Denník N

Dôležité zmeny: reštaurácie otvorené len do 20. hodiny, na úrady nepustia všetkých, kúpele nezatvoria

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Úrady sa pre ľudí na väčšinu dňa zatvoria. Cestovný pas bude možné vybaviť len urýchlene, do klientskych centier nemôžu chodiť rodičia s deťmi.

Množstvo zákazov a zmien, ktoré platia od piatka 13. marca, je pre ľudí nejasných. Mnohí prevádzkovatelia a podnikatelia nevedeli, či sa zmeny týkajú aj ich. Hygienici vysvetľujú, čo všetko je zakázané, kto musí zostať otvorený a kto má výnimku.

Otvorené zostávajú napríklad kúpele, ale len ak sú predpísané lekárom.

Vláda vydala príkaz zatvoriť napríklad bary či centrá voľnočasových aktivít, platí to od piatka až do odvolania.

Premiér Peter Pellegrini ďalej vo štvrtok hovoril, že zákazy sa netýkajú reštaurácií. Podľa vysvetlenia hygienikov smú byť reštaurácie otvorené, ale len do ôsmej hodiny večer – a potom musia zatvárať.

Hygienici upravili aj obmedzenia v nákupných centrách. Cez víkendy sa bude dať v centrách nakúpiť len v potravinách, drogériách, lekárňach, novinových stánkoch a ľudia sa budú môcť najesť v reštauráciách či v stánkoch s rýchlym občerstvením.

Jasný príkaz zatvoriť platí aj pre cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením.

Celý zoznam, čo má byť zatvorené:

 • prírodné a umelé kúpaliská
 • telovýchovno-športové zariadenia
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení
 • prevádzky verejného stravovania, ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením
 • wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení
 • prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná
 • prevádzky voľnočasového charakteru
 • lyžiarske strediská
 • rekondičné pobyty

Od piatka platia prísne preventívne opatrenia:

 • Zavedenie hraničných kontrol a zachovanie len veľkých hraničných priechodov. Opatrenie by malo začať platiť od 7. hodiny ráno. Na Slovensko tak nepustia ľudí bez trvalého či prechodného pobytu na Slovensku alebo ak nebudú mať potvrdenie o pracovnom pomere. Obnovia sa hraničné kontroly na priechodoch s Českom, Maďarskom, Rakúskom a Ukrajinou. Otvorená ostáva hranica s Poľskom, situáciu však budú sledovať.
 • Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.
 • Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania.
 • Povinná domáca karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia. Už teda nepôjdu do karantény len ľudia, ktorí sa vrátia z Číny, Talianska, Iránu a Južnej Kórey, ale všetci, ktorí prišli zo zahraničia.
 • Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení. Pretrváva aj zákaz ich návštev.
 • Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime. Obmedzí sa aj autobusová doprava.
 • Zrušia sa aj zájazdy do zahraničia.

Od pondelka 16. 3. budú na minimálne dva týždne zatvorené školy a školské zariadenia. Zatvoria sa všetky školy – materské, základné, stredné aj vysoké. Vzhľadom na zatvorenie škôl sa posúvajú aj maturity.

Ako sa od pondelka mení fungovanie úradov

Od pondelka ministerstvo vnútra mení chod svojich úradov a klientskych centier.

Klientske centrá budú otvorené denne od 8. do 11. hodiny.

Do klientskych centier sa zakazuje vstup rodičov s deťmi. Výnimkou je, ak je prítomnosť detí nevyhnutná.

Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku opatrení proti koronavírusu sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty na podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, pustia len osoby, ktoré mali dohodnutý termín na konkrétnu vec, ktorú tam chcú vybaviť. Iných klientov na úrad nepustia.

Ak bude mať niekto dohodnutý termín na dopravnom inšpektoráte, do budovy klientskeho centra mu umožnia vstup maximálne 5 minút pred termínom.

Na okresných úradoch bude počas úradných hodín k dispozícii len podateľňa.

Doklady a dopravná evidencia

 • Vybavia len objednaných dopredu online.
 • Ľudia, ktorí sa už predtým objednali, ale majú prísť inokedy ako medzi 8. až 11. hodinou, sa musia objednať nanovo. Ich objednávky boli zrušené.
 • Ministerstvo žiada, aby si ľudia chodili vybavovať len nevyhnutné veci. „Napríklad vydanie duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmenu farby vozidla nechajte na neskoršie obdobie,“ prosí ministerstvo.

Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

Ani všetky doklady sa nebudú dať vybaviť. Polícia bude prijímať žiadosti o vydanie len v týchto prípadoch:

Občianske preukazy:

 • pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť sa skončila,
 • pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,
 • žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.

Vodičské preukazy:

 • po nadobudnutí vodičského oprávnenia,
 • pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu,
 • pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.

Cestovné pasy:

 • len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Doklady budú úrady zasielať poštou bez toho, aby sa zvýšil poplatok.

Nebudú sa robiť skúšky odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov.

Nebude sa robiť ani aktivácia certifikátov na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – ľudia to môžu urobiť cez elektronickú službu

Okresné úrady, štátne archívy:

 • Komunikovať s úradmi treba elektronicky – cez slovensko.sk.
 • Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx).
 • Okresné úrady budú dočasne akceptovať podania e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu. Musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo cez elektronickú službu so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.
 • Ak človek nemá e-mailovú schránku ani nevyužíva elektronické služby štátu, môže žiadosti poslať poštou bez toho, aby navštívil úrad.
 • Konzultovať s úradníkmi sa má telefonicky alebo e-mailom, ak je nevyhnutné stretnutie, treba si dopredu dohodnúť termín s konkrétnym úradníkom.

Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

Koronavírus

  Slovensko

  Teraz najčítanejšie