Denník N

Tretina 15-ročných nerozumie čítanému textu, v testovaní PISA nás predbehli aj Ukrajina či Bielorusko

Medzinárodné testovanie PISA ukázalo dve správy, jednu dobrú a jednu zlú. Najprv tá dobrá – v matematike sme sa konečne priblížili k úrovni priemeru krajín OECD.

A teraz tá zlá – až tretina pätnásťročných študentov je v rizikovej skupine v čitateľskej gramotnosti, čo znamená, že nedosahuje ani základnú úroveň gramotnosti. Štátny ústav NÚCEM, ktorý meria znalosti detí, to komentuje ako alarmujúce.

Tento rok boli zverejnené už šieste výsledky medzinárodného testovania PISA, ktoré v školách po svete robia v trojročných intervaloch – Slovensko je zapojené od roku 2003. Slovenskí žiaci vypĺňali testy v apríli 2018, zber a analýza výsledkov trvali zhruba rok. Merania sa zúčastnilo 7600 pätnásťročných žiakov z 387 základných a stredných škôl – sú to zvyčajne deviataci alebo prváci na strednej škole.

Priemerné skóre vo výsledkoch testovania PISA ukazuje, že sme zaostali nielen za priemerom OECD, ale aj za našimi susedmi – Českom a Maďarskom. Nehovoriac o Poľsku, ktoré sa dlhodobo pohybuje na vysokých priečkach.

„Úroveň vzdelania v krajine môže byť dobrým indikátorom schopnosti ekonomiky rásť v dlhodobom horizonte: desiatich, dvadsiatich či tridsiatich rokov. Potenciál Slovenska v tomto ohľade nevyzerá najlepšie.“

Priemerný počet bodov v krajinách za všetky tri testy: čitateľská gramotnosť, matematika a prírodné vedy

Priemerné výsledky testovania PISA. Zdroj – VÚB

Tretina nedokáže spracovať zavádzajúce informácie v texte

Čitateľská gramotnosť bola tento rok hlavnou skúmanou oblasťou testovania. Slovenskí žiaci zostávajú stále významne pod priemerom OECD. Predbehli nás už napríklad aj Ukrajina, Bielorusko či aj náš sused Maďarsko.

Ak si porovnáme graf našich výsledkov – Slovensko od roku 2009 klesalo, kým tento rok konečne vystúpilo o 4 percentuálne body vyššie. Sú to však len zanedbateľné pohyby, keďže stále sa nachádzame hlboko pod priemerom ostatných krajín.

 

Čo ukazujú detailné výsledky: V rizikovej skupine detí, ktoré nedokážu rozlíšiť zavádzajúce informácie, skončilo viac ako 31 percent slovenských študentov,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Slovensko

Teraz najčítanejšie