Denník N

Naozaj potrebujeme na boj s koronavírusom telekomunikačných operátorov? Ak áno, tak opatrne

Mapa šírena koronavírusu podľa dát z mobilov. Zdroj - Chapman University
Mapa šírena koronavírusu podľa dát z mobilov. Zdroj – Chapman University

Kľúčová otázka pri posudzovaní návrhu na využívanie dát operátorov na sledovanie pohybu nakazených je, či ide o primerané opatrenie.

Autor je bývalý predseda Ústavného súdu

Vláda pripravila a, ako sa zdá, Národná rada v skrátenom legislatívnom procese (konečne v súlade so zákonom) schváli úpravu, ktorá umožní štátnym inštitúciám využívať dáta telekomunikačných operátorov o ich zákazníkoch. Cieľom zákona je vytvorenie kontrolného mechanizmu, prostredníctvom ktorého by štát na základe informácií od telekomunikačných spoločností zisťoval, či ľudia dodržiavajú karanténu, kde sa pohybovali, a aj to, s kým sa stretli.

Zároveň by mali dostať SMS správu tí, ktorí sa mohli s nakazeným stretnúť alebo sa s ním aj skutočne stretli. Takýto mechanizmus by významne spomalil šírenie pandémie koronavírusu a v konečnom dôsledku by viedol k účinnej ochrane zdravia a života. Návrh zákona obsahuje aj časové obmedzenie (do konca roka).

Ohradenie sa voči takému zákonu je prirodzená reakcia

Zároveň s návrhom tejto zákonnej úpravy sa objavili výhrady, námietky a argumenty proti jej obsahu. Menej často sa ozývali hlasy (ak nepočítam názory z vládnych kruhov), ktoré vnímajú legislatívnu iniciatívu vlády ako nevyhnutný, hoci neštandardný krok, vynútený nevídaným ohrozením našich existenčných istôt vrátane toho, čo je najcennejšie. Života a zdravia.

Nebuďme pohodlní alebo leniví. Preskúmajme dôvody pre a proti. Dôsledne, širokospektrálne a bez zaujatosti. Nerozhoduje, kto prezentuje odpor alebo podporu, význam má len obsah prejaveného názoru. Len tak sa dostaneme k zmysluplnému výsledku, ktorý by mohol byť všeobecne prijatý ako účinný príspevok k celoplošnej ochrane pred agresivitou koronavírusu.

Hromada pripomienok, námetov, kritík sa dá rozdeliť do viacerých kôpok, ktoré sú základom na preskúmanie, či krízová iniciatíva kabinetu obstojí v teste ústavnosti.

A teraz niekoľko zásadných otáznikov.

Prvé tri (jednoduché) otázky

Dôjde navrhovaným zákonom k zásahu do práv na súkromie a na ochranu osobných údajov? Neviem o postoji, ktorý by popieral taký zásah. Takže môžem uzavrieť, že navrhnuté zákonné opatrenie nesporne vpadne do práva na súkromie a ochrany osobných údajov. Druhá, ešte stále jednoduchá, otázka znie: je tento zásah v súlade so zákonom. Áno, zásah bude obsiahnutý v zákone.

Je tento zásah „nevyhnutný v demokratickej spoločnosti“, pretože zodpovedá naliehavej spoločenskej potrebe? Ešte aj na túto otázku sa dá odpovedať kladne. Najmä z dôvodu, že „ustráženie“ nakazených osôb je dozaista naliehavá spoločenská potreba.

Otázka za plný počet bodov – primeranosť

Je chystaný zásah do práva na súkromie a ochrany osobných údajov primeraný? Zodpovedanie

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Hegerova vláda

Komentáre

Teraz najčítanejšie