Denník N

Michal Hvorecký Drobovi: Som znepokojený škrtmi v kultúre

Vážený pán Juraj Droba, vážené poslankyne a poslanci BSK!

S hlbokým znepokojením som si prečítal správu, podľa ktorej vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom navrhuje BSK „zmenu aj v položke týkajúcej sa dotácií BRDS na 0.- EUR“!

Neposkytnúť dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre oblasť kultúry v roku 2020 by som považoval za závažnú politickú chybu. Pán župan Droba sa pri nástupe do funkcie zaviazal, že „urobí všetko pre to, aby dotačný systém pre kultúru pokračoval“.

Prosím vás, aby ste svoje rozhodnutie dôsledne zvážili. Nežiadam nič pre seba. Solidarizujem s kolegyňami a kolegami v tvorivých profesiách a myslím na obyvateľov BSK, na vaše voličky a voličov. Vyslali by ste im zlý signál a ochudobnili by ste ich o množstvo zážitkov, ktoré robia život v Bratislavskom kraji hodnotnejším a lepším.

Chápem, že pre krízu nastal výpadok daňových príjmov. Ale toto je šetrenie na nesprávnom mieste.

Vďaka BRDS o kultúre od roku 2015 rozhodovali experti a umelci, nie iba politici. Naše návrhy síce mali charakter odporúčaní a poslankyne i poslanci mali právo na zmeny. No aj tak sa dotačná schéma považovala za výborný príklad toho, ako financie v kultúre rozdeľovať spravodlivo a transparentne. Dôsledne sme dbali o to, aby sa rovnomerne podporovali aj projekty v obciach či mestečkách, nielen v hlavnom meste.

BRDS sa v Stratégii rozvoja kultúry na roky 2015 – 2020 naďalej označuje za hlavný nástroj kultúrnej politiky nášho kraja.

Nie je pravda, že „drvivá väčšina projektov nebude môcť byť realizovaná z protipandemických i časových dôvodov“. Živá kultúra na krízu ihneď zareagovala a prispôsobila svoju činnosť digitálnemu prostrediu. Navyše, práve dochádza k uvoľňovaniu opatrení a mnohé podujatia sa opäť môžu konať. Občania sa vracajú do knižníc, tešia sa po dlhej pauze na hudobné koncerty, divadelné predstavenia či literárne čítania.

Krízové opatrenia v kultúre v SR de facto neexistujú. Nijaký balík peňazí pre tvorcov sa nevyčlenil. Aj Rumunsko a Bulharsko sú na tom oveľa lepšie, ani nehovoriac o západoeurópskych štátoch, ktoré si pomoc odvetviu stanovili za jednu z rozpočtových priorít.

Slovenská kreatívna komunita sa dočkala len mikroskopických úprav zákonov a zostala ponechaná sama na seba. Pre početné nezriaďované subjekty bude výpadok príjmov z BRDS likvidačný, nebudú môcť ďalej vykonávať svoju činnosť, čo sa zvlášť výrazne prejaví v regiónoch.

V štáte, kde zomiera demokracia, kde sa bezbreho šíria neofašistické myšlienky priamo v národnom parlamente, kde zákonní zástupcovia zámerne rozprávajú bludy a sústavne šíria strach, kde dlhodobo padá úroveň vzdelania a regionálne rozdiely sa naďalej prehlbujú – a to všetko ešte pred krízou -, predstavuje práve kultúra príležitosť na reštart a úplne nové nastavenie priorít. Živá kultúra nie ako doplnok, ale ako centrálny prvok pestrej, inovatívnej, inkluzívnej spoločnosti, kde sú si všetci v právach rovní.

V prvom rade chcete zachraňovať „kvalitné vzdelanie, sociálne služby a regionálnu dopravu“, no kvalitná kultúra aj vzdeláva, umožňuje sociálnu inklúziu a inšpiruje mobilitu obyvateľstva. A obohacuje spoločnosť o to kľúčové niečo navyše, čo sa nedá vyčísliť iba peniazmi, ale čo dodáva životu v našom stredoeurópskom priestore zmysel a krásu.

Michal Hvorecký, bývalý predseda kultúrnej komisie BSK

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre, Kultúra

Teraz najčítanejšie