Denník N

Slovenský inštitút technológií a inovácií – nový motor pre Slovensko

Vladimír Šucha a Juraj Hipš. Foto - Archív VŠ, N Tomáš Benedikovič
Vladimír Šucha a Juraj Hipš. Foto – Archív VŠ, N Tomáš Benedikovič

Autori sú experti koalície PS/Spolu na vzdelávanie, vedu a inovácie

Posledných desať rokov sme si nechali pretiecť pomedzi prsty. Stratégia montážnej dielne bol dobrý nápad v 90. a nultých rokoch, ale odvtedy sa svet posunul. Tí, čo si nevšimli politickú revolúciu v 1989, si nevšimli ani príchod digitálnej revolúcie. Ak netrpia „revolučnou“ slepotou, tak sa jednoducho nedívajú na svet dostatočne strategicky. Dôsledkom je, že Slovensko je na nadchádzajúce revolučné zmeny totálne nepripravené.

Nie je jasná ani naša cesta, ani náš cieľ. Času nám zostáva skutočne málo a zamestnávatelia bijú na poplach. Medzinárodné inštitúcie nás už pár rokov upozorňujú, že u nás prakticky neexistuje prepojenie celoživotného vzdelávania a výskumu na prax. Aj preto v dôsledku robotizácie môže prácu stratiť viac ako polovica pracujúcich.

Vedenie krajiny sa však tvári, akoby sa nič nedialo. Nepríjemne pripomína Titanic, keď na hornej palube ešte vyhrávala hudba, kým do podpalubia už tiekla voda. Chceme, aby Slovensko dopadlo lepšie, a preto v koalícii PS/Spolu ponúkame riešenia aj odhodlanie ich v najkratšej možnej dobe zavádzať.

Okrem iného navrhujeme zriadenie Slovenského inštitútu technológií a inovácií (SITI), cez ktorý budeme vedieť systematicky podporovať inovácie. Zvyšku sveta by sme mali konkurovať šikovnosťou, nie nízkymi mzdami. V horizonte tri až päť rokov SITI môže dosiahnuť reálne výsledky: nové pracovné miesta mimo Bratislavy, vyššiu pridanú hodnotu práce v slovenských firmách, väčšie prepojenie na aktuálne medzinárodné trendy vo výskume a vývoji.

SITI nebude ďalšia zbytočná inštitúcia. Stačí sa pozrieť do zahraničia a je jasné, že podobné pracoviská výborne fungujú v iných vyspelých ekonomikách. U nás zatiaľ chýba. SITI bude podporovať inovácie podľa priorít, ktoré vyplynú z celonárodnej diskusie. V nej si musíme povedať, v čom presne chceme byť svetoví. Nemôžeme si túto ambíciu klásť vo všetkých oblastiach, ale v niekoľkých na to máme.

SITI bude založený na princípe verejno-súkromného partnerstva a vlastnícky do neho budú môcť vstupovať štát, regióny, samosprávy, univerzity, výskumné ústavy a samozrejme podnikateľské subjekty zo Slovenska aj zo zahraničia. Bude pomáhať s poradenstvom pri technologickom transfere, štátnej pomoci, ochrane duševného vlastníctva a medzinárodnej spolupráci. Bude môcť aj investične vstupovať do inovatívnych podnikov, ktoré v jeho portfóliu vzniknú. Okrem toho môže mať na starosti zber a analýzu dát a vypracúvanie strategických výhľadov pre Slovenskú republiku.

Na ekonomický rozvoj celej krajiny sú potrebné finančné stimuly, ale bez chápania silných a slabých stránok jednotlivých regiónov takto „investované“ peniaze vyhadzujeme von oknom. Ich analýza sa musí robiť s nimi a pre nich. Preto súčasťou SITI budú aj regionálne inovačné centrá, ktoré zastrešia a podporia inovácie na lokálnej úrovni. Môžu zriaďovať vedecké parky, kreatívne štvrte, centrá rýchlej produkcie prototypov pre inovačné firmy, testovacie centrá atď. Budú aj dôležitým prvkom odstraňovania regionálnych rozdielov, ktoré sú na Slovensku mimoriadne veľké.

Medzi zahraničné inšpirácie pre SITI patrí Frauenhoferova spoločnosť pre podporu aplikovaného výskumu, ktorú po vojne založili nemecká a bavorská vláda so zástupcami priemyslu a vedy. Dnes je s vyše 25-tisíc zamestnancami na 40 miestach po celom Nemecku najväčšou organizáciou pre aplikovaný výskum v Európe. Majú záber od nanotechnológií po obranu, ročne vyprodukujú stovky patentov a vyvinuli napríklad formát MP3. Nielen podobné zahraničné, ale aj slovenské úspechy nám dodávajú dôveru v potenciál SITI: Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja či Metropolitný inštitút Bratislavy sa už stihli chopiť niekoľkých iniciatív.

Vybudovanie SITI by malo byť aj signálom pre našu frustrovanú mladú generáciu, ktorá húfne hľadá uplatnenie v zahraničí, že aj doma majú perspektívu a že Slovensko sa stane významným európskym hráčom.

Spraviť Slovensko svetovým centrom pre inovácie nebude rýchle ani priamočiare. Budeme potrebovať širokú podporu, pomoc a spätnú väzbu. Veríme však, že Slovensko na to má a spoločne sa nám podarí dielo, na ktoré budeme všetci hrdí.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie