Denník N

Štrbské pleso môže vyschnúť, keď obec splní svoje stavebné plány. Tá sa pred obyvateľmi radšej skrýva

Štrbské pleso. Foto – Soňa Mäkká
Štrbské pleso. Foto – Soňa Mäkká

Vo Vysokých Tatrách už taký osud postihol Skalnaté pleso: po rozsiahlej výstavbe stratilo vodu a už sa ho nikdy nepodarilo utesniť.

Na utorok – posledný deň pred 4. vlnou uvoľňovania opatrení proti koronavírusu – zvolalo vedenie obce Štrba verejné prerokovanie zmien v územnom pláne. Preto sa na ňom mohlo zúčastniť iba 50 ľudí. Ak by sa konalo o deň neskôr, mohol to byť dvojnásobok. Vedenie obce však nevyhovelo žiadosti o posun termínu.

Štefan Bieľak, poradca starostu Štrby, v tom nevidí problém a hovorí, že toto bolo verejné prerokovanie pre odborníkov. Pre občanov urobia prerokovanie ešte aj v júni alebo v júli, keď to dovolí epidemiologická situácia. Problém je, že termín podávania pripomienok k novému územnému plánu, ktorý sa stretol s masívnou kritikou pre jeho ambiciózne stavebné zámery, je len do 5. júna.

„Kladiem si otázku, či bolo také nevyhnutné naháňať to práve v období pandémie,“ kritizuje načasovanie Jaroslav Švorc. Je obyvateľom Štrby a zároveň predsedom dobrovoľných horských záchranárov.

„Preložili sa olympijské hry, majstrovská sveta v hokeji či majstrovská Európy vo futbale, ale preložiť prerokovanie návrhu územného plánu nebolo možné?“ Štefan Bieľak oponuje, že pripomienky bude možné podávať aj neskôr po ďalších zhromaždeniach.

O tejto stavbe v strede bežeckého areálu sa verejnosť dozvedela až v čase, keď jej realizácia bola schválená. Foto – Soňa Mäkká

O návrhu sa rokuje aj napriek tomu, že Žilinská univerzita musela pre pandémiu pozastaviť štúdiu dopravnej obslužnosti. Obci teda chýbajú údaje o doprave, ktoré mali slúžiť pre rozhodnutia o výstavbe. Teraz považuje obec riešenie parkoviska a dopravy za svoju najväčšou prioritu. Tvrdí to v „stanovisku obce k účelovej medializácii“, ktoré občania Štrby dostali do schránok.

Štefan Bieľak vysvetľuje, že zmeny územného plánu obsahujú veľký počet návrhov, na ktorých riešenie čaká množstvo občanov, možno aj investorov.

Medzi návrhmi je však množstvo takých, ktoré nezvratne zmenia Štrbské pleso a jeho okolie. Obec chce priamo v intraviláne Štrbského Plesa postaviť viacposchodový parkovací dom na vzácnej mokradi. Pribudnúť má aj parkovisko pri odbočke cesty na Popradské pleso, kde teraz rastie hustý smrekový les.

Zlegalizovať chcú aj ďalšie miesta, kde sa teraz parkuje nelegálne. Pritom trendom v horských oblastiach je vytláčať individuálnu dopravu do podhoria na záchytné parkoviská. Zamýšľa sa nad tým aj susediace mesto Vysoké Tatry.

Na tomto mieste je plánované parkovisko a reštaurácia. Foto – Soňa Mäkká

Štrbské pleso s osudom Skalnatého

Návrh zmien a doplnkov obsahuje množstvo stavieb ubytovacích zariadení, lanoviek, zjazdoviek a parkovísk. Aj s tými, ktoré sa už do územného plánu dostali predtým, by spôsobili významné zastavanie horskej osady.

Škody na prírode a na charaktere osady vrátane zničenia ikonických výhľadov by boli ťažko vyčísliteľné. Nezvratná zmena by mohla postihnúť aj najväčší klenot Štrbského Plesa – samotné pleso.

Jeden z návrhov totiž hovorí o 

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Ochrana prírody

Životné prostredie

Slovensko

Teraz najčítanejšie