Denník N

Samospráva je pripravená prevziať kompetencie miestnej štátnej správy

Autor je predseda Združenia samosprávnych krajov SK8, trnavský župan

Ako Združenie samosprávnych krajov SK 8 vítame diskusiu o dokončení reformy verejnej správy, do ktorej na svojom sneme prispela Únia miest Slovenska (ÚMS) predstavením dokumentu „Dozrel čas na zmeny“. Zhodneme sa, že aktuálny stav je nevyhovujúci predovšetkým z pohľadu občanov. Systém verejnej správy je komplikovaný, „užívateľsky“ nekomfortný, a v tomto nastavení limituje možnosti plného rozvoja obcí, miest a krajov.

V čom sa však nezhodneme, je odvádzanie pozornosti od jadra problému k zástupnej téme. Teda, od kľúčovej výzvy nedokončenej decentralizácie a nastavenia financovania samospráv, k úvahám o zmysluplnosti existencie samosprávnych krajov, respektíve podmieňovaním účelnosti krajov ich počtom či hranicami. Chcem veľmi jasne deklarovať, že toto je podľa nás slepá ulička, ktorú by mali čo najskôr opustiť všetci, ktorým na zrealizovaní reformy verejnej správy naozaj záleží.

Postavenie regionálnej samosprávy vo forme vyšších územných celkov je ukotvené v Ústave Slovenskej republiky a v tomto aspekte nie je potrebné nič meniť. Poďme sa sústrediť na debatu o obsahu, ktorým je podľa nás zle nastavený systém verejnej správy nerešpektujúci demokratický princíp subsidiarity. Hovorme o úprave kompetenčného rámca a modelu financovania, o sprehľadnení vzťahov, o odstránení duplicít či o optimálnej forme združovania výkonu samosprávy malých obcí pri zachovaní ich identity. Skrátka o tom, ako postaviť veci z hlavy na nohy, a priniesť obyvateľom kvalitné verejné služby a maximálny úžitok za ich peniaze. Vo výsledku by mali obiehať informácie, nie občania s informáciou, kde sa veci vybaviť nedajú. Skrátka, čo najviac vecí by malo byť možné vybaviť pod jednou strechou.

Krajom by teda mali byť, napríklad, posilnené kompetencie a zvýšená fiškálna nezávislosť. Len silné kraje totiž dokážu komplexne a efektívne rozvíjať územie s citom pre nadobecný charakter tých služieb, ktoré si to vyžadujú (cesty 2. a 3. triedy, stredné školstvo, sociálna starostlivosť, cestovný ruch, životné prostredie, kultúra, podpora podnikania, cezhraničná spolupráca…). Silná miestna a regionálna samospráva, s priamym mandátom od občanov, je adekvátnym nositeľom väčšiny kompetencií, ktorými dnes disponuje miestna štátna správa. Okresný úrad, župný úrad a radnica dnes predstavujú príliš veľa úradov, ale i nákladov, ktoré zbytočne časovo i finančne zaťažujú občanov.

Optimalizácia kompetenčného rámca by v konečnom dôsledku mala zlepšiť vzťah obyvateľov k samosprávnym inštitúciám a posilniť legitimitu celej verejnej správy. Len poznamenávam, že samospráva je nositeľkou najvyššej demokratickej legitimity.

Primátori a župani, miestni a krajskí poslanci sú priamo volení občanmi, zatiaľ čo prednostov okresných úradov často nominujú len lokálne politické „úderky“. Aj v kontexte historickej skúsenosti Slovenska je dôležité si uvedomiť, že obecná i regionálna samospráva zo svojej podstaty plnia aj dôležitú funkciu poistiek proti autoritárskemu režimu.

Župy sú pripravené pokračovať v odbornej diskusii. Združenie samosprávnych krajov SK 8 preto 12. marca 2020 v Košiciach predstaví vlastný koncepčný dokument, ktorý zadefinuje pohľad samosprávnych krajov na budúcnosť fungovania verejnej správy, a osobitne územnej samosprávy. Dokument následne predstavíme aj politickým stranám s cieľom vstúpiť do formovania nového programového vyhlásenia vlády. Dozrel totiž čas na posilnenie regionálnej samosprávy.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie