Denník N

Ktorý basketbalový tím je lepší – Prievidza alebo Handlová? Vtipným opatrením vyčistili centrum Prievidze od ohorkov

Vľavo nový kôš po dvoch týždňoch, vpravo pôvodný kôš pred intervenciou s ohorkami navrchu a na zemi. Foto – archív Civita Center
Vľavo nový kôš po dvoch týždňoch, vpravo pôvodný kôš pred intervenciou s ohorkami navrchu a na zemi. Foto – archív Civita Center

Inšpirovali sa v Londýne, kde rozvešali koše s otázkou: Kto je najlepší hráč na svete – Ronaldo alebo Messi?

Ktorý basketbalový tím je lepší – Prievidza alebo Handlová?

Na túto otázku odpovedali v októbri fajčiari na Námestí slobody v centre Prievidze a volili pri tom ohorkami od cigariet.

Ohorky, ktoré by za normálnych okolností skončili na zemi, ľudia hodili do pripraveného koša – buď ľavého, alebo pravého otvoru, aby tak vyjadrili svoje sympatie k basketbalistom konkurenčných tímov z Prievidze a Handlovej.

Na námestí už boli staršie koše s plochou na uhasenie cigarety. „No ľudia nechávali ohorky na nej a nevhadzovali ich do koša. Vietor ich následne rozfúkal po okolí,“ vraví pre Denník N Nikola Bernatová.

Behaviorálna konzultantka pracuje v spoločnosti Mindworx, no na projekte pracovala s ďalšími kolegami pod záštitou Civita Center, ktoré aplikuje behaviorálne poznatky v mestách.

Behaviorálne vedy využívajú znalosti o ľudskom rozhodovaní a správaní (z angl. behaviour, správanie) pri tvorbe opatrení na vylepšenie životov jednotlivcov a spoločnosti.

Experiment prebiehal na Námestí slobody v centre Prievidze. Foto – archív Civita Center

Vyše 80-percentný pokles

V tomto prípade sa hľadalo vhodné opatrenie na zníženie znečistenia prostredia, ktoré špatili cigaretové ohorky.

Bernatová a jej kolegovia najprv zistili, že ak boli na mieste pôvodné koše, v ich bezprostrednom okolí pribudlo za týždeň 124 ohorkov.

Po nainštalovaní nových košov sa počet ohorkov znížil na

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Behaviorálna ekonómia

Teraz najčítanejšie