Denník N

Úradník, ktorý zachránil pralesy v Bystrej doline, hovorí, že štát slabo stráži svoje zákony

Bystrá dolina. Foto - Marián Jasík, Prales, o. z.
Bystrá dolina. Foto – Marián Jasík, Prales, o. z.

Aká je dôležitá práca úradníkov z odborov životného prostredia na okresných úradoch, ukázal prípad Bystrej doliny v Nízkych Tatrách. Peter Tichý z Okresného úradu v Brezne tam zachránil komplex pralesov pred ťažiarskymi plánmi štátnych Lesov SR. V prípade už padlo aj rozhodnutie Najvyššieho súdu.

Občianske združenie Forest Stewardship Council Slovensko, ktoré vytvorilo systém certifikácie lesov, objavilo v Bystrej doline vzácne pozostatky pôvodných pralesovitých porastov s veľkým zastúpením jedlí, prestarnutých porastov a s nimi spojených rastlín a živočíchov.

Keď si pozrieme mapu Nízkych Tatier a pralesy, ktoré zmapovali občianske združenia FSC a Prales, široko-ďaleko nenájdeme takýto komplex, pričom pre ochranu prírody je dôležité práve to, aby vzácne územia tvorili väčšie celky. 

Áno, určite je lepšie, ak to je súvislý celok, nielen chĺpok lesa obklopený hospodárskymi lesmi. Tu sa dlhodobo nehospodárilo, keďže tu neboli prístupové cesty – sú to všetko terény, kde by sa muselo ťažiť lanovkou. Územie bolo síce dotknuté ľudskou činnosťou, ale možno v polovici minulého storočia, a nie nejako aktívne obhospodarované. Je to veľká súvislá plocha po oboch stranách doliny. Bolo by dobré, aby to bolo v rezervácii – aj preto, že v blízkosti je veľké lyžiarske stredisko, ktoré by pri zonácii Nízkych Tatier úplne vypadlo z národného parku. Nebolo by vhodné, aby sa lyžiarske stredisko rozširovalo do tohto nedotknutého územia. Tu treba zvýšiť stupeň ochrany územia, momentálne je len v 3. stupni (z piatich, pozn. red.).

Kto chcel v tomto území ťažiť a prečo?

Najprv prebehli rokovania k navrhovanej prírodnej rezervácii, ktoré so všetkými vlastníkmi a dotknutými stranami viedol Krajský úrad životného prostredia. Pripravili si všetky podklady a následne to mohli vyhlásiť alebo nevyhlásiť. A v tom období, keď to mohlo byť vyhlásené, Lesy SR prejavili záujem spracovávať tam kalamitu, veternú aj podkôrnikovú, tiež nejaké stojace sucháre v blízkosti turistických chodníkov. My ako Obvodný úrad v Brezne sme ich v rámci zákona o ochrane prírody a krajiny upozornili na to, že tá činnosť by sa mohla dotknúť územia navrhnutej rezervácie, teda nie je vhodné ju realizovať. Oni tvrdili, že

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Ochrana prírody

Príroda

Rozhovory

Slovensko, Veda

Teraz najčítanejšie