Denník N

Aké opatrenia sú na hraniciach a v jednotlivých štátoch pre koronavírus (zoznam krajín + obmedzenia)

Informácie ministerstva zahraničných vecí zo 17. marca.

Albánsko

Albánsko uzatvorilo hranice so susednými krajinami pre osobnú dopravu od 00.00 h 16. 3. 2020. Osoby nemôžu cez Albánsko cestovať autom. Krajina uzatvorila hranice s Čiernou Horou, Kosovom, Severným Macedónskom a Gréckom. Hranice sú otvorené len na prepravu tovaru (potraviny, lieky, drogéria). Krajina uzatvorila aj námorné hranice pre osobnú prepravu. Je pozastavená letecká doprava s Gréckom a Talianskom. Lety do ostatných krajín fungujú bez obmedzení.

Andorra

Bez obmedzení.

Argentína

15. 3. ohlásil prezident Peru M. Vizcarra, že od polnoci 16. 3. budú na 15 dní uzavreté štátne hranice (vzdušné, pozemné, námorné, riečne). Nebude možné do Peru pricestovať ani z Peru vycestovať. Od 16. 3. sú zrušené lety z a do Európy, predbežne na 30 dní.

Belgicko

Belgicko aktuálne nezaviedlo obmedzenia pri vstupe do krajiny ani obmedzenia týkajúce sa tranzitu. Letisko Zaventem je otvorené, lety a odlety prebiehajú podľa letového plánu. Niektoré letecké spoločnosti prijali rozhodnutie zrušiť časť svojich letov. Letisko Charleroi je otvorené, spoločnosť Ryanair zrušila všetky lety do Talianska v období 13. 3. – 8. 4. 2020. Doprava na letiská funguje. V prípade potreby letiská bezodkladne prijmú príslušné opatrenia po konzultácii s príslušnými belgickými orgánmi.

Bielorusko

Obmedzenia prejazdu dopravných prostriedkov, tovarov a pasažierov cez štátnu hranicu zo strany Bieloruska neboli prijaté.

Nie sú zavedené mimoriadne opatrenia na hraniciach Bieloruska, pokiaľ ide o návrat cudzincov z územia Bieloruska.

Sprísnený sanitárno-epidemiologický dozor a zároveň zabezpečená zvýšená kontrola občanov, ktorí prichádzajú do Bieloruska zo štátov, kde je karanténny režim.

Zvýšené bezpečnostné opatrenia, zriadené otvorené stanice sanitárno-karanténnej kontroly a odberu krvi pre laboratórne vyšetrenia na medzinárodnom letisku v Minsku.

Cudzinci, ktorí sa za posledných 14 dní nachádzali v krajine, ktorá je z epidemiologického pohľadu zaradená medzi rizikové, alebo z nej prichádzajú, sa nevyhnú na HP odberu materiálu na laboratórne vyšetrenie.

Od 16. 3. 2020 Ruská federácia zatvorila štátnu hranicu s Bieloruskom. Týmto sú hranice Bieloruska so všetkými susediacimi štátmi uzatvorené.

Bosna a Hercegovina

Rozhodnutie z 15. 3. 2020 o zákaze vstupu pre občanov a cestujúcich z Talianska, Číny, J. Kórey, Iránu, Nemecka, Francúzska, Španielska, Japonska, Rumunska, Rakúska, Švajčiarska a Belgicka. Bez obmedzení pre občanov SR. Od 16. 3. 2020 občania SR môžu cestovať do Bosny a Hercegoviny len s platným cestovným pasom. Cestovný doklad by mal platiť 90 dní od dátumu plánovaného vstupu do Bosny a Hercegoviny.

Bulharsko

Na suchozemskej hranici:

Pre občanov SR a pri tovarových prepravách pri vstupe do a výstupe z Bulharskej republiky sa neuplatňujú reštrikcie. (Upozorňujeme však, že je potrebné preveriť stav vstupu v cezhraničnej krajine!)

Lekárski inšpektori skúmajú osoby pri vstupe prostredníctvom mobilných zariadení a merajú ich telesnú teplotu. Sú vopred určené ubytovacie zariadenia na ubytovanie cestujúcich, u ktorých bude podozrenie na koronavírus.

Na letiskách:

Cestujúci, u ktorých sa počas lekárskej kontroly prostredníctvom termovízneho kamerového systému zistilo, že majú zvýšenú teplotu, sú na letiskách podrobení skríningu, t. j. rozhovoru s lekárskym personálom v určených miestnostiach (rozhovor je založený na osobitne navrhnutých dotazníkoch; v podozrivých prípadoch budú osoby dopravené do určených zdravotníckych zariadení).

V termináli 2 letiska Sofia cestujúcich prichádzajúcich do krajiny z Talianska vyšetrujú zdravotnícki pracovníci pomocou mobilných zariadení zameraných na zisťovanie úrovne teploty. V termináli 1 sa pre týchto cestujúcich používa špeciálne určený koridor. V termináli 2 letiska Sofia cestujúcich prichádzajúcich do krajiny z Talianska vyšetrujú zdravotnícki pracovníci pomocou mobilných zariadení zameraných na zisťovanie úrovne teploty. V termináli 1 sa pre týchto cestujúcich používa špeciálne určený koridor.

V prístavoch:

Opatrenia ako na letiskách.

Cyprus

Na medzinárodných letiskách v Larnake a Pafose aj k 16. 3. pristávajú lietadlá z členských krajín EÚ. Cyprus uzavrel svoje hranice na 15 dní všetkým okrem Cyperčanov, tých občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín, ktorí majú pobytové povolenie na Cypre, pracujú a študujú na ostrove, ako aj ľudí so zvláštnym povolením.

Slovenským občanom, ktorí sa nachádzajú na Cypre, je umožnený odchod z krajiny.

V zmysle opatrení vlády sa každý, kto prichádza na Cyprus, musí podrobiť 14-dňovej karanténe. Rovnaké podmienky platia aj pri prechode hraníc medzi Cyperskou republikou a „okupovaným územím“ severného Cypru. Výnimky budú povolené iba z humanitárnych dôvodov a po schválení ministrom vnútra. Opatrenia platia do 30. apríla.

Nové nariadenia sprísňujú zákaz čiastočného vstupu do krajiny. Platí ustanovenie, že každý, kto chce vstúpiť na Cyprus, potrebuje osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti z krajiny pôvodu vydané v predchádzajúcich štyroch dňoch, čo je však ťažko realizovateľné.

Prezident Nicos Anastasiades vyhlásil 15. 3. v celej krajine mimoriadny stav. Oznámil pozastavenie činnosti súkromných podnikov vrátane obchodných domov, nočných klubov, kaviarní, hotelov a nákupných centier s platnosťou od 16. 3. na štyri týždne. Supermarkety, lekárne, súkromné zdravotnícke služby, pekárne, kiosky a čerpacie stanice zostanú za určitých podmienok otvorené.

Tým cyperským študentom, ktorí ostanú počas Veľkej noci v krajine svojho štúdia v zahraničí, bude poskytnutá suma 750 eur.

Česko

Od 12. marca 2020 od 14.00 h je vyhlásený v Českej republike núdzový stav.

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 0.00 h do 24. marca 2020 do 6.00 h platí zákaz voľného pohybu osôb na území Českej republiky s výnimkou ciest do zamestnania, do zdravotníckych zariadení, za rodinou a ďalších nevyhnutných ciest. Príslušné uznesenie vlády ČR je možné nájsť tu.

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 0.00 h platí zákaz vstupu všetkých cudzincov na územie Českej republiky, ktorí nemajú trvalý alebo prechodný pobyt na území ČR, vrátane občanov SR. Cudzinec, ktorý má povolený pobyt v ČR, ak prichádza do ČR z rizikovej krajiny (Čína, Južná Kórea, Irán, Taliansko, Španielsko, Rakúsko, Nemecko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Dánsko, Veľká Británia, Švajčiarsko), má nariadenú povinnú karanténu. Ak prichádza z bezpečnej krajiny, má nariadenú povinnú karanténu v prípade príznakov choroby.

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 0.00 h platí zákaz pre občanov ČR a cudzincov s trvalým a prechodným pobytom nad 90 dní na území ČR vycestovať z ČR, s výnimkou osôb, ktorým bola udelená výnimka, napr. cudzinec s trvalým a prechodným pobytom nad 90 dní, ktorý prejaví záujem počas platnosti núdzového stavu vycestovať, ale bez možnosti návratu do ČR počas núdzového stavu.

Zákaz neplatí pre cezhraničných pracovníkov, ktorí sú zamestnaní vo vzdialenosti do 100 kilometrov od hranice, a to v oboch smeroch. Na hraničnom priechode sa musia preukázať napríklad pracovnou zmluvou alebo potvrdením od zamestnávateľa a preukazom totožnosti.

Zákaz vstupu do ČR sa netýka medzinárodnej nákladnej dopravy, pilotov dopravných lietadiel, diplomatov a ich rodinných príslušníkov, príslušníkov záchrannej služby alebo expertov v boji proti epidémiám a humanitárnej a zdravotníckej pomoci. Vláda povolila kamiónovú dopravu v nedeľu.

Občania EÚ tranzitujúci do svojho domovského štátu cez územie Českej republiky majú výnimku na vstup – je nutné doložiť aspoň čestným prehlásením o tranzite.

S účinnosťou od 13. marca 2020 od 12.00 do 16. marca 2020 do 0.00 h: Na nemeckých a rakúskych hraniciach budú o polnoci z piatka na sobotu znovu zavedené kontroly. Pre cudzincov nebude možné vstupovať do Česka z Nemecka a z Rakúska.

Pozastavuje sa cezhraničná osobná autobusová, vlaková alebo lodná doprava. Zákaz prepravy na cestách sa týka aj osobnej linkovej a príležitostnej dopravy, ktorá je zabezpečovaná vozidlami nad 9 osôb.

Od 14. marca môžu ľudia cestovať za hranice len osobnými autami.

Pri vlakovej a vodnej doprave sa to týka všetkých medzinárodných vlakov alebo lodí v osobnej doprave. Umožňuje sa návrat vozidiel nad 9 osôb občanom ČR, ktorí sa vracajú späť do ČR. Obdobne sa cudzincom umožní opustenie územia ČR.

Dopravcom v medzinárodnej cestnej osobnej doprave so sídlom v ČR, ako aj dopravcom so sídlom mimo ČR je umožnené dopraviť prázdne autobusy bez cestujúcich na územie ČR alebo mimo územia ČR.

Dopravcom v cezhraničnej vnútrozemskej vodnej osobnej doprave so sídlom v ČR, ako aj mimo územia ČR umožňuje dopraviť prázdne plavidlá bez cestujúcich na územie ČR alebo mimo územia ČR.

Vláda tiež zakázala využívať v rámci leteckej dopravy s cestujúcimi, ktorí prekračujú hranice ČR, iné letiská ako medzinárodné verejné Letisko Václava Havla Praha.

Čierna Hora

Čierna Hora zaviedla od polnoci 16. marca zákaz vstupu všetkých cudzích štátnych príslušníkov na územie krajiny s výnimkou tých, ktorí majú platný trvalý alebo prechodný pobyt na území Čiernej Hory alebo prepravujú tovar (vodiči medzinárodnej dopravy, vrátane tranzitu cez Čiernu Horu) – je potrebné rátať so sprísnenými a časovo náročnejšími hraničnými kontrolami. Výstup cudzincov z krajiny t. č. nie je obmedzovaný. Vyššie uvedené opatrenia boli prijaté na nasledujúcich 15 dní.

Medzinárodná železničná a autobusová osobná doprava, ako aj všetky lety národného leteckého dopravcu Montenegro Airlines boli 16. marca popoludní pozastavené na dobu neurčitú. Medzinárodná nákladná doprava ostáva t. č. bez výraznejších obmedzení so sprísnenými zdravotnými a sanitárnymi kontrolami na hraniciach.

Medzinárodné letiská v Podgorici a Tivate ostávajú t. č. otvorené pre medzinárodnú dopravu, fungujú však vo výrazne obmedzenom režime. Čo sa týka návratu/tranzitu občanov SR do vlasti cez uvedené letiská, ku 14. marcu boli zrušené priame lety do Viedne, od 15. marca sú zastavené takisto lety do Varšavy. Najbližšie letisko k SR, na ktoré zatiaľ premáva priama linka z Podgorice, je Budapešť (spoločnosť Wizzair).

