Denník N

Voľné nedele nesmú byť dôvodom na spoluprácu niektorých poslancov Smeru s fašistami

Prijaté opatrenia v súvislosti s vírusom COVID-19 na Slovensku oživili doteraz takmer zabudnutú diskusiu o prísnejšej regulácii nedeľného predaja. Pandémia nám ukázala, že otvorené obchody v nedeľu veľmi nechýbajú a ľudia si na ne, zdá sa, pomerne rýchlo zvykli.

Autorka je poslankyňa Európskeho parlamentu za stranu Smer

Opakovane upozorňujem, že obmedzenie nedeľného maloobchodného predaja úzko súvisí s nevyhnutným zlepšovaním podmienok zamestnávania žien. Viac ako štyri pätiny zamestnancov v obchodoch tvoria ženy a drvivú väčšinu z nich ženy matky. Považujem za správne, umožniť im po celotýždennej drine garanciu spoločne stráveného času s ich deťmi a rodinami. Nejde pritom o žiadne privilégium na úkor ostatných, ale o posilnenie ich existujúcich práv. Hoci ide o ľavicovú tému, možno pri nej nájsť výraznú mieru zhody naprieč celým demokratickým politickým spektrom. Súvisí so snahou o lepšie zosúladenie politiky zamestnanosti s rodinnou politikou.

Pravidlá týkajúce sa nedeľného predaja by pritom mali platiť rovnako pre všetkých. V prípade dobrovoľnosti, o ktorej sa v tejto súvislosti hovorí, by totiž drvivá väčšina obchodov pravdepodobne zostala otvorená. Dôvodom by boli jednoducho obavy súvisiace so znižovaním konkurencieschopnosti a straty zákazníkov.

V rámci zodpovednej debaty týkajúcej sa voľných nedieľ treba pomenovať všetky potenciálne klady a zápory takéhoto kroku. Viesť by ju mali zástupcovia tripartity za účasti samotných obchodníkov, ktorých by sa obmedzenie týkalo. Podľa mňa by nedeľné obmedzenie predaja malo nepochybne pozitívny vplyv na zdravie pracovníčok, podporu ich rodín, zlepšenie motivácie, ako aj atraktivity samotného povolania.

Čiastočne negatívne by sa takýto zákaz mohol odzrkadliť v príjmoch z hľadiska verejných financií. To je v čase pandémiou spôsobeného hospodárskeho poklesu nepochybne dôležitý argument. Vzhľadom na to, že zástupcovia obchodných reťazcov potvrdili, že v prípade nedeľného zatvorenia obchodov nepociťujú straty, najzásadnejšou hrozbou zostáva pokles reálnych miezd zamestnancov v maloobchode v súvislosti s povinnými príplatkami za nedeľnú prácu. Toto riziko je však dobre známe a politici tak v prípade dohody na obmedzení nedeľného predaja môžu hľadať účinné spôsoby, ako mu zabrániť.

Voľné nedele sú pre Smer ako sociálnodemokratický politický subjekt prirodzene dôležitou témou. Ani tá však neposkytuje žiaden priestor na spoločné tlačové konferencie a akúkoľvek spoluprácu s poslancami, ktorí sa vo voľbách uchádzali o hlasy na kandidátke fašistickej strany. Platí to pre ľavičiarov, zástancov modernej sociálnej demokracie, rovnako ako pre kresťanských demokratov či ktorýchkoľvek iných demokraticky zmýšľajúcich politikov.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie