Denník N

Istanbulský dohovor: vláda posiela parlamentu návrh popierajúci ústavu aj logiku

Foto - TASR
Foto – TASR

Ani v tom najfantastickejšom filme sa teoreticky nedá vymyslieť to, čo sa na Slovensku môže prakticky stať.

Autor je vedúci Katedry ústavného práva
Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
bývalý poradca prezidenta republiky

Prečítal som si uznesenie vlády z 12. februára 2020 týkajúce sa Istanbulského dohovoru. Vláda v tomto uznesení (A) nesúhlasí s dohovorom, (B) odporúča Národnej rade vysloviť s ním nesúhlas a (C) poveruje predsedu vlády predložiť dohovor Národnej rade na vyslovenie nesúhlasu. Priznám sa, že som si to musel prečítať opakovane, aby som sa utvrdil, že čítam správne.

V čom je problém?

Vo všetkom. Článok 2 ods. 2 ústavy hovorí, že štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Článok 86 písm. d) ústavy hovorí, že do pôsobnosti Národnej rady patrí pred ratifikáciou vyslovovať súhlas s medzinárodnými zmluvami. článok 84 ods. 3 Ústavy hovorí, že na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Na to nadväzuje § 88 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. V odseku 2 tento paragraf hovorí, že vláda predkladá parlamentu medzinárodné zmluvy na schválenie a v odseku 4 jasne ustanovuje, že gestorský výbor má odporučiť, či Národná rada má alebo nemá s medzinárodnou zmluvou vysloviť súhlas.

Z viazanosti štátnych orgánov ústavou a zákonmi vyplýva, že vláda môže parlamentu predložiť medzinárodnú zmluvu len s tým, že ju žiada o vyslovenie súhlasu. Ústava ani zákony neumožňujú žiadať o vyslovenie nesúhlasu s ňou. To, čo teraz urobila vláda a čo sa (možno) chystá urobiť parlament, nemá oporu v ústave ani v zákone, a teda ide o protiprávne konanie, ktoré nemôže vyvolať relevantné právne účinky.

Tým by sa môj komentár mohol skončiť. Lenže neskončí sa, pretože niekto by mohol povedať, že to je jedno, súhlas – nesúhlas, hlavne aby bola prejavená vôľa. Nie je to jedno, lebo z toho vyplýva celý rad logických a najmä praktických problémov.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Istanbulský dohovor

Komentáre

Teraz najčítanejšie