Denník N

Právnička Sylvia Gancárová: Domáci násilníci nemajú počas karantény iný ventil a ich agresia rastie

Ilustračné foto - JumpStory
Ilustračné foto – JumpStory

„Vláda by mala v rámci opatrení vytvoriť aj karanténne miesta pre ženy, ktoré musia odísť z domu pred násilím,“ hovorí právnička Sylvia Gancárová, ktorá sa venuje obetiam domáceho násilia.

Podcasty nájdete na: AppleGoogleSpotifyPodbeanRSS

Situácia žien, ktoré zažívajú domáce násilie, je dnes aj vzhľadom na neprestajnú prítomnosť agresorov v domácnosti ešte ťažšia ako zvyčajne. Čo sa v týchto rodinách deje?

Keď obete domáceho násilia nútene žijú so svojimi násilnými partnermi v dlhodobej izolácii, je to pre ne mimoriadne ťažké. To, čo sa u nich doma deje bežne, je v takýchto situáciách ešte horšie. Ako odborníci to zvyčajne vidíme napríklad medzi vianočnými sviatkami, po veľkonočných sviatkoch alebo v obdobiach chrípkových prázdnin.

Obdobia, keď je rodina nútene spolu dlhší čas, spôsobujú gradovanie násilných vzťahov. Pre obete domáceho násilia sú preto horšie ako „obyčajné situácie“. Za normálnych okolností sú totiž násilní partneri aspoň istú čas dňa v práci, na týždňovkách alebo jednoducho nachádzajú ventil svojho násilia aj niekde inde.

Máte aj nejakú konkrétnu spätnú väzbu od klientok? Majú možnosť sa s vami spojiť?

Tým, že momentálne nepracujeme na pracovisku, ale z domu, viac cez mail a telefón ako osobne, nemám ešte spätnú väzbu, aby som vám mohla povedať rovno štatistiku. Z našich dlhoročných skúseností ale viem, že to tak určite je, a že tieto ženy sa budú hlásiť o pomoc hneď, ako začneme normálne fungovať.

Čo môže byť aktuálnym spúšťačom alebo dôvodom na násilné správanie voči partnerkám prípadne partnerom?

Jedným je napríklad nedostatok finančných prostriedkov, pretože život na Slovensku sa čiastočne zastavil. Ľudia prestali pracovať a skupiny, ktoré žijú od výplaty k výplate, to už pociťujú. Ani jeden z partnerov síce za túto situáciu nemôže, ale násilník si hľadá ventil. Ventil je vždy žena alebo deti, prípadne iné osoby, ktoré s ním žijú v domácnosti.

Samozrejme, ak má partner tendenciu správať sa násilne aj v iných prípadoch, či ak chce ženu ovládať, tak sa bude rovnako správať aj teraz, pretože je frustrovaný. Nemôže sa uvoľniť niekde s priateľmi na pive, ísť von alebo sa povedzme vybúriť v práci na nejakom zákazníkovi. Všade vznikajú trecie plochy, keď k násiliu dochádza vo zvýšenej miere.

Musím však zdôrazniť, že obete násilia sú aj bežne veľmi izolované. To, čo sa teraz deje v ich domácnostiach, teda nie je pre ne nič veľmi špecifické. Rodiny, kde panuje násilie, žijú často separované od zvyšku sveta. Je to spôsobené aj tým, že násilníci majú tendenciu svoju rodinu vyčleniť z prostredia priateľov a iných rodinných vzťahov, aby mali pod kontrolou partnerku aj deti, aby sa „nič nevynieslo“, aby sa nikto nič nedozvedel.

Izolácia všeobecne je jeden zo znakov násilia v rodine. Ale tým, že teraz ani keby chceli, nemôžu členovia rodiny vychádzať z obydlí medzi ľudí, ich situácia je ešte horšia.

Aké sú dnes možnosti ochrany obetí?

Inštitúty pomoci, teda zákonné inštitúty ochrany, napríklad policajná ochrana, ktoré existovali pre nástupom koronakrízy, fungujú aj naďalej. Možnosti pre ženy, ktoré chcú požiadať o ochranu políciu alebo iné organizácie, naďalej existujú. Vzhľadom na situáciu je však dovolanie sa pomoci určite sťaženejšie.

V rámci svojich opatrení by vláda mala vytvoriť karanténne miesta pre ženy, ktoré chcú alebo musia odísť z domu pred násilím. Momentálne sú totiž všetky zariadenia zavreté a krízové centrá nesmú prijímať nové klientky bez absolvovania karantény. Ony ju však nemajú kde absolvovať.

Kde hľadať pomoc?

Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska, ktorá poskytuje poradenstvo a pomoc obetiam násilia:
0903 519 550
alianciazien@alianciazien.sk

Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie:
0800 212 212

Centrum Slniečko (Nitra):
0917 545 808
poradna@centrumslniecko.sk

Bezpečný ženský dom Dúha:
0915 166 663
0918 824 247
bzd@domovduha.sk

Bezpečný ženský dom Brána do života:
0915 439 245
02/6241 0469
pomoc@branadozivota.sk

Keď hovoríme o domácom násilí, vieme si predstaviť fyzické násilie, údery, bitku. Druhá vec je však násilie, ktoré sa prejavuje vo forme psychického nátlaku, vyhrážok alebo extrémnej kontroly. Aké iné formy násilia v rodinách existujú?

Poznáme niekoľko foriem násilia. Najtypickejšie je práve to fyzické. Keď hovoríme o domácom násilí, každý si zväčša predstaví facky a údery. Opísali ste psychické násilie a existuje aj násilie sexuálne a ekonomické.

Ženy mi často hovoria, že psychické násilie zo strany partnerov je pre ne horšie ako násilie fyzické.

Ako sa prejavuje psychické násilie?

Ide zväčša o dlhodobo zažívané opakované výčitky žene. Napríklad, že

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Domáce násilie

Kde môžete hľadať pomoc?

 • Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212
 • Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska, ktorá poskytuje poradenstvo a pomoc obetiam násilia: 0903 519 550, alianciazien@alianciazien.sk
 • Poradenské centrum Alej (Bratislavský kraj): 0911 417 778, alej.poradenskecentrum@gmail.com
 • Centrum Slniečko (Nitra): 0917 545 808, poradna@centrumslniecko.sk
 • Bezpečný ženský dom Dúha: 0915 166 663 a 0918 824 247, bzd@domovduha.sk
 • Bezpečný ženský dom Brána do života: 0915 439 245, pomoc@branadozivota.sk
 • Poradenské centrum Náruč Žilina: 0918 185 576, poradnazilina@naruc.sk
 • Poradenské centrum Náruč Čadca: 0907 840 552, poradnacadca@naruc.sk

Iné podcasty Denníka N

Koronavírus

  Rozhovory

  Vzťahy

  Slovensko

  Teraz najčítanejšie