Denník N

Logo MediabrífingMediaBrífing: Politici môžu v reklamách klamať. Prečo?

MediaBrífing je piatkový newsletter o médiách a žurnalistike. Tento týždeň sa okrem iného dočítate:

  • Prečo sa etické pravidlá reklamy nevzťahujú na politikov.
  • Čo plánujú urobiť politici s médiami po voľbách.
  • 13 % Slovákov číta niekoľkokrát týždenne dezinformačné weby.
  • Google predstavil projekt, ktorý má odhaľovať deepfake.
  • Víťazom týždňa je Instagram, porazeným vulgárny český šéfredaktor.

Reklama musí byť pravdivá, slušná a čestná.
Reklama nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.
Nesmie bezdôvodne využívať motív strachu.
Nesmie zneužívať predsudky a povery.
Nesmie podporovať žiadnu formu diskriminácie.
Klamlivá reklama je neprípustná.

Toto sú vybrané pravidlá z Etického kódexu, na ktorých dohodol reklamný priemysel. Keď niekto tieto pravidlá poruší, Rada pre reklamu môže rozhodnúť, že bude inzercia stiahnutá či upravená.

Avšak tieto pravidlá sa nevzťahujú na politikov a politické strany.

Prečo je to tak?

Rada pre reklamu je samoregulačný orgán, ktorý dohliada na etiku v reklame. Princíp samoregulácie spočíva v tom, že organizácie pôsobiace v oblasti sa dohodli na pravidlách, ich kontrole a prípadných sankciách.

Rada pre reklamu nemôže udeľovať pokuty, môže len nariadiť zastavenie šírenia reklamy. Šíriteľ sa zas zaviazal, že bude rozhodnutia Rady akceptovať. Systém funguje na dobrovoľnej báze.

Skutočnosť, že sa Etický kódex nevzťahuje na politickú reklamu, nie je slovenským špecifikom. „Vylúčenie politickej reklamy z pôsobnosti Rady pre reklamu nie je samoúčelné a je realitou vo všetkých európskych samoregulačných orgánoch,“ vysvetľuje riaditeľka Rady Eva Tiko Rajčáková. „Dôvodom je skutočnosť, že politická reklama je špecifická a zásadné časti Etického kódexu, tak ako platia pre ostatných zadávateľov, na ňu nie je možné aplikovať.“

Etický kódex sa opiera o zákon o reklame (147/2001), no ten sa na reklamu politických strán nevzťahuje. Tú reguluje zákon o volebnej kampani (181/2014), v ktorom sa však vôbec nehovorí o pravdivosti, slušnosti či čestnosti, nezakazuje sa šírenie strachu či zneužívanie predsudkov.

Dôsledkom tak je, že na reklamu na jogurty sa vlastne vzťahujú prísnejšie pravidlá ako na reklamu pred voľbami.

Čo sa s tým dá robiť?

Ak chceme, aby politické reklamy dodržiavali prísnejšie etické pravidlá, museli by sa

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Logo MediabrífingMediaBrífing

MediaBrífing sumarizuje dianie v médiách a na internete. Pripravuje ho Filip Struhárik. Prihláste sa na odber a dostávajte ho každý piatok mailom.

Voľby 2020

Slovensko, Svet

Teraz najčítanejšie