Denník N

Korytnačky močiarne na Slovensku ohrozuje vysúšanie lokalít a devastácia znášok

Na Slovensku sú známe iba dve lokality, kde sa preukázalo pravidelné a dlhodobejšie rozmnožovanie korytnačiek močiarnych – rezervácia Tajba pri Strede nad Bodrogom a Patinský kanál v lokalite Marcelová.

Autorka vizuálu je výtvarníčka a galerijná pedagogička

Autorom textu je zoológ Daniel Jablonski, Katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Korytnačky močiarne (Emys orbicularis) sa do strednej Európy dostali po poslednom zaľadnení z južných útočísk v podobe dvoch geneticky odlišných skupín. Jedna kolonizovala nížiny východne od Karpát a dostala sa až do severného Poľska a Pobaltia, druhá sa cez Karpatskú kotlinu dostala do zvyšku strednej a časti západnej Európy. Túto genetickú skupinu korytnačky močiarnej dnes máme na Slovensku; jeho územie tvorí jeden z okrajov súčasného celkového areálu.

Ešte v 20. storočí sa tieto korytnačky vyskytovali aj v oblasti dnešnej

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Ohrozené druhy

Príroda

Veda

Teraz najčítanejšie