Denník N

Premiéra operného štúdia v SND

Na fotografii: T. Šelc Taddeo), B. Prýgl (Teodoro), M. Tokoš (Gafforio). Zdroj: www.snd.sk
Na fotografii: T. Šelc Taddeo), B. Prýgl (Teodoro), M. Tokoš (Gafforio). Zdroj: www.snd.sk

Týždeň pred skončením sezóny opera SND prichádza s premiérou Kráľa Teodora v Benátkach.

Prvou dobrou správou novej premiéry je obnovenie činnosti operného štúdia. V Bratislave priestor pre mladých po dlhšej odmlke vytvorila prvá scéna, kde mladí ľudia môžu získavať skúsenosti a predstaviť sa divadelnému publiku. O čosi podobné sa pokúša približne rok a pol znovuzaložená Komorná opera Bratislava (hoci s niekdajšou inštitúciou ju spája iba meno), tieto predstavenia by sme mohli vnímať ako koncerty operného repertoáru. Zopár absolventských projektov – najmä operné a koncertné predstavenia – pripravujú aj vyššie umelecké školy.

Na Kráľa Teodora v Benátkach Opera SND vybrala do obsadenia najmä študentov a čerstvých abolventov Vysokej školy múzických umení a žiakov z Konzervatória. Už len podľa výpisu obsadených postáv pôjde o ďalší moderný prístup k hre (medzi hlavnými postavami je napríklad Krab Grancchio). V Opere dostal novátorský prístup voľnú ruku pri viacerých operných premiérach v tejto sezóne – za všetky príklady spomeňme minimalistických Rómea a Júliu od Gounoda, ktorá vyvolala aj nadšené, aj veľmi kritické ohlasy. Réžiu má Lenka Horinková, Kráľ Teodor je jej prvou samostatnou inscenáciou na našej prvej scéne.

B. Prýgl (Teodoro)

Komickú operu Kráľ Teodor v Benátkach napísal taliansky skladateľ Giovanni Paisiello v roku 1784 na kráľovskom dvore vtedajšieho panovníka Jozefa II., syna Márie Terézie. Kráľ Teodor bol samozvaný sicílsky kráľ, ako jedného zo šiestich kráľov ho spomína Voltaire v knihe Candide alebo optimizmus. Námet na napísanie opery dal Paisiellovi samotný Jozef II. a dielo sa zaradilo medzi jeho najúspešnejšie.  Dôkazom kvality tejto staršej opery môže byť časté uvádzanie od jej vzniku do dnešnej doby.

Nedá sa však povedať, že by to bola premiéra tohto diela na Slovensku. Prvýkrát zaznel Kráľ Teodor v Benátkach rok po svetovej premiére vo Viedni, v roku 1785, ako inauguračné predstavenie grófa Erdödiho. V premiére operného štúdia si vypočujeme hudobnú úpravu Hansa Wernera Henzeho, čo opere pridáva súčasnejší rozmer. Oproti Paisiellovej verzii je Henzeova spevavejšia, s väčším dôrazom na satirickosť diela a zahŕňa aj prvky hudobných období, ktoré Paisiello poznať nemohol.

Scéna.

Do konca sezóny sú naplánované dve predstavenia. Prvé bude dnes v historickej budove SND a druhé na festivale Viva Musica! na Hlavnom námestí v Bratislave v nedeľu. S Kráľom Teodorom prichádza na prvú opernú scénu veľa nového: nová režisérka, noví speváci, nová opera. Iba systematická práca môže ukázať poukázať na potenciál operného štúdia, na premiéru preto pôjdeme predovšetkým podporiť mladé talenty. Bude to predovšetkým premiéra kolektívu operného štúdia.

Teraz najčítanejšie