Takisto bol prijatý zákaz vstupu všetkých výletných lodí a jácht do prístavov Bar, Budva, Kotor, Kumbor-Portonovi, Tivat a Zelenika, predbežne do 2. apríla.

Chorvátsko

Chorvátsko s účinnosťou od 15. marca 2020 rozšírilo zoznam krajín, z ktorých je pri vstupe do Chorvátska povinná 14-dňová izolácia, o ďalšie krajiny vrátane Slovenskej republiky.

Občania SR, ktorí cestujú do Chorvátska, prichádzajú však:

z krajín, resp. ich oblastí, ktoré sú definované ako ohniská koronavírusovej infekcie, t. j. z Číny (provincia Chu-pej), Talianska, Nemecka (oblasť Heinsberg), Kórey (mesto Daegu a provincia Cheongdo) a Iránu, majú povinnosť podrobiť sa 14-dňovej karanténe,

z postihnutých oblastí – Čína (okrem provincie Chu-pej), Hongkong, Kórea (okrem mesta Daeg a provincie Cheongdo), Japonsko, Singapur, Francúzsko, Nemecko (okrem oblasti Heinsberg), Rakúsko, Švajčiarsko, Španielsko, Holandsko, Švédsko, Veľká Británia a Severné Írsko, Malajzia, Slovinsko (oblasť Bele Krajine), Austrália, Filipíny, Vietnam, Kambodža, Nový Zéland, Dánsko, Nórsko, Česko, Fínsko, Grécko, Izrael, Írsko, San Marino, Island, Poľsko, Rumunsko, Portugalsko, Slovensko, Bielorusko, Bulharsko, Severné Macedónsko, Thajsko, India, Indonézia, Maledivy, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Irak, Egypt, Libanon, Pakistan, Bangladéš, USA, Kanada, Brazília, Čile, Kostarika, Alžírsko, Kamerun, Peru, Ekvádor, Andorra, Albánsko, Cyprus, Čierna Hora, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Malta, Monako, Turecko, Ukrajina – musia zostať v 14-dňovej izolácii.

Chorvátsko posilnilo kontroly na hraničných priechodoch, treba očakávať možné dlhšie čakacie doby pre osobné a najmä nákladné vozidlá. Hraničné priechody so Srbskom – Batina, Principovac, Principovac 2 a Ilok 2 – sú uzavreté pre všetku dopravu. Ostatné hraničné priechody sú pre cestujúcich aj nákladnú dopravu otvorené. S cieľom urýchlenia prechodu cez hranice sa pre vodičov nákladných vozidiel, ktorí vstupujú do HR zo SI, odporúčajú nasledovné hraničné priechody: Macelj, Bregana, Rupa, Pasjak a Plovanija. Prílety zo zahraničia sú možné len na Letisko F. Tuđmana v Záhrebe.

Dánsko

Od 14.3.2020, 12.00 h vláda Dánskeho kráľovstva rozšírila dôvody pre vykonávanie dočasných hraničných kontrol na všetkých hraničných priechodoch v rámci snáh na zabránenie šírenia nového koronavírusu v krajine.

Uzatvorenie hraníc (letecká, pozemná, lodná doprava) pri príchode do krajiny sa týka všetkých osôb, ktoré do nej nemajú odôvodnený vstup – “recognized purpose of entry” (bydlisko, práca, štúdium, starostlivosť o chorých príbuzných, liečba, účasť na pohrebe, a pod.). Dôvod je potrebné pri vstupe zdokladovať (žltá kartička s osobným CPR číslom a pod.).

Podľa aktuálnej informácie MZV DK medzi takéto dôvody nepatrí: tranzit cez krajinu (nezahŕňa letiskový transfer), študijný pobyt, turizmus, návšteva príbuzných a pod.

Dánske letiská sú uzavreté čiastočne, a to najmä pre medzinárodnú osobnú prepravu do krajín s najväčším výskytom ochorení vírusom.

Opatrenie sa netýka zásobovacej dopravy – aj naďalej bude bez zdržania možné dovážať potraviny, lieky a materiály pre priemyselnú výrobu.

Predpokladaná dĺžka trvania hraničných kontrol je do 13.4.2020.

Egypt

Vláda vydala rozhodnutie o dočasnom zastavení medzinárodnej leteckej dopravy z a do Egypta od 19. marca 2020 do 31. marca 2020.

Estónsko

Vláda rozhodla o obnovení hraničných kontrol na všetkých hraničných prechodoch (pozemných, námorných a na letiskách) a o zákaze vstupu cudzincov do krajiny s platnosťou od 17. 3. 2020. Cudzincom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Estónsku, prípadne rodinných príslušníkov žijúcich v Estónsku, bude umožnený vstup do Estónska, len keď dôveryhodne dokážu, že ide o návrat do domovskej krajiny a nebudú mať príznaky ochorenia COVID-19. Cestujúca verejnosť sa pri vstupe do krajiny musí podrobiť hygienickým kontrolám. Cestujúci musia povinne vypĺňať formuláre o svojich nedávnych pobytoch. Na všetkých hraničných prechodoch je potrebné počítať s výrazným zdržaním.

Naďalej bude možný tranzit kamiónov, zásobovanie, transport súvisiaci so zabezpečením základných služieb štátu a pod. Zrušené boli plavby trajektami na trase Tallinn-Štokholm. Tranzit trajektami medzi Tallinnom a Helsinkami (t. j. automobilová individuálna preprava) bude od 17.3.2020 výrazne obmedzený – zrušená bola osobná doprava spoločnosťou Tallink. Opatrenie sa nevzťahuje na nákladnú dopravu. Od 17. 3. do 14. 4. zrušila lety spoločnosť AirBaltic, letecké spojenie s Estónskom bude v danom období výrazne obmedzené.

Fínsko

Zdravotné kontroly sú na vlakoch Allegro z Fínska do Ruska (opatrenie ruskej strany).

Fínska letecká spoločnosť Finnair pristúpila k postupnému rušeniu letov do konca marca 2020. Od 1.4.2020 zníži objem letov o 90% a bude prerušené spojenie Helsinki – Viedeň. Tranzit trajektami medzi Tallinnom a Helsinkami (t.j. automobilová individuálna preprava) bude od 17.3.2020 čiastočne obmedzený – limitovaná bola osobná doprava spoločnosťou Tallink. Opatrenie sa nevzťahuje na nákladnú dopravu. Spoločnosti Viking Line a Eckerö Line momentálne neinformujú o obmedzení osobnej dopravy na linke Helsinki – Tallinn.

Francúzsko

Francúzska vláda síce od 15.3.2020 od polnoci vyhlásila 3. stupeň epidémie, avšak obmedzenia na hraniciach zatiaľ nezaviedla. S platnosťou od 16.3.2020 boli zrušené všetky lety z francúzskych letísk na viedenské letisko vo Schwechate. Pre občanov Slovenskej republiky je zatiaľ možné využívať len budapeštianske medzinárodné letisko Ferenca Liszta (odtiaľ odporúčame využiť vlak, autobus alebo taxislužbu ku slovenskej hranici a potom individuálnu dopravu na územie SR). Odporúčaná trasa pre návrat občanov SR na Slovensko motorovými vozidlami je z Francúzska cez Švajčiarsko s pokračovaním do Rakúska alebo z Francúzska cez Nemecko a následne do Rakúska. Na hraniciach je však potrebné počítať s kontrolami a zdravotnými prehliadkami. Rakúsko tiež vyžaduje podpísanie tlačiva, čím sa zaviažete, že v Rakúsku nebudete zastavovať a len ním prejdete, skontrolujú Vám tiež, či máte plnú nádrž.

Grécko

Grécke letiská nie sú uzavreté.

Všetky osoby prichádzajúcich do Grécka zo zahraničia sú povinné sa izolovať na dobu 14 dní. Povinná karanténa neplatí pre osoby, ktoré cez grécke letiská iba tranzitujú.

Prerušené cestné, námorné a letecké spojenie s Albánskom a Severným Macedónskom. Výnimka platí pre prepravu tovaru a osôb s trvalým pobytom v Grécku a s gréckou štátnou príslušnosťou.

Prerušená osobná doprava z a do Talianska (preprava tovaru pokračuje).

Zastavená je letecká doprava do a zo Španielska.

V gréckych prístavoch platí zákaz vstupu výletných lodí a plachetníc.

Holandsko

K 16. 3. 2020 nie sú zavedené opatrenia týkajúce sa obmedzení vstupu/výstupu na holandských hraniciach.

Na nemecko-holandskej hranici sú zavedené nemecké policajné hliadky z dôvodu podozrenia na COVID-19 až do odvolania. Hranice sú zatiaľ otvorené.

Medzinárodná vlaková a autobusová doprava z Holandska, ktorá súvisí s obmedzením vstupu do iných európskych krajín, bola zrušená.

Holandské letecké spoločnosti KLM a Transavia zrušili niekoľko letov do určitých oblastí v Číne a Taliansku, tiež do krajín, kde je dočasne obmedzený vstup. Letecké spoločnosti spoločnosti Alitalia, American Airlines, Cathay Pacific, Czech Airlines, Delta, El Al, Iran Air, Level, SunExpress, Surinam Airways a Turkish Airlines zrušili všetky lety do a zo Schipholu od 14. 3. 2020 predbežne do odvolania.

Holandské karibské zámorské územia: Aruba, Curacao a Surinam, ako aj Bonaire, Sint-Eustatius a Saba nepovoľujú lety z Holandska a ani z iných európskych krajín.

Chorvátsko

Chorvátsko posilnilo kontroly na hraničných priechodoch, treba očakávať možné dlhšie čakacie doby pre osobné a najmä nákladné vozidlá. Hraničné priechody so Srbskom – Batina, Principovac, Principovac 2 a Ilok 2 sú uzavreté pre všetku dopravu. Ostatné hraničné priechody sú pre cestujúcich aj nákladnú dopravu otvorené. S cieľom urýchlenia prechodu cez hranice sa pre vodičov nákladných vozidiel, ktorí vstupujú do HR zo SI odporúčajú nasledovné hraničné priechody: Macelj, Bregana, Rupa, Pasjak a Plovanija. Prílety zo zahraničia sú možné len na letisko F. Tuđmana v Záhrebe.

Občania SR, ktorí cestujú do Chorvátska, ale prichádzajú:

  • z krajín, resp. ich oblastí, ktoré sú definované ako ohniská koronavírusovej infekcie, t. j. z Číny /provincia Hubei/, Talianska, Nemecka /oblasť Heinsberg/, Kórei /mesto Daegu a provincia Cheongdo/ a Iránu, majú povinnosť podrobiť sa 14-dňovej karanténe,
  • z postihnutých oblastí – Čína /okrem provincie Hubei, Hong Kong, Kórea /okrem mesta Daeg a provincie Cheongdo/, Japonsko, Singapur, Francúzsko, Nemecko /okrem oblasti Heinsberg/, Rakúsko, Švajčiarsko, Španielsko, Holandsko, Švédsko, Veľká Británia a Severné Írsko, Malajzia, Slovinsko /oblasť Bele Krajine/ musia zostať v 14 – dňovej izolácii.

Írsko

Na letiskách a v prístavoch nie sú prijaté žiadne obmedzenia.

Irak

Na základe nariadenia vlády uzatvára dočasne letisko, všetky lety budú zrušené od 17. marca do 24. marca 2020. Uzatvorené sú hraničné priechody s Iránom, Tureckom a Kuvajtom a otvorené so Sýriou, Jordánskom a Saudskou Arábiou. V Bagdade je nariadený zákaz nočného vychádzania od 17. marca 23.00 hod do 24. marca 2020 23,00 hod. Zakázané je cestovanie medzi provinciami, viaceré sú plne uzatvorené. Irak sa pripravuje na vyhlásenie výnimočného stavu.

Island

Zatiaľ nie sú žiadne cestovné obmedzenia pri vstupe či výstupe z krajiny. Vláda však veľmi dôrazne upozornila obyvateľov Islandu, aby sa zdržali akýchkoľvek ciest do zahraničia. Lode vrátane veľkých výletných lodí sú povinné pred tým ako je im povolené zakotviť na Islande sa orgánom pobrežnej stráže preukázať osobitným zdravotníckym certifikátom na COVID-19

Logistika pri návrate do SR: letecky do Viedne alebo Budapešti.

Japonsko

Japonsko pridelilo s účinnosťou od 16.3. od 22.00 Slovensku a všetkým ostatné krajiny Schengenskej zóny stupeň 2.

Aktuálne platí, že osoby, ktoré sa dostali do Japonska na palube lodí a lietadiel z Číny a Južnej Kórey a nebudú priamo izolované, sú požiadané aby strávili 14 dní v mieste určenom vedúcim karanténnej stanice a aby nepoužívali miestnu dopravu v Japonsku.

Jordánsko

ohlásilo prerušenie všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich letov z krajiny počnúc 17. marcom 2020 na dva týždne. Okrem najviac postihnutých krajín boli medzi krajiny, odkiaľ nemožno cestovať do Jordánska, boli zaradené aj Francúzsko, Nemecko a Španielsko. Jordánsko tiež zakázalo cestovanie do Libanonu a Sýrie, zatvorilo severný hraničný priechod Sheikh Hussein Bridge s Izraelom, aj priechod King Hussein Bridge so západným brehom Jordánu, zrušilo námorné spojenie s Egyptom aj pozemné spojenie s Irakom. Do Iraku možno z Jordánska cestovať iba letecky, do Bagdadu a Erbilu.

Kanada

Kanadská vláda ohlásila 16.3. nasledujúce opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19:

Zatvorenie hraníc pre všetkých, ktorí nie sú občania Kanady alebo nemajú trvalý pobyt v Kanade okrem amerických občanov, ďalej okrem nevyhnutného personálu ako sú letecké posádky, diplomatov a bezprostredných rodinných príslušníkov kanadských občanov;

Od stredy 18.3. len štyri kanadské letiská budú prijímať medzinárodné lety: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary.

Lety z USA, Mexika, Karibiku a ostrova Saint Pierre and Miquelon ako aj vnútroštátne lety budú zatiaľ pokračovať bez obmedzení.

Letecké spoločnosti majú zakázané púšťať na paluby lietadiel ľudí vykazujúcich symptómy ochorenia, vrátane Kanaďanov;

Všetci cestujúci prichádzajúci do Kanady by sa mali samoizolovať na obdobie 14 dní.

Občanom SR, ktorí sa už na území Kanady nachádzajú, odporúčame, aby sledovali aktuálny vývoj, venovali pozornosť informáciám príslušných kanadských inštitúcií a leteckých spoločností. Pri zvážení individuálnych podmienok slovenských občanov – osobitne krátkodobé turistické, pracovné, či študijné pobyty, odporúčame návrat do SR s využitím komerčných leteckých liniek, kým je to ešte možné.

Kórea

KR dnes prijala 2. stupeň (zo 4) cestovného odporúčania voči európskym krajinám – zvážiť nevyhnutnosť cestovania. Platí aj pre SR.

Zároveň bol voči všetkým cestujúcim z európskych štátov zavedený špeciálny režim vstupu (podobne ako napr. pre CN, JP,..) –cestujúci budú musieť vyplniť zdravotný dotazník, bude im zmeraná teplota a musia si stiahnuť mobilnú aplikáciu, pomocou ktorej budú monitorovať zdravotný stav a polohu.

Kosovo

Uzatvorené všetky hraničné priechody. Vstup je umožnený len občanom Kosova a cudzincom s povoleným pobytom v Kosove, ktorí po vstupe sú povinní absolvovať 15 dennú karanténu.

Organizovaná medzinárodná doprava je pozastavená. Rovnako je pozastavená verejná doprava v rámci Kosova.

Zakázaný vstup do miest Klina, Viti a Malishevo.

Od 16.03.2020 sú zrušené všetky lety z medzinárodného letiska v Prištine.

Doba platnosti opatrení nebola oznámená.

Súčasťou opatrení je zatvorenie prevádzky reštaurácií, kaviarní, barov a obchodov s výnimkou obchodov s potravinami a lekární.

Libanon

Na základe rozhodnutia vlády nariadil dočasné uzavretie letiska a všetkých vzdušných, morských a pozemných priechodov od 18. marca 2020 do 29. marca 2020. Výnimkou sú jednotky UNIFIL, akreditovaní diplomatickí pracovníci v Libanone, medzinárodné organizácie, cargo lety a personál spoločností zabezpečujúci ťažobné operácie v Bloku 4. Vláda tiež vyhlásila výnimočný stav v krajine. Libanonskí občania a ich rodinní príslušníci a držitelia rezidenčných kariet sa môžu vrátiť do vlasti do 18. marca 2020, budú musieť podniknúť testy na nový koronavírus. Táto podmienka neplatí pre príchody z krajín, ktoré už mali obmedzený prílet (Francúzsko, Egypt, Sýria, Irak, Nemecko, Španielsko, Veľká Británia, Taliansko, Irán, Čína (vrátane Hongkongu, Macaa, Taiwanu) a Južnej Kórey.

Litva

 

Od polnoci 16.3. do 30.03 platí nasledovený režim na hrnaiciach:

– Do krajiny budú vpustení iba obyvatelia Litvy;

– Cudzinci bez povolenia na pobyt nebudú do krajiny vpustení – okrem humanitárneho koridoru, ktorý bude otvorený do 19. marca a jeho cieľom je umožniť občanom krajín severnej Európy sa vrátiť do svojich krajín;

– Pohyb tovarov zostáva bez obmedzení;

Od 16.3. budú otvorené iba nasledovné hraničné prechody:

S Poľskom

Kalvarija-Budzisko

S Lotyšskom

Saločiai-Grenstale

Butinge-Rucava

Smelyne-Medume

S Bieloruskom

Medininkai-Kamenyi Log

Raigardas-Privalka

S Ruskom (Kaliningrad)

Kybartai-Chernyshevskoye

Panemune-Sovetsk

Letiská vo Vilniuse, Kaunase a Palange, ako aj prístav v Klaipede.

Lotyšsko

Od polnoci 17. 3. do 14. 4. je pozastavená akákoľvek medzinárodná osobná doprava. Do krajiny budú vpustení iba občania Lotyšska a tí, ktorí majú v Lotyšsku povolenie na pobyt. Nákladná doprava je bez obmedzení.

Luxembursko

Luxembursko aktuálne nezaviedlo obmedzenia pri vstupe do krajiny ani obmedzenia týkajúce sa tranzitu.

Od 16.03. sa zatvárajú na dobu 2 týždňov štátne i súkromné základné školy, škôlky, hudobné školy, univerzita v Luxemburgu a všetky internátne zariadenia. Zakazujú sa verejné podujatia s účasťou nad 100 ľudí. Bol vydaný zákaz súkromných návštev v domoch dôchodcov a zákaz návštev hospitalizovaných pacientov. Ohrozené kategórie (staršie a choré osoby) majú odložiť cesty a podľa možnosti nepoužívať verejnú dopravu. Upravujú sa intervaly verejnej dopravy, niektoré spoje budú posilnené, aby sa zamedzilo vysokej koncentrácii cestujúcich. Osoby, ktoré vykazujú akútny respiračný symptóm, ostávajú v domácej karanténe a aj min. 24hodín po ukončení týchto prejavov.

Maďarsko

Na základe rozhodnutia operatívneho štábu Vlády Maďarska, dňa 17.03.2020 od 00.00 hod. Maďarsko uzavrie svoje štátne hranice, vrátane hraničných priechodov so Slovenskou republikou. Do Maďarska bude cez určené hraničné prechody:

Medveďov – Vámosszabadi

Štúrovo – Esztergom

Šahy – Parassapuszta

Lenartovce – Bánréve

Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely

umožnený prechod len osobnej doprave štátnym príslušníkom Maďarska.

Pre nákladnú tranzitnú dopravu bez ohľadu na štátnu príslušnosť osádky vozidla bude umožnený prechod len cez hraničné prechody :

Diaľničný hraničný prechod M15 Čuňovo-Rajka a Milhost-Tornyosnémeti.

Taktiež bude uzavretá vnútorná schengenská hranica medzinárodné letisko F. Liszta v Budapešti.

Maroko

Maroko uzatvorilo svoje hranice po mori, po súši aj letecky s 30-timi krajinami (vrátane Rakúska, odkiaľ lietali Slováci; Španielska, Francúzska, Belgicka, Portugalska, Turecka…)

priame letecké spojenie do týchto krajín bolo prakticky prerušené (v týždňa od 16.03.sa uskutoční ešte niekoľko letov do Európy), týka sa to i lodnej a pozemnej dopravy

zavreté sú už i hraničné priechody v španielskych provinciách Ceuta a Melilla

Moldavsko

Rozhodnutím vlády MD z 15.3. sa od 17.3. 00.01 h m. č. v krajine zavádza mimoriadny stav. Zároveň nadobudnú platnosť nasledovné obmedzenia:

1/ Vstup cudzincov na územie Moldavskej republiky: vstup cudzích štátnych príslušníkov s výnimkou tých, ktorí majú na území MD povolený trvalý alebo prechodný pobyt, alebo zabezpečujú prevoz dôležitých tovarov do MD, sa dočasne zakazuje.

2/ Letecká doprava: uzatvára sa jediné medzinárodné letisko (Kišiňov).

3/ Medzinárodná hromadná autobusová a železničná doprava: intenzita je postupne tlmená.

4/ Obmedzenie pohybu cez hraničné priechody: väčšina hraničných priechodov sa uzatvára – otvorený zostane len obmedzený počet najväčších priechodov.

Pri vstupe do krajiny je občanom meraná telesná teplota a občania vypĺňajú zdravotné formuláre vrátane záväzku 14-dňovej samokarantény. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 sú občania priamo z hranice transportovaní do určených zdravotníckych zariadení.

5/ Obmedzenie iného druhu: po uzavretí škôl 12.3. sa od 17.3. pozastavuje činnosť väčšiny komerčných zariadení (obchody, reštaurácie, kaviarne, fitness centrá a pod.) s výnimkou potravín, lekární a staníc pohonných hmôt. Ďalšia skupiny inštitúcií budú fungovať v obmedzenom režime (štátne inštitúcie, banky apod.) Zrušené resp. odložené sú všetky kultúrne a spoločenské podujatia hromadného charakteru.

Nemecko

Nemecko od pondelka, 16.3.2020 zatvorilo hranice s Dánskom, Francúzskom, Luxemburskom, Rakúskom a Švajčiarskom. Na medzinárodných letiskách sú zavedené tzv. výstupné karty (Austeigekarte), v ktorých leteckí cestujúci z rizikových oblastí uvádzajú údaje o letových koordinátoch, adresu v Nemecku, kontaktnú adresu, na ktorej sa cestujúci bude zdržiavať po dobu nasledujúcich 30 dní, telefónne číslo a e-mailovú adresu a mená spolucestujúcich. Pri cestách vlakovou dopravou boli taktiež zavedené tzv. výstupné karty, ktoré vypĺňajú cestujúci v prípade podozrenia na symptómy nákazy, v ktorých uvádzajú údaje ako pri výstupných kartách v leteckej doprave. Zatiaľ sa tzv. výstupné karty uplatňujú pre cestujúcich z Talianska. Taktiež pri vstupe lodnou dopravou boli zavedené výstupné karty.

Nemecká strana púšťa na územie DE z AT územia občanov SR (resp. iných štátov) s pobytom v DE (Anmeldung, Meldebescheinigung…), ak regulárne v DE pracujú (zmluva, konkretizovať zamestnávateľa) alebo transferujú cez územie DE do susednej krajiny. Pohyb kamiónov s tovarom je zatiaľ bez obmedzenia.

Nórsko

Od 16.03.2020 od 08.00 miestneho času je odopretý vstup do Nórska cudzincom, ktorí nemajú povolený pobyt v Nórsku Nórski občania sa stále môžu vrátiť do Nórska. Výnimka je udelená tiež občanom EHP krajín a ich rodinným príslušníkom, ktorí majú povolený pobyt v Nórsku, ako aj pre občanov EHP, ktorí , ako aj pre občanov EHP, ktorí v Nórsku pracujú.

Zároveň Nórsko zavádza hraničné kontroly na vnútornej i vonkajšej schengenskej hranici pri vstupe i výstupe z krajiny. Žiadny hraničný priechod nebude uzavretý.

Zavedené opatrenia nemajú vplyv na vnútroštátnu dopravu.

Nórske letiská nebudú uzavreté, jednak na zabezpečenie návratu občanov Nórska, ako aj umožnenie cudzím štátnym príslušníkom opustiť Nórsko.

S účinnosťou od 15.03. hranica s RF na severe je uzavretá. Ide o opatrenie z ruskej strany

V rámci platných opatrení zavedených dňa 12.03.2020 tí cestujúci, ktorí sú vpustení do Nórska podliehajú povinnej 14-dňovej karanténe.

