Denník N

Rozdielny pohľad na „pokoronovú“ Európu je prirodzený, no koordinovaný postup bude nevyhnutný

Autorka je poslankyňou Európskeho parlamentu za stranu Smer

Minulotýždňový samit lídrov Európskej únie o obnove po koronakríze potvrdil potrebu koordinovaného postupu pri vyrovnávaní sa s následkami pandémie. Dôvodom nie je snaha Bruselu do všetkého zasahovať, ako sa to často nesprávne interpretuje. Dôvodom je vzájomná previazanosť ekonomík. Národné opatrenia v oblasti obnovy by tak mali ísť ruka v ruke s európskymi. Práve spoločný postup nám môže pomôcť vyhnúť sa prípadným nedorozumeniam, ale aj významným finančným stratám.

Predložený plán obnovy, o ktorom vedúci predstavitelia členských štátov v rámci videokonferencie diskutovali, sa zameriava na štyri prioritné oblasti. Sú nimi obnovenie fungovania spoločného trhu, masívna investičná podpora, rozvoj globálnej spolupráce v boji s následkami pandémie a potreba efektívneho riadenia všetkých súvisiacich procesov.

Dobrou správou je schválenie dohody o balíku vo výške 540 miliárd eur na pomoc pracovníkom, podnikom a štátom, ktorý by mal byť k dispozícii od začiatku júna tohto roka. Naštartovanie európskej ekonomiky má byť v budúcnosti zároveň do veľkej miery financované prostredníctvom európskeho záchranného fondu na obnovu hospodárstva. Ten bude musieť obsahovať dostatočné množstvo zdrojov, ktoré budú alokované do hospodárskych sektorov a oblastí najviac zasiahnutých koronakrízou.

Predmetom sporov zostáva spôsob ručenia za tieto finančné pohľadávky. Úvahy o vydávaní európskych dlhopisov, takzvaných koronabondov, za ktoré by krajiny ručili spoločne, si naďalej nezískavajú potrebnú podporu. Druhou alternatívou je zaručenie týchto dlhopisov prostredníctvom európskeho viacročného finančného rámca, k čomu sa na poslednom plenárnom zasadnutí pridal aj Európsky parlament.

Začína sa tak veľká diskusia o tom, akým spôsobom nastaviť nový európsky rozpočet na nasledujúce sedemročné obdobie. Jeho priority sa budú vplyvom koronakrízy oproti pôvodnému návrhu nepochybne meniť. Zo strany Komisie si to bude vyžadovať kvalitnú prípravu a inovatívny prístup. Nájsť dohodu nebude jednoduché, no už dnes je zrejmé, že základom spoločného rozpočtu musí byť politika súdržnosti, respektíve kohézne fondy. Tie sa osvedčili aj pri minulých krízach a preukázali, že v ťažkých časoch vedia prispieť k podpore ekonomického rastu, vytváraniu veľkého množstva udržateľných pracovných miest a k potrebnému rozvoju regiónov. Politika súdržnosti tak musí mať v EÚ aj naďalej výsostné postavenie a pomáhať pri vytváraní sociálnejšej a jednotnejšej Európy.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Európska únia

Koronavírus

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie