Denník N

Sudkyňa, ktorá pomohla Paneurópskej vysokej škole, tam sama učí. Zaujatá sa necíti

Paneurópska vysoká škola. Foto - Denník N
Paneurópska vysoká škola. Foto – Denník N

Anna Peťovská povolila súkromnej škole opäť prijímať študentov. Podľa ministerstva na škole vyučuje, a je preto v konflikte záujmov.

Ministerstvo školstva podalo námietku voči sudkyni Anne Peťovskej, ktorá Paneurópskej vysokej škole v Bratislave dočasne povolila, aby opäť prijímala nových študentov na odbor právo. Všimlo si totiž, že sudkyňa na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy  vyučuje a popri práci na súkromnej univerzite pracuje na Krajskom súde v Bratislave na čiastočný úväzok. „Dôvodne pochybujeme o nezaujatosti sudkyne pre jej pomer k danej veci,“ píše sa v oficiálnej námietke.

Vysoká škola sa do problémov dostala potom, ako si ministerstvo všimlo, že otvorila pobočky v ďalších mestách, čo považuje za neprípustné. Minister školstva Juraj Draxler nariadil pozastavenie akreditácie, čo znamenalo, že tento odbor nemohol prijímať nových študentov. Potom ale prišlo rozhodnutie sudkyne Peťovskej.

Problém nevidia

Tá sa napriek svojmu pôsobeniu na Paneurópskej vysokej škole, ktorá podala žalobu na rozhodnutie ministerstva školstva, necíti byť zaujatá.

„Je pravdou, že som externým pedagógom Ústavu súkromného práva fakulty práva PEVŠ. Ide o činnosť zákonom sudcovi povolenú,“ napísala v stanovisku s tým, že pobdobne v minulosti pôsobila aj na PF UK a VŠVS v Bratislave. Tvrdí, že rozhodovala nestranne a nezávisle a necíti žiadnu predpojatosť, ktorá by ju vylučovala z prejednania veci a z rozhodovania o odklade vykonateľnosti.

Zaujatosť podľa nej predpokladá vždy osobný vzťah sudcu takej intenzity, ktorý je spôsobilý vyvolať pochybnosť o jeho nezaujatosti. „Pre vylúčenie sudcu nepostačujú subjektívne pocity účastníka konania.“ Ak príde námietka, vyjadrí sa a postúpi ju.

„Pre nevylúčenie zas, podľa zákona aj európskej judikatúry, nestačí subjektívny pocit sudcu, že je nezaujatý,“ oponuje slovenská pobočka Transparency International, ktorá sa k tomu vyjadrila na Facebooku. Sudkyňa Peťovská sa podľa nich  z konania vylúčiť mala, predsedovi súdu však svoju zaujatosť neoznámila. „Ak správanie sudcu vzbudzuje pochybnosti o jeho nestrannosti, môže to byť dôvodom začatia disciplinárneho konania. Vyzývame Ministra spravodlivosti, aby ho v tomto prípade inicioval,“ napísali.

Problém nevidí ani škola: „Z nášho pohľadu to nepovažujeme za konflikt záujmov.“ Škola tak aj napriek námietke ministerstva bude prijímať študentov do prvého ročníka. Na škole podľa nich vyučuje viac odborníkov z praxe, aby sa teória s praxou prepojili.

Jednou z nich je aj bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). „Ja som v tejto otázke tiež v konflikte záujmov a nechcem sa konkrétne k tejto veci vyjadrovať,“ povedala. Dodala, že vo všeobecnosti finančný benefit môže byť  dôvod konfliktu záujmov.

Žalobu Peťovskej pridelili cez elektronickou podateľňu. „Rozhodnutie o odklade vykonateľnosti napadnutých rozhodnutí ministra školstva som vydala v súlade so zákonom a na podklade postačujúcej dokumentácie, tvoriacej prílohu žaloby, vrátane týchto napadnutých rozhodnutí.“

Pochybné pobočky

Peťovskej uznesenie znamená, že sa odložilo pozastavenie akreditácie, o ktorom rozhodol minister školstva Juraj Draxler ešte v máji.  Pre pozastavenie nemohla škola prijímať študentov do prvých ročníkov do bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia.

Súd zastavil rozhodnutie ministra preto, že by mohli vzniknúť veľké škody. „Súd konštatoval, že reálne hrozí vznik ujmy s dosahom na existenciu školy ako takej,“ povedal po rozhodnutí súdu dekan Jaroslav Ivor.

Paneurópska vysoká škola je súkromná, vyberá školné. Rok štúdia práva stojí 2-tisíc eur. Do prvých ročníkov môže nastúpiť 800 až 1000 žiakov. Ak by ich nemohli prijať, škola by tak prišla o 1,6 až 2 milióny eur za rok.

O akreditáciu prišla škola vinou pobočiek v Prahe, Brne, Ostrave a Žiline, ktoré oficiálne vedie ako konzultačné centrá. Ministerstvo školstva pozastavenie akreditácie odôvodňuje tým, že študijný program prebieha na iných miestach a za iných podmienok, ako to škole povolila akreditačná komisia.

Od septembra zastavili výučbu na všetkých pobočkách, povedal predseda Akademického senátu Peter Polák.

Konflikt záujmov

Paneurópska vysoká škola považuje rozhodnutie ministra školstva Juraja Draxlera za nezákonné. Rozhodnutiu vyčíta najmä formálne chyby. Draxler takýto postup školy označil za nešťastný a nepremyslený a považuje ho za snahu vyhnúť sa zodpovednosti za svoje činy.

„Vedenie vysokej školy takto ohrozuje budúcnosť študentov, ktorí chcú nastúpiť do prvého ročníka bakalárskeho stupňa a chceli by pokračovať na magisterskom stupni štúdia,“ upozorňuje minister.

Škola zasa tvrdí, že podanie žaloby bolo jediným dostupným a účinným právnym nástrojom a nemohla ovplyvniť ani to, kto bude rozhodovať.

Paneurópska vysoká škola už vypracovala správu o odstránení zistených nedostatkov. Ministerstvu ju doručila 11. júna, posúdiť ju teraz má 23.júna Akreditačná komisia.

V správe škola napísala, že nedostatky odstráni k začiatku akademického roka 2015/2016. „Ak by akreditačná komisia v tomto momente preskúmavala skutkový stav, nemá možnosť overiť odstránenie nedostatkov, keďže samotná škola hovorí, že ich ešte len odstráni,“ dodáva minister.

 

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie