Denník N

Ako budú hlasovať v referende kňaz zo Ždiaru a šéfka Aliancie Fair-play?

Svoj postoj k referendu vysvetľujú kňaz Miroslav Lettrich a aktivistka Zuzana Wienk.

lettrichL

 

Miroslav Lettrich,

katolícky kňaz, pôsobí ako správca farnosti Ždiar

Zúčastníte sa 7. februára referenda, ktoré zorganizovala Aliancia za rodinu?

Áno a verím, že aj napriek silnejúcej antikampani sprevádzanej demagógiou a pátosom bude referendum úspešné. Zúčastním sa ho, pretože ho považujem za potrebnú odpoveď na snahy o redefiníciu manželstva, rodiny a chápania dieťaťa. Za demagogické považujem hlasy, ktoré dookola omieľajú, že v referende ide o základné ľudské práva. Nie, nejde. Neexistuje ani základné ľudské právo na manželstvo medzi pármi rovnakého pohlavia, ani na umožnenie adopcií takýmto párom! Hlasovať budem trikrát áno. Referendum je o tom, či naša spoločnosť ostane vnímať manželstvo ako jedinečný zväzok, alebo ho degeneruje na akýkoľvek právny zväzok osôb. Ide v ňom o to, či sa dieťa stane artiklom, na ktorý možno mať právo. A ide v ňom o to, či rodičia majú mať právo na výchovu svojich detí v súlade so svojím svedomím a vyznaním.

Aké máte osobné vzťahy s homosexuálmi? Čo zvyknete hovoriť vašim dobrým známym, ktorí majú na konanie referenda a jeho otázky iný názor ako vy?

Nezvyknem ľudí, s ktorými sa stretávam, deliť alebo hodnotiť podľa sexuálnej orientácie. Počas pracovného pobytu v Londýne, kde som pracoval ako barman, bol mojím priamym nadriadeným homosexuálne cítiaci kolega. Vedel, že som kňazom, a poznal môj názor, ja som vedel o jeho sexuálnej orientácii a musím povedať, že sme mali vynikajúce pracovné vzťahy. Referendum o rodine nie je proti homosexuálom, nie je hlasovaním o oklieštení ich práv. Toto je, žiaľ, len a len nálepka, ktorú sa referendu snažia vnútiť aktivisti LGBTI hnutia.

Anketa
Denník N vám každý deň až do referenda prinesie názory dvoch ľudí na otázky v hlasovaní

wienk

 

Zuzana Wienk,
Aliancia Fair-play

Zúčastníte sa 7. februára referenda, ktoré zorganizovala Aliancia za rodinu?

Nie. Nechcem prispieť k zvýšeniu šancí na platnosť referenda. Tieto otázky vážne zasahujú do sféry ľudských práv a pri hraničnej účasti potrebnej k platnosti môže de facto štvrtina voličov nanútiť názor celej krajine. Hrozí, že radikálnejšia línia na dlhý čas nezvratne vytvorí v krajine, ktorá nemá byť podľa ústavy viazaná na žiadnu ideológiu, občanov „druhej“ kategórie.

Aké máte osobné vzťahy s homosexuálmi? Čo zvyknete hovoriť vašim dobrým známym, ktorí majú na konanie referenda a jeho otázky iný názor ako vy?

Medzi homosexuálmi mám niekoľko výborných priateľov a viem, koľko utrpenia im spôsobuje časť spoločnosti a predsudky. Hlboko verím v rovnosť ľudí. Nikto by nemal nanucovať svoj náboženský hodnotový systém iným skupinám. Základom tejto civilizácie je dohoda o oddelení náboženstva od civilnej sféry a neviazanie krajiny na žiadnu ideológiu alebo vierovyznanie. Nikto nebráni veriacim žiť podľa vlastného presvedčenia, ani oni by to nemali robiť iným skupinám. O takých otázkach, akou je adopcia detí, by sme mali rozhodovať na základe faktov a výskumov, nie na základe predsudkov a ideologických presvedčení.

Referendové otázky

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie