Denník N

Svet zachránia vedci a inžinieri

Keď je veľmi zle, keď sa svet pokazí – kto to zachráni? (Dajme do zátvoriek Brucea Willisa s Chuckom Norrisom.)

Tak kto? Vzdelaní ľudia, vedkyne a vedci, inžinierky a inžinieri. Nie žeby trpeli spasiteľským komplexom, ale preto, že najlepšie rozumejú (fyzikálnej) realite a robia najmenej chýb. Dejiny objavov sú zároveň dejinami omylov, na ktoré sa prišlo. Zmyslom práce vedcov a inžinierov je aj objaviť chyby a opraviť ich. Preto – keď je zle –  ľudstvo sa na nich spolieha. A preto je aj dobré byť jedným z nich.

V dobrých časoch

Dajme však teraz bokom zlé časy – veď väčšinu života netreba zachraňovať svet, treba len chodiť normálne do práce. Tu majú zas inžinierky na Slovensku istotu, že nebudú robiť predavačky a inžinieri, že nebudú za taxikárov.

Slovensko patrí do TOP 3 najviac priemyselných krajín v Európe. Väčšina absolventov technických univerzít si preto u nás bez problémov nájde prácu v odbore a majú tiež najvyššie nástupné platy. Je to už notoricky známy fakt, najnovšie podopretý aj štatistikou absolventov slovenských fakúlt podľa výšky platov – a aha: na prvých troch miestach sú tri fakulty Slovenskej technickej univerzity.

Študenti: Buďte nároční

Veľa sa hovorí o zlej kvalite slovenských vysokých škôl. Netreba si robiť ilúzie, no ak sa niekde podarilo udržať úroveň, tak na technikách, lebo štúdium matematiky, informatiky, chémie, či fyziky bolo náročné vždy a všade: v Anglicku, Nemecku, v Čechách a aj u nás. Indikátor? Stovky našich absolventov sa presadili vo svete, ak by nemali dobré vzdelanie od nás, neuplatnili by sa v zahraničí.

Absolvovať techniku je náročné – až 50% zo zapísaných študentov to nezvládne. Chceme to zmeniť a tak už zopár rokov (máme s tým skúsenosti) na Slovenskej technickej univerzite proaktívne pomáhame študentom lepšie preklenúť nápor štúdia. Zaviedli sme adaptačné a konverzné programy. V zásade ide o akýsi „nultý ročník“, kde študentov doučujeme potrebné, aby aj tí, ktorí dajme tomu nemali maturitu z matematiky, bez problémov zvládli aj tie najťažšie predmety.

„Ukazujem študentom len malý výsek krajiny, ktorá je obrovská,“ takto okomentoval strojársky inžinier a profesor filozofie a logiky na univerzite v Cambridge Ludwig Wittgenstein povahu vzťahu medzi vysokoškolskými pedagógmi a študentmi. Chcel tým povedať, že štúdium na univerzite budú mať študenti len také dobré, ako sú sami ochotní zvyšovať predpísané nároky sami na seba. Táto zásada je rovnaká pre Cambridge za Wittgensteinových čias a aj pre STU dnes. A presne takých študentov potrebujeme najviac – náročných na seba, aj na nás. Lebo – ako je všeobecne známe – babráci a lajdáci svet nezachránia. 

Telegraficky o STU:

  • Sme najlepšia technika na Slovensku a tretia najlepšia v rámci Čiech a Slovenska.
  • Budúcnosť sa dá naučiť a tá je v oblastiach ako: počítačové modelovanie, dátová analytika, softvérove inžinierstvo, kryptografia, chemické inžinierstvo, automatizácia, robotika, strojárstvo, progresívne materiály – to je len malý zoznam oblastí a študijných programov, ktoré ponúkame v medzinárodnej kvalite.
  • STU patrí do skupiny TOP 1 000 najlepších univerzít sveta (na 751.-1000. mieste podľa rešpektovaného QS Rankingu 2020) a do skupiny TOP 500 najlepších svetových univerzít v matematických vedách (podľa Shanghai Rankingu 2020)
  • Univerzitu modernizujeme ako nikdy pred tým: do rekonštrukcií internátov, do budov fakúlt a do nových laboratórií dáme v najbližších 4 rokoch až 70-80 miliónov eur. Pre budúcich prvákov to znamená, že v najbližších 5 rokoch budú študovať na oveľa modernejšej univerzite, než je tomu dnes.
  • Bývanie: už dnes máme viac než 40% izieb na internátoch novo zrekonštruovaných a pripomínajú viac hotel, než klasický internát.
  • Poskytujeme štipendiá ročne za viac než 3 milióny eur.
  • WI-FI je základ – máme ju silnú všade, v učebniach, na internátoch. Sme technická škola, všetci naši študenti majú k dispozícii široké portfólio elektronických aplikácií, napríklad aj neobmedzený úložný priestor v cloude.
  • Ak si dnes najlepší stredoškoláci vyberajú medzi domácou (STU) a zahraničnou školou, mohlo by ich napadnúť, že na zahraničnú stáž sa od nás dá dostať kamkoľvek, kedykoľvek. Samozrejme, až potom, ako vedci opäť raz zachránia svet a vymyslia vakcínu proti COVID-19.

Dovtedy dovidenia. Vidíme sa v budúcnosti!

Autor: Slovenská technická univerzita 

Slovensko, Veda

Teraz najčítanejšie