Denník N

Učitelia z RTVS: Nie sme herci, učíme sa stáť rovno a nehovoriť slovo strašne

Učiteľka matematiky Dagmar Môťovská. Foto - Daša Barteková
Učiteľka matematiky Dagmar Môťovská. Foto – Daša Barteková

Vyučovanie pre deti v RTVS trvá každý deň 90 minút a zastrešuje ho združenie Indícia. Dagmar Môťovská je garantkou Hejného matematiky na Slovensku a pripravuje obsah takmer každej hodiny.

Môťovská vysvetľuje, že sa snažia vyučovať inak, ako to doteraz rodičia poznali. Učia bádateľsky, teda tak, aby deti prišli na výsledok samy. „Je to opak toho, čo si rodičia predstavujú ako klasické vyučovanie: učiteľ prinesie informácie, ukáže na vzorovej úlohe, ako to treba riešiť, a deti ten postup zopakujú, prípadne sa učia poučky.“

Je ich vyučovanie lepšie ako vysielanie v Českej televízii? A musí rodič pri bádateľskom vyučovaní deťom pomáhať?

Aké vyučovanie si vo vysielaní RTVS deti pozreli v stredu, keď tento rozhovor vzniká?

Každý deň v týždni sa venujeme inému predmetu. Buď je to matematika, slovenčina, alebo skupina predmetov, napríklad prírodné vedy. Dnes sa deti učili spoločenskovedné predmety ako dejepis a občiansku náuku. Metodicky pripravujeme vyučovanie dvaja – ja a Martin Kríž, ktorý má na starosti práve zajtrajšok.

Každý týždeň formujete ako jeden školský deň. Každý deň je iný predmet, za jeden týždeň je to teda päť vyučovacích hodín. Prečo ste sa rozhodli pre túto formu?

Zo začiatku sme mali vyučovanie len 45 minút a bolo určené pre prvý stupeň. Vtedy sme to nedelili na predmety, ale bolo to hravé a medzipredmetové učenie. Ale už vtedy sme zistili, že je náročné venovať sa viacerým ročníkom a predmetom naraz. Keď sa nám potom rozšíril čas na 90 minút a pribudla požiadavka učiť aj druhý stupeň, rozhodli sme sa to podeliť.

Školský klub

Televízny program pre deti zo základných škôl

Vysiela sa od 9.15 do 10.45 h každý pracovný deň.

Program je pre všetky ročníky a deti by úlohy mali zvládnuť bez rodičov.

Zostavujú ho pedagógovia zo združenia Indícia.

Predpokladám, že aj tak to nie je jeden deň len o matematike. Snažíte sa prepájať predmety každý deň?

Určite áno, pracujeme medzipredmetovo – v Indícii sme presvedčení, že potom je učenie oveľa lepšie prepojené so životom. Keďže úlohy sú zo života, nie je to len čistá matematika.

Školský klub na RTVS

Napríklad?

Práve sme s matematickým tímom riešili, ako vyučovať štatistiku, ktorá spadá do matematiky. Rozmýšľali sme, na čom si ju precvičíme. Chceme, aby to bolo niečo, s čím sa deti v škole bežne stretávajú – a rozhodli sme sa to robiť pomocou písmeniek. A teda zbierať štatistické údaje napríklad o dĺžke slov či počte mäkkých a tvrdých spoluhlások. Alebo iný príklad – o chvíľu nám vyjde matematika práve na Deň zeme. Bol by hriech to nevyužiť.

Čo ste nachystali?

Budeme pracovať s chránenými zvieratami – plch, orol, zubor či kamzík. Na nich sa budeme učiť rovnice a nerovnice. Napríklad tieto zvieratá majú rôznu silu

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Koronavírus

    Slovensko

    Teraz najčítanejšie