Denník N

Milé ženy, jednu hnusobu sme ako-tak zvládli, valí sa na nás ďalšia

Na Slovensku pribrzdenom strachom z choroby sa odohrávajú veci a vyslovujú slová, ktoré nedávajú nádej, že pre ženy sa zmení niečo k lepšiemu. Práve naopak.

Pred dvomi mesiacmi som na tomto mieste vyslovila nádej, že pandémia koronavírusu otvorí, prípadne prehĺbi debatu o tom, ako sa v našej krajine žije ženám. Ako je to a bude s tou takzvanou neviditeľnou prácou, ktorú u náš ešte stále oveľa častejšie a „prirodzenejšie“ ako muži vykonávajú pri výchove detí, starostlivosti o domácnosť či členov rodiny odkázaných na pomoc a opateru. Ako to bude s platovou a následne dôchodkovou nerovnosťou, strádaním rodín s jedným rodičom (opäť ide zväčša o matky samoživiteľky), spoločenskou prestížou pomáhajúcich profesií, ale aj s ochranou pred domácim násilím či dodržiavaním reprodukčných práv definovaných v našich zákonoch.

Práve tieto záležitosti sú (nielen u nás) dlhodobo zanedbávané, podceňované či nedostatočne riešené a kríza a karanténa to len naplno ukázali. Asi bolo naivné domnievať sa, že v čase, keď ideme do veľkých ekonomických problémov, ľudia prichádzajú o zdroje obživy a niektoré sektory zápasia o holé prežitie, prídu tieto otázky na pretras. Však už sa akosi automaticky očakáva, že ženy opäť zatnú zuby, lebo veď „hnusoba“.

Lenže, pozor. Existuje obava, že prídu pokusy zachádzať ešte ďalej, a nie je vylúčené, že budú aj úspešné. Na Slovensku pribrzdenom strachom z choroby sa v posledných týždňoch totiž odohrávajú veci a vyslovujú slová, ktoré nedávajú nádej, že pre ženy sa zmení niečo k lepšiemu. Práve naopak, a neplatí to len pre ne, ale aj pre menšiny a ľudí, čo z rôznych dôvodov nemajú miesto v konformnej zóne zástancov „tradícií“ a „normálnosti“.

Budeme to stále skúšať

Kontrolná otázka: O čom sa v posledných týždňoch bavíme na Slovensku? Okrem „hnusoby“ a toho, ako ju zvládame a kde zlyhávame, ešte o nedeľnom predaji a ženských telách. Kto s týmito témami prichádza? Tí, čo by chceli zmeniť status quo.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie