Denník N

Študenti a letné brigády

Podpredseda SaS radí študentom, ako si môžu počas leta privyrobiť.

Autor je podpredsedom SaS

Mnohí študenti cez letné prázdniny brigádujú na dohody o vykonaní práce. Tu je niekoľko rád a odporúčaní.

1. Ak ste žiakom základnej školy, respektíve práve ste základnú školu skončili, pracovať ešte nemôžete. Podľa Zákonníka práce smú na dohodu pracovať len žiaci strednej školy a vysokoškoláci.

2. Zákonník práce umožňuje pracovať len vtedy, ak máte skončenú povinnú školskú dochádzku – a tá trvá desať rokov. Ak prázdninujete po prvom ročníku strednej školy, tak ide o končiaci desiaty rok (deväť rokov základná škola, jeden rok stredná škola). Problém je v tom, že podľa školského zákona sa školský rok končí až 31. augusta. Počas prázdnin tak ešte pracovať nemôžete. S výnimkou ľahkých prác pri reklamných činnostiach – a aj to musí zamestnávateľovi povoliť inšpektorát práce.

3. Ak ste nedávno zmaturovali, tak môžete pracovať na dohodu, a to až do konca októbra. Nie je pritom dôležité, či pokračujete na vysokej škole, respektíve kedy budete mať na vysokej škole zápis. Podľa Zákonníka práce sa v takomto prípade nevyžaduje potvrdenie o štúdiu a pracovať na dohodu môžete. V mzdovej učtárni vám stačí preukázať sa maturitným vysvedčením.

Mimochodom, nárok na daňový bonus a na prídavok na dieťa majú rodičia maturanta až do 31. augusta aj v prípade, že maturant už cez letné prázdniny pracuje (hoci aj v pracovnom pomere) alebo začne podnikať a v ďalšom štúdiu nepokračuje.

4. Ak študujete na vysokej škole, podmienkou práce na dohodu je denná forma štúdia a vek do 26 rokov. Dohodu môžete uzavrieť, pokiaľ ešte nemáte 26 rokov, s tým, že sa musí skončiť najneskôr 31. decembra roka, v ktorom máte 26. narodeniny.

5. Ak ste čerstvý bakalár, na dohodu môžete pracovať aj v prípade, ak nemáte potvrdenie o prijatí na druhý stupeň vysokej školy. Podobne ako maturanti (viď bod 3.) smiete na dohodu pracovať až do konca októbra bez potvrdenia o pokračovaní v štúdiu na druhom stupni.

6. Ak už pracujete na dohodu a nedávno ste štúdium skončili (maturitou alebo štátnicami), práca na dohodu sa nekončí automaticky v deň skončenia štúdia, ale dohodnutým dňom. S tým, že môže trvať najviac 12 mesiacov.

7. Práca formou dohody je odvodovo zvýhodnená. Zdravotné odvody sa neplatia vôbec. Do Sociálnej poisťovne zamestnávateľ platí symbolické odvody na úrazové a garančné poistenie. Okrem toho sa platí do Sociálnej poisťovne aj dôchodkové poistenie, ale pozor. U zamestnávateľa si môžete uplatniť výnimku z tohto (dôchodkového) poistenia, na čo vás určite vo mzdovej učtárni upozornia. Pri uplatnení tejto výnimky sa dôchodkové poistenie platí len v mesiaci, v ktorom váš príjem presiahne 200 eur, a to len z časti príjmu nad 200 eur. Napríklad pri príjme 300 eur sa dôchodkové poistenie (pre dohodára sadzba štyri percentá) platí len zo sumy sto eur.

8. Pozor, vyššie uvedenú výnimku si môžete uplatniť len pri jednej práci na dohodu. Ak máte v tom istom mesiaci viac brigád, u druhého (tretieho…) zamestnávateľa si výnimku uplatniť nesmiete. Ak tak nevedomky urobíte, druhý zamestnávateľ bude mať problémy v Sociálnej poisťovni.

9. Pri práci na dohodu si v mzdovej učtárni uplatnite nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka. Ak tak urobíte, nebudete platiť žiadnu daň z odmeny, respektíve pri vyššom príjme bude daň výrazne nižšia.

Pekné leto a dobrý zárobok!

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie