Denník N

Čo bude s našimi lesmi?

Ten, čo z nich bude ťažiť, sám seba predsa kontrolovať nemôže.

Autor je predseda strany Maďarské fórum,
bývalý minister pôdohospodárstva

Nový pán minister pôdohospodárstva Ján Mičovský je podľa toho, ako som ho mal možnosť spoznať, odborníkom na lesy. No s názorom, že lesy ako celok majú prejsť pod ministerstvo životného prostredia, súhlasiť nemôžem.

Sám pán minister predpokladá, že v našich lesoch sa drevo naďalej ťažiť bude a rovnako ako doteraz sa s ním bude aj obchodovať. A tu vidím podstatu problému. Podľa novej koncepcie bude na ochranu lesa dozerať ten, čo bude obchodovať s jeho výnosmi. To asi neznie ako najlepší nápad. Účinná ochrana nesmie byť spájaná s ťažbou a s obchodovaním.

Vážený pán minister, vždy je to len o ľuďoch. Nie je nič zlé na tom, ak budú lesy naďalej patriť pod ministerstvo pôdohospodárstva ako pod ekonomický rezort a jeho kontrolu bude vykonávať ministerstvo životného prostredia ako kontrolný orgán.

Zoberme si príklad z ministerstva vnútra. Pod toto ministerstvo patrí polícia aj policajná inšpekcia. Mali sme možnosť mnohokrát vidieť, ako inšpekcia pri prešľapoch nie raz podržala svojich kolegov policajtov. Preto by malo byť hlavnou otázkou oddeliť kontrolné orgány od výkonných orgánov a nie dať im možnosť špekulovať.

Zo skúsenosti by som odporučil urobiť skôr kontrolu chránených území. Toho, či tam predmet ochrany ešte vôbec existuje. Takáto inventarizácia tu nebola vykonaná desiatky rokov. Pokiaľ sa zistia nezhody, je nutné prehodnotiť výmeru chráneného územia a nové chránené územia treba vyhlásiť v súlade s ústavou a na základe zákona (nie na základe rozhodnutia okresných úradov). Je nutné postupovať v súlade s ekonomickými možnosťami krajiny. Následne sa musí stanoviť optimálne riešenie ochrany, ako aj hospodárenia.

A na záver určite nezávislá kontrola bez prepojenia na hospodárenie. Bude to rozhodne lepší model pri správe a ochrane našej krajiny a našich lesov.

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie