Denník N

Riaditeľka školy: Učitelia chodia cez prázdniny do zahraničia oberať ovocie

Anna Chlupíková (55) je riaditeľkou základnej školy v Novákoch už od roku 1999. Vyštudovala slovenčinu a hudobnú výchovu. Zaujíma sa o kvalitu vzdelávania a spolupracuje s organizáciami Nové školstvo a Teach for Slovakia. Okrem toho je súčasťou výkonného manažmentu Slovenskej komory učiteľov. Foto – archív Anny Chlupíkovej
Anna Chlupíková (55) je riaditeľkou základnej školy v Novákoch už od roku 1999. Vyštudovala slovenčinu a hudobnú výchovu. Zaujíma sa o kvalitu vzdelávania a spolupracuje s organizáciami Nové školstvo a Teach for Slovakia. Okrem toho je súčasťou výkonného manažmentu Slovenskej komory učiteľov. Foto – archív Anny Chlupíkovej

Učiteľom sa prázdniny nespájajú iba s oddychom. Počas leta pomáhajú s prácami v škole, prerábajú učebné osnovy, píšu si atestačné práce a cestujú za lepšie platenou prácou do zahraničia.

Mnohí závidia učiteľom dlhé prázdniny. Je pravda, že majú viac dovolenky?

Áno, máme viac dovolenky ako bežní zamestnanci.

Dva mesiace?

Tak dlho nie. Predstava, že učiteľ čerpá v kuse 40 dní dovolenky, je trochu mylná. Každý riaditeľ určuje, koľko dní z dovolenky musia učitelia vyčerpať počas hlavných letných prázdnin. Učiteľ je teda do určitej miery obmedzený a na rozdiel od iných zamestnancov si nemôže dovolenku čerpať, keď chce – napríklad nemôže ísť k moru už v júni, hoci sú vtedy zájazdy lacnejšie.

Ako budú prázdniny tento rok vyzerať vo vašej škole?

Máme taký zvyk, že prvý a posledný týždeň prázdnin sme v škole. Tento júl tam však určite budeme dlhšie, pretože nám budú maľovať školu a treba pripraviť miestnosti, odtiahnuť nábytok a zabaliť pomôcky. Napriek pomoci rodičov a mesta musíme niektoré veci dotiahnuť už sami. Po vymaľovaní zas budú pracovníci školy a rodičia všetko dávať späť na svoje miesto.Vlani sme si dokonca maľovali chodby sami učitelia krásnymi ilustráciamii zo slovenskej histórie. Posledný augustový týždeň sa učitelia pripravujú na začiatok školského roka a robia sa komisionálne skúšky.

No a od budúceho školského roka sa spúšťa inovovaný školský vzdelávací program pre prvý a piaty ročník, čo znamená, že si cez prázdniny učitelia musia zaktualizovať učebné osnovy. Nedá sa to však urobiť len pre tieto dva ročníky. Učivo vyžaduje nadväznosť, a tak si škola musí pripraviť celkovú koncepciu aj pre ďalšie ročníky. Veľmi ma mrzí, že to učitelia opäť budú musieť robiť cez svoju dovolenku.

Ide o nejaké výrazné zmeny?

Myslím si, že celý tento inovovaný školský vzdelávací program je úplne zbytočný, pretože neprináša žiadne podstatné zmeny vo vyučovaní. Náš školský vzdelávací program sme už mali overený a boli sme s ním spokojní.

Čo sa má zmeniť?

Do piateho ročníka sa napríklad pridáva technika, ktorá tam doteraz nebola. Druhý cudzí jazyk sa má učiť až od siedmeho a nie od šiesteho ročníka – aj to len v prípade, že ho žiaci budú chcieť. Toho sa obávam asi najviac. Predstavte si, že desiati budú chcieť nemčinu, piati ruštinu a ostatní nebudú chcieť žiadny ďalší jazyk. Je to síce demokratické, ale obávam sa zvýšených finančných nákladov na ďalšie vyučovacie hodiny.

Môže to byť dôsledkom toho, že politici neustále hovorili o dôležitosti remesiel a odborných škôl?

Čiastočne áno. Riaditeľ školy a učiteľský kolektív najlepšie vie, akých má žiakov v škole. Na niektoré z nich dávajú rodičia svoje deti preto, lebo sa tam teraz napríklad učia tri cudzie jazyky a neučí sa technika. Na inej škole zas, poznajúc svojich žiakov, majú viac hodín techniky. Rodič vie, ako chce svoje dieťa vzdelávať a na čo jeho dieťa má alebo nemá predpoklady. V každom väčšom meste takýto výber existuje. Nový inovovaný program už však takúto voľnosť nepovoľuje. Napríklad školy, ktoré vyučovali tri cudzie jazyky, po novom nebudú môcť v tomto modeli pokračovať – tretí cudzí jazyk budú musieť učiť cez nejaký krúžok, pričom ho v rozvrhu musia nahradiť technikou.

Je mi veľmi ľúto, že nám učiteľom pri tvorbe inovovaného vzdelávacieho programu nebola prejavená väčšia dôvera zachovaním primeranej voľnosti.

Zdá sa vám to unáhlené?

Áno, je to šité horúcou ihlou. Učitelia nevedia, prečo by svoj overený školský vzdelávací program mali meniť, aký cieľ chceme zmenou dosiahnuť, kam sa tým posunieme vo vzdelávaní žiakov. Ministerstvo si malo počkať na výsledky diskusie, ktorú vedie napríklad združenie Nové školstvo. Mali by sme urobiť hĺbkovú analýzu a zamyslieť sa nad tým, čo je, čo bolo a čo chceme. Aby sme pri každej vláde nemali novú koncepciu.

Vedeli by ste povedať, ktorá školská reforma bola najlepšia?

Systém, ktorý bol nastavený po roku 2008, ma prekvapil. Neboli sme naň pripravení. Snažili sme sa s tým však popasovať a veľa sme sa naučili, najmä vlastnými skúsenosťami, diskusiami. V roku 2012 sme už mali vytvorený taký program, ktorý vyhovoval našim žiakom, napĺňal víziu našej školy, vedeli sme, čo a ako chceme s deťmi dosiahnuť. Mali sme priestor a mohli sme ho modifikovať a prispôsobovať našim žiakom. Vytvorili sme nové kurzy a predmety. Začínalo sa nám to páčiť. Teraz nám však znova odobrali disponibilné hodiny a podstatne obmedzili možnosť školy v jej profilácii, a tak si kladiem otázku, čo je toho zámerom, či daná inovácia skutočne povedie ku zvyšovaniu kvality vzdelávania.

Stretli ste sa aj s tým, že niektorí učitelia dostávajú od škôl na prázdniny výpovede?

Áno, už pred mnohými rokmi, a bola som z toho pobúrená. Nevidím žiadny význam a ani dôvod na to, aby sa učitelia na dva mesiace prihlasovali na úrad práce. Okrem toho mám skúsenosť, že ak by niektorým školám chýbali peniaze, dajú sa získať v dohadovacom konaní z dôvodu chýbajúcich miezd. Myslím si, že to riaditelia robili preto, aby ušetrili finančné prostriedky – podľa mňa však šetria na nesprávnom mieste. Niektoré školy učiteľom dokonca ani nepreplácajú to, na čo majú nárok, teda cestovné príkazy, stravné, nadčasy a podobne. Tiež asi z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov. Na druhej strane však týchto riaditeľov chápem a potvrdzujem, že normatív je veľmi nízky, platy učiteľov ponižujúce a nedôstojné najmä pre tých, ktorí v škole nielen pracujú, ale nechávajú tam aj svoje srdce, nadšenie. My sme napríklad pomerne veľká škola, a aj tak ľuďom po celý rok nedávame žiadne osobné príplatky, lebo na to nemáme finančné prostriedky. Naši učitelia pritom robia kvantum práce navyše, za ktoré by si výnimočné ocenenie zaslúžili.

Snažia sa učitelia prilepšiť si aspoň cez prázdniny?

Poznám veľa učiteľov, ktorí ešte aj počas školského roka chodia do inej práce.

Robia učitelia cez prázdniny kvalifikovanú prácu?

Robia čokoľvek. Máme pána učiteľa, ktorý vypomáha v záhradníctve. Naša pani ekonómka dala výpoveď a odišla pracovať do zahraničia ako opatrovateľka. Pani vychovávateľka nedokázala zo svojho platu uživiť svoje dve deti, a preto odišla opatrovať do Rakúska tiež. Pred týždňom som sa s ňou rozprávala a nevie si to vynachváliť, z hľadiska pokojnej práce i peňazí. Nedá sa to porovnať – zarobí tam až niekoľkonásobne viac, ako zarobila u nás ako vychovávateľka.

Odchádzajú učitelia aj za sezónnou prácou?

Áno. Stáva sa, že učiteľky a učitelia chodia do zahraničia oberať ovocie, dokonca boli niektorí učitelia až v takej situácii, že ma žiadali o neplatené voľno, aby mohli ešte jeden mesiac zostať v zahraničí a privyrobiť si. Toto sa však v školstve ťažko rieši, pretože my potrebujeme kvalifikovaných učiteľov na celý školský rok.

