Denník N

Známky sme zrušili, pretože teraz hodnotia skôr rodičov než deti, hovorí nová šéfka Štátneho pedagogického ústavu

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Štátny pedagogický ústav bol zabudnutou inštitúciou – pre učiteľov má pripravovať obsah učiva aj učebnice, napriek tomu nebol smerom k verejnosti aktívny. Minister školstva dočasne poveril riadením ústavu novú šéfku, analytičku Miroslavu Hapalovú.

Krátko po príchode na ústav vydala usmernenie, že počas zatvorených škôl deti nebudú môcť prepadnúť a ruší sa číselné známkovanie. Prečo? Hlavným princípom bola spravodlivosť. „V niektorých prípadoch totiž môže ísť skôr o známkovanie podpory od rodiča a domáceho zázemia, než samostatnej práce dieťaťa,“ tvrdí Hapalová.

Hapalová chce, aby sa skostnatelý ústav otvoril verejnosti. Ústav preto preberie pod správu aj portál Učíme na diaľku a Hapalová sľubuje, že budú odpovedať na všetky podnety učiteľov.

Rodilo sa rozhodnutie zrušiť známkovanie ťažko? Bola to iniciatíva ministra, alebo vás?

Bola to spoločná iniciatíva. Reagovali sme na podnety z praxe – prichádzali sťažnosti od niektorých rodičov, ktorí nie sú schopní zvládať množstvo zadaní, čo dostávajú ich deti. Často je od nich vyžadované, aby žiaci nielen zadanie vypracovali, ale v konkrétnom čase úlohu aj odoslali učiteľovi. Ak je v rodine viacero detí a rodičia pracujú, majú problém tieto požiadavky napĺňať. To je jedna časť verejnosti – tá, ktorá má prístup na internet a aktívne komunikuje.

Aká je ďalšia časť? 

Máme tú aj takých žiakov a rodičov, ktorí nemajú prístup k internetu a potrebné technické vybavenie. Nemali by sme ich za to sankcionovať. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť spravodlivosť v hodnotení, aby žiadne dieťa nebolo trestané za to, že z objektívnych príčin nevie nabehnúť na online výuku a vypracovávať úlohy. No našou motiváciou bolo aj uľahčiť situáciu učiteľom, ktorí sa môžu cítiť pod istým tlakom získať aj v súčasnej situácii podklady pre záverečné hodnotenie vo forme známok.

Znamená to, že u niektorých detí známka odráža skôr to, aké sú pomery v rodine a ako sa im venuje rodič?

Áno, v niektorých prípadoch to tak môže byť. Aj preto navrhujeme, aby učitelia základných škôl pri záverečnom hodnotení nebrali natoľko do úvahy známky, ktoré už udelili počas obdobia prerušeného vyučovania v školách. V niektorých prípadoch totiž môže ísť skôr o známkovanie podpory od rodiča a domáceho zázemia, než samostatnej práce dieťaťa. V prípade stredných škôl známkovanie môže prebiehať aj počas prerušeného vyučovania v školách, no odporúčame,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Koronavírus

    Rodičovstvo

    Rozhovory

    Rodina a vzťahy, Slovensko

    Teraz najčítanejšie