Denník N

Myslí to minister Gábor Gál s očistou justície skutočne vážne?

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). O predsedoch rozhodne nezávisle, nie sú to jeho kamaráti. Foto - TASR
Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). O predsedoch rozhodne nezávisle, nie sú to jeho kamaráti. Foto – TASR

Do funkcií predsedov na dva okresné súdy vymenoval kandidátov, ktorí sa po verejnom výberovom konaní javia ako horšia voľba.

Autorka je emeritná sudkyňa

V stredu 12. februára bol v Denníku N uverejnený článok Veroniky Prušovej Sedemnásť súdov hľadá predsedu. Odchádzajúci minister má šancu na očistu justície. Opísala v ňom svoje zážitky z výberových konaní na predsedov súdov na dva okresné bratislavské súdy a Okresný súd v Nitre. V tom čase ešte nebolo verejne známe, že medzičasom už minister spravodlivosti nových predsedov Okresného súdu Bratislava III a Okresného súdu v Nitre vymenoval.

Z opisu priebehu týchto výberových konaní môžu u čitateľov vzniknúť pochybnosti jednak o objektívnosti a správnosti rozhodnutia výberovej komisie, keď rozhodla o tom, že všetci prihlásení kandidáti spĺňajú predpoklady na výkon funkcie predsedu súdu, a potom aj o správnosti poradia úspešných kandidátov. Inými slovami, môžu mať dôvodné pochybnosti, či označeniu najúspešnejšieho kandidáta skutočne zodpovedá jeho prezentácia a osobná integrita z jeho doterajšieho pôsobenia ako sudcu alebo aj funkcionára správy súdu.

Konkrétne na Okresnom súde Bratislava III sa z obsahu prezentácie dvoch kandidátov javí, že jeden z nich mal lepšiu a hlavne konkrétnejšiu víziu riadenia súdu v podmienkach, v akých sa tento súd nachádza. Výberová komisia však vybrala ako víťaza kandidáta s horšou koncepciou riadenia, ktorý sa navyše otvorene hlásil k „tandemu“ s bývalým predsedom súdu Davidom Lindtnerom, ktorý sa vzdal funkcie pre kontakty s Marianom Kočnerom.

Na Okresnom súde v Nitre kandidovala doterajšia predsedníčka súdu, ktorá mala dobré výsledky s jeho riadením. Proti nej kandidoval sudca, ktorý sa v priebehu šiestich rokov štyrikrát pokúsil dostať na vyšší, teda krajský súd, ale ani raz neuspel. Dokonca podal žalobu na súd za to, že bol vyradený z výberového konania. Výberová komisia však ako najúspešnejšieho vybrala práve tohto kandidáta.

Minister spravodlivosti v médiách uviedol, že nebude prihliadať na poradie vybraných uchádzačov vo výberovom konaní a vyberie si predsedov súdov podľa vlastného posúdenia ich odborných schopností. Tomu predchádzali jeho viaceré výzvy k sudcovskému stavu na očistu justície a aby sa do výberových konaní hlásili sudcovia s morálnym kreditom a dobrými odbornými a manažérskymi schopnosťami. Pre mnohých je preto nepríjemným prekvapením, že

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie