Denník N

Zmeňme kultúrnu vojnu na dialóg

Kresba N - Shooty
Kresba N – Shooty

Túžba po poznaní je základným prvkom každého zmysluplného a podnetného dialógu.

Na prvý pohľad nepreklenuteľné rozdiely medzi konzervatívnou a liberálnou časťou spoločnosti sa veľakrát pri spoločnom stole menia na schodné, ak nie aspoň ľahko diskutovateľné témy. Prvým predpokladom na to je však schopnosť „chcieť počuť“.

Od svojho verejného priznania sa k ateizmu sa o tom v čoraz väčšej miere presviedčam pri každom stretnutí s ľuďmi, pre ktorých to bol možno šok. O to viac, že, podobne ako napríklad u Umberta Eca, perspektíva neveriaceho človeka nebola pre mňa pasívne absorbovaným dedičstvom, ale výsledkom dlhej a pomalej premeny, ktorá z hľadiska budovania nových náhľadov na zmysel ľudskej existencie, ľudské poznanie a povahu sveta ešte zďaleka nie je ukončená.

Práve túžba po poznaní je základným prvkom každého zmysluplného a podnetného dialógu. A niekedy stačí aj obyčajná túžba pochopiť argumenty toho druhého, bez ohľadu na nemožnosť ich prijatia. Pre spoločnú budúcnosť veriacich a neveriacich v jednom štáte bude táto schopnosť v najbližších rokoch kľúčovým faktorom nielen pre kvalitu vzájomného spolunažívania, ale aj z toho vyplývajúcu spoločnú legislatívu a vzájomne zdieľané morálne princípy.

Obojstranne obohacujúca koexistencia nie je utopistickým modelom. Už niekoľko rokov ju vo svojom prostredí žijem. Na Vianoce sa napríklad stretávam so svojimi veriacimi rodičmi pri rituáloch, ktoré už pre mňa stratili náboženský význam, ale majú stále rodinný a kultúrny zmysel. A zo svojej hlbokej podstaty v ničom nevybočujú z mojej novej – nijakým bohom nepodopretej – morálky.

V rozhovoroch s priateľmi, pre ktorých je zase perspektíva veriaceho človeka nepredstaviteľným vesmírom, sa mi naopak znalosťou kresťanského prostredia a jeho filozofických východísk darí poukazovať aspoň na základné príčiny našich názorových nedorozumení.

Už spomínaný Eco vo svojich listoch kardinálovi Martinimu, ktoré v rámci dialógu medzi ateistami a veriacimi inicioval v roku 1995 časopis Liberal, píše, že „v základných bodoch sa prirodzená etika môže stretnúť s princípmi etiky založenej na viere v transcendentno“. Pri ich spoločnom hľadaní je však – ako dodáva – dôležitá láska a opatrnosť. Nech nám preto ani v roku 2020 nechýbajú!

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre

Teraz najčítanejšie