Denník N

„Nedohoda“ na európskom rozpočte nie je dôvodom na paniku

Diskusie o rozpočte sú vždy náročné, súčasné ťahanice nie sú vôbec ničím novým.

Autorka je poslankyňa Európskeho parlamentu za Smer-SD

Minulotýždňový mimoriadny samit venovaný viacročnému finančnému rámcu na obdobie 2021 – 2027 potvrdil pretrvávajúce názorové rozdiely lídrov členských štátov na budúcu podobu európskeho rozpočtu. Išlo zároveň o akúsi prvú skúšku, ako to vyzerá s jednotou Európskej únie po odchode Veľkej Británie.

Výsledok v podobe aktuálnej „nedohody“ či už na samotnej výške rozpočtu, alebo rozdelení finančných prostriedkov do jednotlivých kapitol nie je priaznivý. Proti predloženému návrhu sa prostredníctvom svojho vyjednávacieho tímu zároveň postavil aj Európsky parlament, ktorý ho vo finále bude schvaľovať. A to najmä preto, že návrh výrazne zaostáva za očakávaniami.

Napriek celej tejto situácii je však potrebné zdôrazniť, že v žiadnom prípade momentálne nie je dôvod podliehať panike. Diskusie o rozpočte sú vždy náročné, bolo to tak aj v minulosti, a preto súčasné ťahanice nie sú vôbec ničím novým. Zakaždým sa však nakoniec k dohode dospelo. Dôležité v súčasnosti je, aby si všetci zúčastnení aktéri dobre premysleli, čo sú pre jej dosiahnutie a potrebný kompromis ochotní urobiť. Opak by totiž znamenal len ďalšie posilňovanie euroskeptických postojov a nálad v jednotlivých členských štátoch.

Slovenské priority v súvislosti s nadchádzajúcim európskym rozpočtom sú stanovené jednoznačne. Patrí medzi ne zabezpečenie čo najväčšieho množstva finančných prostriedkov na kohéznu politiku, respektíve politiku súdržnosti, ktoré budú smerovať do ďalšieho rozvoja slovenských regiónov. Solidarita spojená s vynakladaním európskych peňazí totiž jednoznačne preukázala svoju účelnosť a zmysel. Prioritou je aj výraznejšia flexibilita a voľnosť pri využívaní európskych dotácií, tak aby bolo možné pružnejšie reagovať na vzniknuté potreby či už na národnej, alebo európskej úrovni, ako aj spoločná poľnohospodárska politika. Pri nej je zároveň potrebné zvýšiť transparentnosť vynakladania finančných prostriedkov určených pre európskych poľnohospodárov.

Európsky rozpočet má taktiež potenciál sa stať jedným z kľúčových nástrojov na podporu prechodu na takzvanú nízkouhlíkovú ekonomiku. Vplyvy súvisiace s klimatickou zmenou sú dnes výraznejšie než kedykoľvek v minulosti a efektívne investície do emisne náročných odvetví, akými sú doprava či energetika, vedia pomôcť vo vyrovnávaní sa s nimi, ako aj vo zvyšovaní konkurencieschopnosti európskych priemyselných odvetví. Výsledný návrh európskeho rozpočtu musí byť tiež jednoznačne štruktúrovaný, jasný a zrozumiteľný.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre

Teraz najčítanejšie