Denník N

My si vás kúpime, vy budete vďační za každú kosť (udalosti týždňa)

Radičová, Štrasser, Petková, Vašečka a Janček vyberajú udalosti, prešľap aj báseň týždňa.

Iveta Radičová, bývalá premiérka

Udalosť týždňa 

Duch slobody a dôvery k demokratickým hodnotám zažíva test, ktorý je azda najväčšou výzvou pre súčasnú liberálnu demokraciu. Moderné demokracie sa odklonili od realizácie opatrení, ktoré by zlepšili kvalitu života: sociálne istoty, vzdelanie, zdravotná starostlivosť a infraštruktúra. To, že inštitúcie liberálnej demokracie dnes nedokážu v dostatočnej miere ponúknuť občanom zodpovedajúce a uspokojivé výsledky, je jedným z kľúčových momentov rastu podpory antisystémových a populistických hnutí. Problémy spojené s modernými technológiami, geopolitikou, migráciou a klimatickými zmenami prispievajú k sociálnemu strachu, úzkostiam a obavám. V situácii nepokoja si spoločnosť prirodzene vyberá bezpečnosť pred slobodou. A tak sa v súčasnej kríze demokracie posilňuje alternatíva k liberálnej demokracii v podobe tzv. hybridných režimov, kombinácie autokracie a demokracie. Politika je zo svojej podstaty spätá s emóciami. Populisti sú zruční vo využívaní strachu na zlepšenie svojej pozície. Bez dôvery nie je možné udržať demokratické hodnoty. Navyše, v dobe moderných technológií by sa schopnosti demokracie rýchlo reagovať na meniace sa medzinárodné, ekonomické a politické prostredie mali výrazne zlepšiť. Slovensko patrí medzi štáty s defektnou, chybnou demokraciou. Občania Slovenska majú vo voľbách v rukách zásadné rozhodnutie o zmene: buď cestou dobudovania a opravy chybnej demokracie, alebo cestou presadenia hybridného režimu.

Liberálna otvorenosť globalizácii, imigrácii, rôznosti a inováciám potrebuje byť zmierená, zladená s konzervatívnym dopytom po istotách, spolupatričnosti a stability. Ak chceme patriť medzi plnohodnotné demokracie,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Udalosti týždňa

Slovensko

Teraz najčítanejšie