Denník N

Ak chýba v inštitúcii všímavosť voči korupcii, zlyhávajú jednotlivci

Je možné a uveriteľné, že zamestnanec nezbadá nekalé praktiky na pracovisku. Že si pochybenia nevšimne nik a stav trvá dlhé roky – to je zlyhanie celej inštitúcie.

Autor je právnik, kandidát PS/Spolu v parlamentných voľbách

Keď politici dávajú zlý príklad verejnosti, o to dôležitejšie je robiť si poctivo svoju prácu. Bez právnikov len ťažko rozvrátiť štát, kde vládne zákon. Alebo organizovať inscenované súdne procesy bez sudcov. Tak upozorňuje Timothy Snyder v knihe O tyranii na potrebu budovania profesionálnej etiky.

Rozumiem tlaku občanov na potrestanie niektorých predstaviteľov súdnej moci, prokuratúry alebo advokácie. Je to logická a legitímna reakcia. Samotné potrestanie jednotlivcov však problém nevyrieši. Ide o nevyhnutný prvý krok, ale len represia nestačí. Bez systémových zmien nezabránime opätovnému zlyhávaniu.

Ak chceme inštitúcie zlepšovať, musíme pomenovať existujúce problémy v celej šírke. A na začiatok odlíšiť, či ide o zlyhanie jednej osoby alebo problém celých inštitúcii. Pretože k omylom jednotlivcov dochádza a aj dochádzať bude. Problémom je, ak to inštitúcie nevedia identifikovať a napraviť.

Ako bolo možné, že Kočner ovládol najvyšších predstaviteľov prokuratúry a niektorých sudcov?

Prokurátor Ján Šanta v rozhovore pre Denník N na otázku, či vnímal minulé kontakty Kočnera a Dobroslava Trnku a prečo sa proti tomu nikto neozval, odpovedal:

„Ťažko povedať. Nikto asi nebol prítomný pri tých rozhovoroch. Generálny prokurátor má mimoriadne silné postavenie, máme hierarchický a monokratický systém riadenia. Všetci sme mu podriadení. Je ťažké predpokladať, že by sa generálny prokurátor, najvyšší ochranca zákonnosti, dopúšťal takýchto amorálnych a nezákonných aktivít. To sa nikomu ani nesnívalo.“

To, že jeden predstaviteľ inštitúcie si nekalé praktiky nevšimne, je možné a uveriteľné. Že zlyhania nezbadá nikto a stav trvá dlhé roky – to je zlyhaním celej inštitúcie.

Ak nie je vytvorené prostredie všímavosti voči nekalým praktikám, zostáva priestor na zlyhávanie jednotlivcov. Najčastejšími dvoma príčinami neoznámenia nekalej praktiky sú strach pred postihom a nedôvera v prešetrenie podozrení.

K týmto dvom prekážkam sa pridáva slabé ukotvenie formálnych pravidiel a ich chýbajúce implementovanie do aplikovateľnej podoby.

Inak by nebolo možné, že podozrivá osoba navštevuje generálneho prokurátora a nikto zo zamestnancov alebo zamestnankýň to neoznámi. Preverili by aj majetkové pomery niektorých sudcov a sudkýň, či zodpovedajú ich príjmom.

Chýbajú nám formálne pravidlá na zákaz a postih takéhoto konania alebo je prekážkou nedôvera a strach?

Preto považujem zavedenie etických pravidiel pre jednotlivé inštitúcie za prioritu. Takéto pravidlá nám poslúžia ako návod na riešenie etických a morálnych dilem, s ktorými sa stretávajú (sudcovia, prokurátori) v profesionálnom, ale aj v súkromnom živote. Pravidlá by mali odpovedať na otázky: s kým je dovolené sa stretávať, aké pozornosti a pozvania prijať, čo a komu oznamovať.

Ďalej potrebujeme profesionalizovať disciplinárne senáty, ktoré riešia podozrenia. Zamerať by sme sa mali na zvýšenie platov a uvoľnenie pracovnej kapacity disciplinárnych sudcov. Mojou víziou je zriadenie profesionálneho disciplinárneho súdu, kde sa sudcami (aj z iných právnických profesií) budú venovať disciplinárnym konaniam na plný úväzok. Tento súd bude vykonávať disciplinárnu právomoc aj voči prokurátorom a členom iných právnických profesií.

Korupciu vníma ako jeden z hlavných problémov krajiny až 40 percent obyvateľstva (Focus pre TIS). Na jej potlačenie však potrebujeme férové a odborne zdatné inštitúcie.

Na záver, ako upozorňuje T. Snyder: inštitúcie nám pomáhajú zachovať si mravnosť. Ale aj ony potrebujú našu pomoc. Nehovorte o „našich“ inštitúciách, kým ich neuspôsobíte tak, aby slúžili svojmu účelu.

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie