Denník N

Poľský akademik na súde a boj za európsky právny štát

Ilustrácia – Shooty
Ilustrácia – Shooty

Po Maďarsku má aj Poľsko svoju kauzu nelegitímneho obmedzovania akademickej slobody. Sústredenie sa na medzinárodné reakcie môže opomenúť kľúčové postavenie domácich inštitúcií pri ochrane zvyškov právneho štátu v neliberálnych režimoch.

Autor pôsobí na Katedre politológie Univerzity Komenského

Iba zlomok z globálnej expertnej diskusie o stave ústavnosti si nájde cestu do médií. Prevažne prebieha na špecializovaných fórach a musí sa stať čosi mimoriadne, aby sa jej pozorovania dostali mimo „slonovinovej veže“. Pritom polemika o hrozbách pre právny štát v kontexte Európskej únie a o spôsoboch, ako im čeliť, sa snaží o čo najdôkladnejšie zachytenie (aj) súčasného vývoja ovplyvneného mocenskými rozhodnutiami politických elít v minimálne rovnakej miere ako právnymi pravidlami.

Jedným z prípadov, ktorý prekročil „kvórum relevantnosti“ potrebné na verejnú debatu, bolo obmedzenie akademickej slobody maďarskou vládou, ktorá výrazne zasiahla do autonómie Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (dnes už s väčšinou výučby vo Viedni). Z Poľska, v ktorom došlo k zrejmému porušeniu ústavných princípov sériou opatrení vrátane neuznania platnosti kľúčových rozhodnutí tamojšieho ústavného tribunálu, tento typ signálu neprichádzal. To sa však teraz zmenilo.

Kauza Sadurski

Wojciech Sadurski, pôvodom z Poľska, je profesorom ústavného práva a právnej teórie v Sydney a pôsobí na viacerých ďalších univerzitách. Okrem toho, že je v akademických kruhoch medzinárodne uznávaný, prispieva aj do verejnej debaty a mimoriadne aktívny je v sociálnych médiách. Práve tam pri jednej príležitosti tvrdil, že z politickej strany Právo a Spravodlivosť, vládnucej v Poľsku, sa stala „zločinecká organizácia“.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie