Denník N

Úspech slovenskej vedy. Do výberu top článkov zaradil najväčší fyzikálny časopis článok vedca z UK

Vľavo – svetlo sa odráža od bieleho kruhu v strede, preto ho vidíme. Vpravo – kruh je uzavretý v plášti neviditeľnosti z metamateriálu (veľký čierny kruh), biely kruh nevidíme. Foto – Wikipedia/CC BY 3.0
Vľavo – svetlo sa odráža od bieleho kruhu v strede, preto ho vidíme. Vpravo – kruh je uzavretý v plášti neviditeľnosti z metamateriálu (veľký čierny kruh), biely kruh nevidíme. Foto – Wikipedia/CC BY 3.0

Slovenský fyzik Peter Markoš z UK je spoluautorom štúdie zaradenej do prestížneho výberu. Článok je o metamateriáloch – teda o materiáloch s vlastnosťami, aké dovtedy známe materiály nemali.

Autor je fyzik a podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie

Americký časopis Physical Review patrí medzi najrenomovanejšie fyzikálne časopisy sveta. Nepochybne je aj najväčším fórom fyzikov.

Vychádzať začal v roku 1893 a kontinuálne pokračuje v publikovaní najdôležitejších vedeckých výsledkov v tejto disciplíne doposiaľ.

Keďže sa svetová fyzika prudko rozrástla, v roku 1970 sa Americká fyzikálna spoločnosť – ktorá časopis vydáva –, rozhodla, že ho rozdelí do viacerých sekcií. Tie dnes vychádzajú ako samostatné časopisy.

Physical Review B venovaný fyzike tuhých a kvapalných látok, štruktúre a fyzikálnym vlastnostiam materiálov je z týchto sekcií ďaleko najväčší.

Po celý čas svojej existencie patrí medzi najkvalitnejšie fyzikálne časopisy. Za päťdesiat rokov v ňom vyšlo viac ako dvestotisíc štúdií vrátane prác, ktoré boli odmenené Nobelovou cenou.

Významná pocta

K päťdesiatinám sa redakcia časopisu rozhodla vybrať a zverejniť najvýznamnejšie práce publikované od roku 1970, ktoré natrvalo ovplyvnili vývoj fyziky.

Prvým z nich je článok, ktorý vyšiel v anglickom origináli pod názvom Determination of effective permittivity and permeability of metamaterials from relection and transmission coefficients.

Jedným zo štyroch autorov je aj Peter Markoš, toho času

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Príroda

Teraz najčítanejšie