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osoby ktoré prekračujú hranice medi Nórskom, Švédskom a Fínskom z dôvodu výkonu práce. Osoby vykazujúce symptómy nákazy sú umiestnené do nútenej izolácie v zdravotníckom zariadení

Logistika pri návrate do SR:

Letecky buď cez Viedeň alebo Budapešť – v závislosti od režimov v týchto krajinách

Pozemná doprava: v plnej závislosti od režimov v tranzitných krajinách (Švédsko, Dánsko, NSR, Rakúsko, Poľsko, Česká republika)

Osobitné úprava pre Svalbardy (Špicbergy):

Na Svalbardy je povolený vstup iba cestujúcim z Nórska, Švédska a Fínska, ktorí sa po 27.02 nezdržiavali mimo nordických krajín. Ostatným cestujúcim nebude vstup na Svalbardy umožnený. Zároveň bolo vydané odporúčanie na Svalbardy veľmi dôkladne zvážiť plánovanú cestu na Svalbardy. Cestujúcim, ktorí sa už nachádzajú na Svalbardoch a nie sú z Fínska, Nórska alebo Švédska sú umiestnení automaticky do karantény. Cestujúci z týchto troch krajín sú umiestnení do karantény iba ak po 27.02. cestovali do inej ako nordickej krajiny

Hotelovým hosťom a turistom, ktorí pricestovali na Svalbardy po 27.02.2020 a nachádzajú sa v karanténe v svojich hoteloch bude umožnené nastúpiť na ich plánované a rezervované odlety. Po prílete do Nórska sa nich nevzťahuje opatrenie o karanténe.

Omán

Vláda dočasne zastavila vydávanie turistických víz od 15. marca 2020 na dobu 30 dní.

Poľsko

– od nedele 00.00 hod 15.3.2020 pozastavené všetky medzinárodné lety do Poľska, pozastavená aj medzinárodná železničná doprava.

– od nedele 00.00 hod 15.3.2020 zákaz vstupu cudzincov na územie Poľska. Cudzincom s platným pobytom v Poľsku bude vstup umožnený.

– občania Poľska ako aj cudzinci s platným pobytom musia byť po vstupe do Poľska v povinnej 14 dňovej karanténe.

– kamionová preprava tovaru zostáva zachovaná.

– na hranici so SR zostane 5 otvorených hraničných prechodov – 2 cestné a 3 vlakové
(Cargo).

– občania SR v Poľsku budú môcť prekročiť hranice do SR na 2 cestných prechodoch: Barwinek a Chyžné.

– Hraničná stráž Poľska potvrdila, že občanom SR, ktorí sú v Poľsku bude umožnený návrat do SR.

– na hraniciach s DE zostanú otvorené 3 pešie, 6 cestných a 6 vlakových prechodov, s CZ – 3 pešie, 5 cestných a 9 vlakových.

– opatrenia budú platné po dobu 10 dní s možnosťou ďalšieho predĺženia o ďalších 20 dní, a v prípade potreby o ďalších 30 dní.

Portugalsko

Zrušené letecké spojenia s Talianskom. Auto, autobus, lietadlo – zatiaľ bez zmien resp. obmedzení.

Pozemné hranice PT/ES – zakázané prekračovanie hraníc za účelom turizmu a voľnočasových aktivít.

Kamióny – zatiaľ bez obmedzení.

Zákaz vylodenia z výletných lodí.

Madeira – povinná 14-dňová karanténa pre všetkých cestujúcich prilietajúcich na Madeiru a ostrov Porto Santo. Všetci prilietajúci cestujúci a palubný personál sú podrobení meraniu teploty a vyplneniu epidemiologického prieskumu. Pozastavená platnosť povolení na kotvenie výletných lodí a jácht v prístavoch regiónu do 31. 3.

Azorské ostrovy – povinná 14-dňová karanténa pre všetkých cestujúcich prilietajúcich na Azorské ostrovy. Pozastavená platnosť všetkých povolení na kotvenie výletných lodí a jácht v azorských prístavoch do 31. 3., s výnimkou prípadov, kedy je zakotvenie schválené zdravotným úradom regiónu, za predpokladu, že cestujúci sa nebudú môcť vylodiť.

Rakúsko

Letecká doprava: Dočasne sú prerušené letecké aj vlakové spojenia s Čínou, Južnou Kóreou, Iránom, Talianskom, od 16.3 od 24 hod. aj so Španielskom, Švajčiarskom a Francúzskom. Od 17.3. nebudú do Rakúska prilietať lietadlá z Veľkej Británie, Holandska, Ruska a Ukrajiny.

Vlaky a autobusy: V rámci Rakúska premávajú bez obmedzení. ÖBB zrušila dočasne všetky osobné vlakové spojenia s Talianskom. Autobusy, ktoré prevážajú cestujúcich vracajúcich sa cez Rakúsko z Talianska do vlasti, by sa nemali zastavovať a dovoliť cestujúcim z autobusu vystúpiť (okrem nevyhnutných prípadov, napríklad zo zdravotných dôvodov).

Individuálna doprava: Na hraničných priechodoch s Rakúskom pracujú zdravotné hliadky, ktoré vykonávajú zdravotné kontroly osádok vozidiel smerujúcich z Talianska do Rakúska. Prejazd rakúskym územím je povolený za podmienky, že sa cudzinec zaviaže, že z trasy neodbočí a pôjde bez zbytočných zastavení rovno do svojej krajiny. Na hraničnom priechode musia občania vypísať tlačivo, ktoré im poskytne rakúska polícia obsahujúce osobné údaje a prehlásenie, že sa na území Rakúska nikde nezastavia. Rakúska polícia kontroluje aj stav palivovej nádrže, vyžaduje sa plne doplnené palivo.

Nariadenie obmedzujúce osobnú dopravu a prepravu sa nevzťahuje na nákladnú a obchodnú dopravu (s výnimkou komerčnej osobnej dopravy) a na dochádzku za prácou. Nariadenie sa tiež nevzťahuje na cestujúcich v pohotovostných vozidlách, vozidlá verejnej služby a na diplomatický personál.

