Denník N

Ktorý basketbalový tím je lepší – Prievidza alebo Handlová? Vtipným opatrením vyčistili centrum Prievidze od ohorkov

Vľavo nový kôš po dvoch týždňoch, vpravo pôvodný kôš pred intervenciou s ohorkami navrchu a na zemi. Foto – archív Civita Center
Vľavo nový kôš po dvoch týždňoch, vpravo pôvodný kôš pred intervenciou s ohorkami navrchu a na zemi. Foto – archív Civita Center

Inšpirovali sa v Londýne, kde rozvešali koše s otázkou: Kto je najlepší hráč na svete – Ronaldo alebo Messi?

Ktorý basketbalový tím je lepší – Prievidza alebo Handlová?

Na túto otázku odpovedali v októbri fajčiari na Námestí slobody v centre Prievidze a volili pri tom ohorkami od cigariet.

Ohorky, ktoré by za normálnych okolností skončili na zemi, ľudia hodili do pripraveného koša – buď ľavého, alebo pravého otvoru, aby tak vyjadrili svoje sympatie k basketbalistom konkurenčných tímov z Prievidze a Handlovej.

Na námestí už boli staršie koše s plochou na uhasenie cigarety. „No ľudia nechávali ohorky na nej a nevhadzovali ich do koša. Vietor ich následne rozfúkal po okolí,“ vraví pre Denník N Nikola Bernatová.

Behaviorálna konzultantka pracuje v spoločnosti Mindworx, no na projekte pracovala s ďalšími kolegami pod záštitou Civita Center, ktoré aplikuje behaviorálne poznatky v mestách.

Behaviorálne vedy využívajú znalosti o ľudskom rozhodovaní a správaní (z angl. behaviour, správanie) pri tvorbe opatrení na vylepšenie životov jednotlivcov a spoločnosti.

Experiment prebiehal na Námestí slobody v centre Prievidze. Foto – archív Civita Center

Vyše 80-percentný pokles

V tomto prípade sa hľadalo vhodné opatrenie na zníženie znečistenia prostredia, ktoré špatili cigaretové ohorky.

Bernatová a jej kolegovia najprv zistili, že ak boli na mieste pôvodné koše, v ich bezprostrednom okolí pribudlo za týždeň 124 ohorkov.

Po nainštalovaní nových košov sa počet ohorkov znížil na

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Behaviorálna ekonómia

Človek

Veda

Teraz najčítanejšie