Denník N

Ústredný krízový štáb rozhoduje aj o tom, na čo nemá právo, hovorí právnik z Rady vlády

Michal Davala. zdroj - HKV
Michal Davala. zdroj – HKV

Michal Davala je členom Rady vlády pre ľudské práva, kde ako právnik zastupuje občiansku spoločnosť. Koncom apríla spolu s ďalšími členmi a členkami poslali premiérovi Igorovi Matovičovi a ďalším členom vlády list. Ocenili v ňom kroky vlády na zastavenie epidémie, no zároveň upozornili na to, že niektoré opatrenia zrejme boli prijaté nezákonne.

„Kontroly na hraniciach sme zaviedli 12. marca, ale prvé nariadenie vlády, ktoré to umožňuje, je účinné až od 8. apríla. To znamená, že nejakých 27 dní trvali kontroly na hraniciach, ktoré pravdepodobne neboli prijaté zákonným spôsobom,“ hovorí Davala.

„Nijako nespochybňujem samotné opatrenia a to, že tieto opatrenia sú efektívne,“ vraví s tým, že ak je opatrenie efektívne, neznamená, že je legálne.

Koncom apríla ste premiéra upozornili na to, že niektoré nariadenia môžu neprimerane zasahovať do práv ľudí. Ktorý prípad bol podľa vás najzávažnejší?

Orgánom krízového riadenia sme zaslali stanovisko, aby sme upozornili na potrebu dodržiavať princípy právneho štátu aj v krízovom stave a na ústavný princíp ochrany základných ľudských práv a slobôd. Niektoré základné práva a slobody je síce možné obmedziť, ale musí sa to diať na základe zákona, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

Obmedzenia nesmú neodôvodnene diskriminovať niektoré skupiny osôb. Vnímali sme, že sú tu pri prijímaní opatrení určité problémy jednak v otázke primeranosti a nevyhnutnosti niektorých opatrení, a zároveň v otázke zákonnosti, teda že nie všetky opatrenia sú zrejme prijímané v súlade so zákonom.

Ktoré to boli?

Napríklad zavedenie hraničných kontrol. Minister vnútra to vysvetľuje Kódexom schengenských hraníc. Áno, ide o nariadenie EÚ, ktoré je priamo aplikovateľné a účinné na Slovensku, ale tento dokument hovorí len o tom, že členský štát môže zaviesť určité opatrenia. Neurčuje však, ktorý štátny orgán to má byť. Či prezidentka, prednosta okresného úradu v okrese, ktorý má hranice, vláda alebo minister.

To musí stanoviť zákon. Každý členský štát musí mať vnútroštátny predpis, ktorý určuje, ktorý orgán môže hraničné kontroly obnoviť. U nás to určuje zákon o pobyte cudzincov. Ten jasne hovorí, že opätovné zavedenie hraničných kontrol môže urobiť vláda nariadením.

To sa nestalo?

Kontroly na hraniciach sme zaviedli 12. marca, ale prvé nariadenie vlády, ktoré to umožňuje, je účinné až od 8. apríla. To znamená, že nejakých 27 dní trvali kontroly na hraniciach, ktoré pravdepodobne neboli prijaté zákonným spôsobom. Treba povedať, že zákony i Kódex schengenských hraníc umožňujú policajným orgánom v prípade nevyhnutnosti zaviesť kontrolu a prijať opatrenia na hraniciach.

Napríklad keď prenasledujú nejakú podozrivú osobu. No Kódex určuje, že takéto opatrenia musia byť krátkodobé a nesmú simulovať obnovenie kontrol. Ak polícia

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Koronavírus

Matovičova vláda

Rozhovory

Slovensko

Teraz najčítanejšie