Občanom SR sa odporúča pri návrate do vlasti využiť služby rakúskej železničnej vnútroštátnej dopravy (ÖBB) – rýchlikové spojenie z rôznych AT destinácii do obce Schwechat. Odtiaľ AT autobusom, príp. AT taxi-službou do obcí Kittsee alebo Berg. Následne presun taxi-službou alebo peší presun na hraničné priechody Jarovce-Kittsee alebo Berg (je povolený peší presun cez SK-AT hraničné priechody). Na SK hraničnom priechode odporúčame mať vopred dohodnutý odvoz (t. j. rodina, priatelia, príp. taxi-služby).

Tirolsko: Na celú spolkovú krajinu Tirolsko bola uvalená karanténa s prísnou kontrolou vstupov/výstupov

Rusko

Dočasne pozastavený prechod cudzincov cez rusko – poľskú a rusko – nórsku pozemnú hranicu.

Zrušené železničné spojenie RF s Ukrajinou, Lotyšskom a Moldavskom.

Obmedzené letecké spojenie s mestami ČK EÚ, Nórska a Švajčiarska okrem pravidelných a charterových liniek do hlavných miest ČK EÚ, Moskva – Oslo a Moskva – Ženeva.

Rumunsko

– Od 8.3. do 23.3. zastavenie letov, železničnej a autobusovej dopravy z Talianska.

– zákaz tranzitu pre cestujúcich z Talianska, Činy , Južnej Kórey, Iránu.

– zavedenie hraničných kontrol a zavefenie povinnej 14 daňovej karantény pre cestujucich prichadzajucich z rizikovych krajín tzv. červených zón (Taliansko, Irán, Čína, Južná Kórea)

– od 12.3. sú zatvorené hraničné prechody Rumunska so Srbskom

– podľa informácie ministra vnútra Rumunska na tlačovej konferencii 15.3. zavádza Rumunsko povinnú karantenu pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich z krajín kde je výskyt infikovaných na COVID-19 väčší ako 500 osôb.

Saudská Arábia

Vláda vydala rozhodnutie o dočasnom zastavení medzinárodnej leteckej dopravy a námornej dopravy od 15. marca 2020 na dobu 15 dní.

Severné Macedónsko

Okrem hlavných hraničných priechodov so susednými krajinami – Tabanovce/SRB + Blace/Kosovo, Deve Bair/BG, Kafasan/AL, Bogorodica/GR – sú ostatné pozemné priechody uzavreté. Medzinárodné letisko v Ochride uzavreté od 16. 3. cca od popoludnia (48 hodín po prijatí opatrenia). Zrušené sú lety medzi Skopje a Talianskom, ako aj do krajín, ktoré uzatvorili svoje letiská, obdobne sú zrušené aj spoje autobusovej a železničnej dopravy do príslušných „uzatvorených“ destinácií. Do krajiny majú zákaz vstupu cudzinci zo 7 vysoko rizikových krajín identifikovaných podľa WHO – Čína, Taliansko, Irán, Južná Kórea, Francúzsko, Španielsko, Nemecko. Zákaz vstupu bol 14. 3. rozšírený aj na občanov pochádzajúcich zo stredne rizikových krajín podľa dát dostupných WHO (pre vstup potrebujú potvrdenie od príslušného orgánu ich krajiny, že sú zdraví). Nie sú obmedzenia v kamiónovej preprave. Na medzinárodných letiskách (Skopje, Ochrid – zatvorené od 16.3.) sa meria teplota všetkým cestujúcim. V prípade zvýšenej teploty je cestujúci vzatý do špeciálnej izolačnej miestnosti, kde sú mu vykonané krvné testy. Výsledky testu možno očakávať v priebehu 24 hod. V prípade pozitívneho výsledku testov na koronavírus ide osoba do karantény.

Slovinsko

Pre osobnú dopravu prebiehajú kontroly iba na hranici medzi Talianskom a Slovinskom od 11.3. Medzi SI a IT boli uzavreté všetky hraničné priechody okrem priechodov Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije a Krvavi potok. Každý však musí predložiť potvrdenie od lekára, že za posledné tri dni nemá COVID-19, ak nemá takéto potvrdenie, bude týmto osobám umožnený prechod cez hranicu, ak nebudú mať telesnú teplotu vyššiu ako 37,5 C a nebudú mať iné respiračné príznaky.

Pre nákladnú dopravu boli uzavreté hranice medzi Talianskom a Slovinskom, okrem tých, ktorí prevážajú poštové zásielky, lieky, ochranné prostriedky a lekárske pomôcky pre zdravotné účely. Hranica je prístupná pre občanov SI a občanov s trvalým alebo prechodným pobytom SI, a ktorých konečná destinácia je SI.

Od polnoci 16.9.2020 sa v Slovinsku ruší verejná vnútroštátna a medzinárodná autobusová a železničná doprav. Od 17.3.2020 sa očakáva prerušenie leteckej dopravy.

Na hranici s HU sú otvorené iba hraničné prechody Pince a Dolga Vas. Naďalej platia obmedzenia na SI-HU a SI-HR hranici pre nákladnú dopravu, ktorá smeruje z Talianska. Hranica s AT je priechodná. Od 16.3.2020 má platiť zákaz vstupu Slovincov do HR, ktorí prichádzajú z regiónu SI Bela Krajina – HR ich pustí na územie SI ak budú súhlasiť s 14-dňovou karanténou v HR.

Pri odchode osobným autom do AT, HU nie sú hlásené obmedzenia, na SI-HR hranici sa tvoria na niektorých miestach kolóny.

Británia

Nepristúpila k prijatiu vnútroštátnych opatrení, ktoré by obmedzovali pohyb.

Koronavírus

  • počas prvého dňa testovania na Orave a v Bardejove zachytili do 17. hodiny 1506 pozitívnych
  • záujem o testovanie bol veľký, ľudia čakali v radoch, urobili už 41-tisíc testov
  • Matovič upozornil, že antigénové testy odhaľujú len tých ľudí, ktorí sú infekční
  • za štvrtok pribudlo rekordných 2581 prípadov koronavírusu
  • od soboty bude na týždeň obmedzené vychádzanie, na Orave a v Bardejove sú prísnejšie pravidlá
  • od pondelka zostanú zatvorené školy s výnimkou 1. stupňa základných škôl, materských škôl a jaslí
  • Denné prírastkyVývoj epidémieAktuálna 3D mapa

Slovensko, Svet

Teraz najčítanejšie