektovým divadlom, inšpiratívne pre publikum, ktoré dokáže identifikovať jeho javiskové metafory či odkazy na Stodolovu Bačovu ženu a iné.

Stred
Slovenské komorné divadlo, Martin: Zem pamätá (Jiří Havelka). Dokumentárny príbeh turbulentnej a kontroverznej púte normalizačným režimom protežovanej, predčasne zosnulej hviezdy populárnej hudby Karola Duchoňa, v strhujúcom podaní martinských hercov-muzikantov…

Slovenské komorné divadlo, Martin: Komedia česká o bohatci a Lazarovi (Lukáš Brutovský). Biblická čeština, súčasný vizuál, svojská interpretácia duchovných bytostí, ich štylizácia, kvalita výtvarného spracovania nadbábok vyvoláva otázku, či má moralita a apel na eticko-metafyzický rozmer človeka dnes vôbec význam.

Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica: Posolstvo z inej planéty (Šimon Spišák). Presná a podstatu uchopujúca režijná práca so súborom mentálne znevýhodnených hercov a náročnou Hesseho filozofickou predlohou v jednoduchom pretlmočení vizionárskych a nie príjemných právd je takým malým vybrúseným divadelným diamantom hladiacim dušu.

Východ
Činohra Štátneho divadla, Košice: Adamove jablká (Ján Luterán). Luteránova adaptácia slávneho filmu Andersa Thomasa Jensena neustále balansuje na hranici naivity, irónie a čierneho humoru, otvára tak inscenačné možnosti, ktoré tvorivý tím aj skvele využíva.

Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov: Pieskovisko (Braňo Mazúch). Minimalistická biela scéna, biele odevy podobné skafandrom či kostýmy súčasnej mediálnej fantasy, no predovšetkým osobitý herecký štýl s určitým odstupom od Walczakovej predlohy naznačujú metaforickosť, s ktorou je treba túto inscenačnú úvahu rusínskeho divadla o dôležitosti ľudskej komunikácie čítať…

Divadlo Thália, Košice: Teror (József Czajlik). Konflikt na jednom póle s Obhajcom a druhom Prokurátorkou je hereckým koncertom ich predstaviteľov, ich sila a autenticita vťahuje do dilemy a vytvára divákovi priestor na skutočne zásadné otázky a málo frekventované úvahy, ktoré je však v závere nútený pretaviť do činu – záverečného hlasovania poroty/divákov…

Kultúra

Teraz najčítanejšie