Denník N

Seniori s vyššou kondíciou lepšie bojujú proti chrípke

Foto - TASR/Dušan Hein
Foto – TASR/Dušan Hein

Autor je vysokoškolský pedagóg a vedec na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Spoluzakladal Slovenskú asociáciu pre výživu a prevenciu a taktiež Slovenskú asociáciu pre športovú výživu.

Na vedecké práce, ktoré by skúmali súvislosti s imunitou v čase koronavírusu, si ešte musíme počkať. Zatiaľ môžeme čerpať z poznatkov, ktoré veda priniesla pri skúmaní vplyvu kondície na imunitu pri klasickej chrípke. Ponúkam odpovede na najčastejšie otázky.

Prečo je kondícia taká dôležitá?

Človek potrebuje určitý stupeň kondície (tzv. kardiovaskulárny fitnes) na vykonávanie bežných denných aktivít. Okrem jedenia a vykonávania hygienických potrieb sem patrí aj chôdza. Kardiovaskulárny fitnes vyjadruje kapacitu organizmu využívať kyslík. Základné denné aktivity si vyžadujú množstvo 20 ml.kg-1.min-1 (1). Mnohí dnešní seniori však túto kvótu nespĺňajú. Je veľmi presvedčivo zdokumentované, že nedostatočná telesná kondícia zvyšuje riziko úmrtia na srdcovocievne ochorenia, cukrovku, niektoré nádorové ochorenia či cievne mozgové príhody. Napríklad pacienti, ktorí prežili porážku, dosahujú o 40 percent nižší kardiovaskulárny fitnes ako ľudia so sedavým spôsobom života. V prípade, že sa títo ľudia infikujú vírusom, organizmus sa so svojou oslabenou armádou bojovníkov musí často spoliehať len na intenzívnu zdravotnú starostlivosť.

Veď vďaka zdravotnej starostlivosti stúpa priemerná dĺžka života…

Priemerná dĺžka života Slovákov sa pohybuje na úrovni 77 rokov. Demografické krivky poukazujú na stúpajúcu tendenciu, čo sa zdá pozitívne. Ľudia sa síce dožívajú viac, ale čoraz viac sú závislí od zdravotnej starostlivosti, nových poznatkov v medicíne a farmakologického priemyslu. Diskutabilná je v tomto ohľade teda kvalita ich života. Mnohí trávia posledné roky života nielen bez fyzického, ale aj bez duševného zdravia, doslova odkázaní na intenzívnu starostlivosť blízkych a štátu.

Pomáha seniorom pohyb?

Pravidelne športujúci seniori si dokážu udržiavať na vysokej úrovni nielen telesnú kondíciu, ale aj prácu srdca, priechodnosť ciev, veľkosť a silu svalov či mineralizáciu kostí. Sú chránení pred mnohými ochoreniami ako cukrovka, vysoký krvný tlak, niektoré druhy nádorových ochorení a v neposlednom rade choroby pohybového aparátu.

Vek je však spravodlivý pre všetkých, veď proces starnutia sa týka všetkých.

Isteže, starnutie je neodvrátiteľný proces zasahujúci celý organizmus. Ani vplyvom telesného pohybu nedokážeme u šesťdesiatnika udržať elasticitu ciev na úrovni študenta. Pravidelným pohybom však dokážeme spomaliť proces degeneratívnych zmien cievnej steny. Aktívni seniori taktiež chránia svoj mozog pred demenciou. Mnohé mozgové rastové faktory tvoriace sa vďaka telesnému pohybu doslova udržujú seniorov pri zmysloch. Naproti tomu, sedavý spôsob života a vysokokalorická strava im otupujú pamäť, pozornosť a často aj tienia zdravému úsudku.

Šport spomaľuje proces starnutia. Ako je to s kondíciou? Aj tá klesá?

Najväčší pokles kondície vplyvom veku vidíme v rýchlostných schopnostiach. Naproti tomu aj senior v pokročilom veku si dokáže udržať na vyššej úrovni

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Človek

Koronavírus

Radíme športovcom

Šport a pohyb, Veda, Zdravie

Teraz najčítanejšie