Ponúka učiteľské zamestnanie aspoň nejaké výhody?

Je pravda, že možnosť dovolenky počas podstatnej časti žiackych prázdnin asi oceníme najmä my – učiteľky a mamy. Môžeme tak byť doma s deťmi vtedy, keď sú doma aj ony.

Máte pocit, že učiteľstvo vyhovuje viac ženám?

Nemyslím si, že je to otázka pohlavia – skôr finančného zabezpečenia rodiny. Žena, ak má dobre zarábajúceho manžela v inom odvetví, je s rodinou dostatočne zabezpečená. Ak to tak však nie je, nastáva problém, ako vyžiť. Mladých ľudí učiteľstvo neláka najmä pre nízke platy. Ak by boli nastavené lepšie, tak by sme si na pedagogických fakultách mohli vyberať tých najlepších. Dnes je to však inak. Mnohokrát študenti idú na pedagogickú fakultu až vtedy, ak ich nezoberú nikde inde. Navyše, ak aj školu vyštudujú, tak sa ešte rozhodujú, či učiť pôjdu alebo nie. Často je to krajná možnosť. A to nielen pre ženy, ale najmä pre mužov.

Pri výberových konaniach na voľné miesto učiteľa často nemám z koho vyberať. Mnohí mladí absolventi k nám prichádzajú bez toho, aby vedeli, čo je štátny vzdelávací program, ako viesť dokumentáciu, čo je to zážitkové vyučovanie, ako riešiť konflikty. Chýba im prax. Preto ma dvojnásobne mrzí, keď za mnou príde študent vysokej školy, či mu prax nepodpíšem načierno. Zrejme sú to práve tí, ktorí pri voľbe svojho štúdia netúžili byť práve výbornými učiteľmi.

A čo nepedagogickí zamestnanci? Kuchárky, upratovačky…

Je až zarážajúce, že nepedagogickí pracovníci majú tabuľkový plat, ktorý je pod hranicou životného minima. Pri zvýšení platu učiteľov sa totiž mala automaticky upraviť aj tabuľka ich platov, čo sa však nestalo. Je pravda, že sme dostali usmernenie, aby sme tento rozdiel dorovnali, ale z princípu sa mi nezdá správne, aby títo ľudia pracovali za 300 alebo 350 eur mesačne, a aj to vďaka dorovnaniu ich platu do životného minima. Vezmime si napríklad naše ekonómky. Každým rokom sa im pridáva práce, nové delenia rozpočtov, nové pokyny k verejným obstarávaniam, ďalšia a ďalšia zodpovednosť, len platy sa im nemenia… Nedivím sa im, že hľadajú cestu, ako odísť do zahraničia alebo si privyrobiť cez prázdniny.

Ak majú učitelia dlhšiu dovolenku, nemali by sa v tom čase vzdelávať a robiť si ďalšie atestácie?

Páči sa mi systém, aký majú v iných krajinách, že po niekoľkých odpracovaných rokoch majú učitelia istý časový úsek pracovné voľno na to, aby sa vzdelávali a oddýchli si. Je to omnoho lepšie, lebo sa tak môžu naplno sústrediť na proces sebavzdelávania a v škole nechýbajú. Naši učitelia sa však vzdelávajú cez víkendy, po večeroch alebo cez prázdniny, sú sústavne vyťažení a nemôžu sa venovať dôkladne ani práci, ani oddychu. Napríklad keď od nás chceli ísť učiteľky na trojtýždňovú stáž do Anglicka, tak som im to nemohla schváliť, pretože by sme nedokázali zohnať na tri týždne kvalifikovaného učiteľa angličtiny. Nemôžem dať deťom do triedy hocikoho. To by bolo len také plátanie. Potrebujeme do škôl viac ľudí, asistentov žiakov, asistentov učiteľov, zastupujúcich učiteľov, prepojiť absolvujúcich študentov so školami, vzájomne viac komunikovať a dopĺňať sa.

Ako by teda mali vyzerať prázdniny učiteľa?

V podmienkach, aké tu teraz máme my, systém dobrej dovolenky učiteľa funguje vtedy, keď má pani učiteľka dobre zarábajúceho manžela. Vtedy si totiž môže prázdniny zariadiť podľa seba. Myslím, že pre učiteľa je počet dovolenkových dní dostačujúci, akurát ich všetky nevyužíva na oddych, ale čiastočne aj na tvorbu školských vzdelávacích programov a zháňanie ďalšej práce. V súčasnosti pri terajších požiadavkách na školy a učiteľov nemáme u nás systém, ktorý by im zabezpečil dostatočný oddych a plnohodnotné vzdelávanie.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Rozhovory

Slovensko

Teraz najčítanejšie