Denník N

Prečo je dobré rozdávať narkomanom striekačky

Náklady vložené do pomoci narkomanom sa vrátia trojnásobne.

Autor je predsedom poslaneckého klubu SaS

V spoločnosti existujú javy ako drogová závislosť, sex biznis či gambling, ktorých príčiny sa často nachádzajú ukryté hlboko v sociálnej a ekonomickej situácii jednotlivcov, prípadne v rade zlých rozhodnutí a nešťastných situácií. Môžeme proti tomu bojovať napríklad politikou, ktorá sa snaží odstraňovať chudobu, integrovať jednotlivcov do spoločnosti a poskytovať dostupné a kvalitné vzdelanie pre všetkých.

Nedávny prieskum robený na pracovníkoch v sex biznise vo Veľkej Británii ukazuje, že mnohých ľudí dovedie k tejto práci práve zlá ekonomická situácia, neschopnosť platiť nájom a živiť svoje rodiny z príjmu v slabo platených zamestnaniach.

Ako politici stojíme pred úlohou nastaviť pravidlá tak, aby životná úroveň občanov rástla, a odstraňovali sa tak príčiny, ktoré u mnohých ľudí vedú k užívaniu drog alebo práci v sex biznise. (V piatok SaS predstavila svoj plán na zvýšenie životnej úrovne pod názvom Agenda 2020.) Štát však nie je všemocný, nemôže robiť rozhodnutia za svojich občanov a zasahovať tak do ich slobody. Je teda ťažké úplne zabrániť tomu, aby ľudia podľahli nástrahám drog, sex biznisu, gamblingu či iným nerestiam.

Nesmieme však pred týmto problémom zatvárať oči, lebo napriek tomu, že niektoré konania sú postavené mimo zákona, drogové závislosti stále existujú, v sex biznise sú ženy vystavené vysokej miere násilia a ženy, ktoré v ňom pracujú, sú diskriminované pri prístupe k úradom a zdravotnej starostlivosti. 

Ministerstvo financií prostredníctvom Inštitútu finančnej politiky (IFP) zverejnilo analýzu programu Chráň sa sám, ktorý na území Bratislavy realizuje OZ Odyseus. Cieľom tohto programu je poskytovať drogovo závislým sterilné striekačky výmenou za tie použité. Zároveň pracovníci OZ Odyseus poskytujú zdravotné pomôcky, informácie, poradenstvo a snažia sa svojim klientom pomôcť dostať sa zo začarovaného kruhu závislosti.

IFP svojou analýzou preukázal, že prínosy z programu prevyšujú takmer trojnásobne náklady investované do rozdávania sterilných striekačiek. Takáto pomoc drogovo závislým vedie k zníženiu miery šírenia hepatitídy typu C, HIV a zabraňuje voľnému výskytu použitých striekačiek vo verejnom priestore. Pričom každá odvrátená nákaza znamená v horizonte 25 rokov 106-tisíc eur ušetrených z daní nás všetkých.

Spomínaný projekt nám ukazuje cestu, ktorou by sa zodpovedná vláda mala uberať. Takzvaná „harm reduction“ stratégia je cesta redukovania škôd, ktorým je možné zabrániť. Podobné programy by mali byť rozšírené so štátnou podporou aj do ďalších miest na Slovensku.

Rovnaký postup si žiada aj situácia pracovníkov v sex biznise, kde potrebuje zabezpečiť ich informovanosť o tom, ako sa chrániť, zabrániť diskriminácii pri ich prístupe k zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť im v prípade potreby aj policajnú ochranu. Tým sa budú redukovať negatívne efekty sex biznisu, ako šírenie pohlavných chorôb alebo násilných trestných činov.

Úplne rovnaký princíp platí aj v otázke dekriminalizácie marihuany, kde tiež nevieme užívaniu marihuany v spoločnosti zabrániť, preto musíme hľadať opatrenia, ktoré povedú k zníženiu negatívnych efektov. Nemali by sme užívateľov marihuany za malé množstvo látky trestne stíhať. To len posilňuje negatívne dôsledky tým, že človeku necháme záznam v trestnom registri a zhoršíme jeho situáciu na celý život.

Je skrátka potrebné pomáhať aj ľuďom, ktorých správanie neschvaľujeme, alebo ho považujeme za nemorálne. Zlepšením ich životnej situácie chránime ich samotných, ľudí v ich bezprostrednom okolí a v konečnom dôsledku tým pred negatívnym efektom chránime celú spoločnosť.

Komentáre

Teraz najčítanejšie